Система дистанційного навчання "Прометей"

рисочка
головна сторінка
абітурієнту · контакти

Монографії

монография
Інноваційні підходи до забезпечення конкурентоспроможності регіонів у контексті активізації економічного розвитку [Електронний ресурс] : монографія / О. Ю. Бобровська, С. М. Серьогін, Т. О. Савостенко [та ін.] ; за заг. ред. О. Ю. Бобровської та Т. О. Савостенко. - Дніпропетровськ : ДРІДУ НАДУ, 2013. - 196 с.

монография
Академічна доброчесність: проблеми дотримання та пріоритети поширення серед молодих вчених : кол. моногр. / за заг. ред. Н. Г. Сорокіної, А. Є. Артюхова, І. О. Дегтярьової. – Дніпро : ДРІДУ НАДУ, 2017. – 169 с.
монография
Потенціал розвитку територій: методологічні засади формування і нарощення : монографія / О. Ю. Бобровська, Т. А. Крушельницька, М. А. Латинін [та ін.]; за заг. ред. О. Ю. Бобровської - Дніпро : ДРІДУ НАДУ, 2017. - 362 с.

монография
Стан і нові можливості соціально-економічного розвитку Дніпропетровської області : монографія / О. Ю. Бобровська, С. М. Серьогін, Бородін Є. І. [та ін.] ; за заг. ред. О. Ю. Бобровської - Дніпро : ДРІДУ НАДУ, 2019. - 276 с.