Система дистанційного навчання "Прометей"

рисочка
головна сторінка
абітурієнту · контакти

Науковий журнал "Аспекти публічного управління"

Науковий журнал

Рік заснування: 2013

Проблематика: актуальні проблеми державного управління та місцевого самоврядування

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 20424-10224Р від 28.11.2013 р.

ISSN 2311-6420

Фахова реєстрація у ВАК України: наказ МОН України від 26.05.14 р. №642

Галузь науки: державне управління

Періодичність: 12 разів на рік

Мова видання: українська, російська, англійська

Засновник: Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

Головний редактор: КВІТКА С. А.
Заступник головного редактора: ЯЦЕНКО Н. Ю.
Голова редакційної колегії: СЕРЬОГІН С. М., д-р наук з держ. упр., проф., заслужений діяч науки і техніки України.
Заступники голови редакційної колегії: БОРОДІН Є. І., д-р іст. наук, проф.; РУДІК О. М., канд. політ. наук, доц.; КВІТКА С. А., канд. філос. наук, доц.
Члени редакційної колегії: БАШТАННИК В. В., д-р держ. упр., проф.; БОБРОВСЬКА О. Ю., д-р держ. упр., проф.; ГУГНІН О. М., д-р філос. наук, проф. (Республіка Польща); ДРЕШПАК В. М., д-р держ. упр., проф.; КРИНИЧНА І. П., д-р держ. упр., доц.; КРУШЕЛЬНИЦЬКА Т. А., д-р держ. упр., доц.; ЛИПОВСЬКА Н. А., д-р держ. упр., проф.; МАМАТОВА Т. В., д-р держ. упр., проф.; ПРОКОПЕНКО Л. Л., д-р держ. упр., проф.; ХОЖИЛО І. І., д-р держ. упр., доц.; ШАРОВ Ю. П., д-р держ. упр., проф.;

Міжнародна індексація журналу:

Адреса редакційної колегії:
вул. Гоголя, 29, Дніпро, Україна, 49044
+38(056) 794-58-00
Сайт: www.dbuapa.dp.ua

Адреса редакції:
Видавництво «Грані»
вул. С. Хороброго, 25, Дніпро, Україна, 49000
+38 (056) 744-38-35
aspects@ua.fm, http://aspects.org.ua/

Архів номерів: http://aspects.org.ua/index.php/journal/issue/archive

Переглянути збірник наукових праць "Аспекти публічного управління" у Національній бібліотеці України ім. В.І.Вернадського.