Система дистанційного навчання "Прометей"

рисочка
головна сторінка
абітурієнту · контакти

Спеціальність 281 "Публічне управління та адміністрування"
(магістр)

На навчання приймаються громадяни України, які мають повну вищу освіту (диплом бакалавра, спеціаліста або магістра).

На навчання за державним замовленням приймаються особи, які направляються органами державної влади, органами місцевого самоврядування, іншими органами, установами, на які поширюється дія Законів України "Про державну службу" та "Про службу в органах місцевого самоврядування" (далі - органи, установи).

Посадові особи місцевого самоврядування, які перебувають на виборних посадах, направляються на навчання за рішенням відповідних рад.

На навчання за денною формою приймаються особи, які перебувають на державній службі або службі в органах місцевого самоврядування та обіймають посади державної служби, що належать до 6-9 групи оплати праці або віднесені до 6-7 категорії посад в органах місцевого самоврядування, мають стаж державної служби, служби в органах місцевого самоврядування не менш як один рік та не досягли 35 років на момент подання документів до приймальної комісії.

Слухачі, які навчаються за денною формою, забезпечуються стипендією.

Інститут приймає слухачів на факультет державного управління також на договірній основі.

Термін навчання за денною формою - 1,5 роки.

На навчання за вечірньою, заочною формами приймаються особи, які перебувають на державній службі або службі в органах місцевого самоврядування та обіймають посади державної служби, що належать до 1-5 групи оплати праці або віднесені до першої - четвертої категорії посад в органах місцевого самоврядування, або до 1 травня 2016 р. зараховані до кадрового резерву державної служби на такі посади, або включені до кадрового резерву служби в органах місцевого самоврядування, мають стаж державної служби або служби в органах місцевого самоврядування не менш як один рік та не досягли 45 років на момент подання документів до приймальної комісії.

Інститут приймає слухачів на факультет державного управління також на договірній основі.

Термін навчання за вечірньою, заочною формами - 2,5 роки.

Прийом на навчання здійснюється за конкурсом незалежно від джерел фінансування.

Переможці і лауреати щорічного Всеукраїнського конкурсу "Кращий державний службовець", які відповідають умовам прийому до Національної академії приймаються у межах 5 відсотків плану прийому за кожною формою навчання.

Вступники проходять конкурсний відбір за результатами вступних екзаменів:

Вступні екзамени проводяться державною мовою.

Вартість навчання

Форма навчання Термін навчання Вартість навчання (грн.)
місяць за навч. рік повна
спеціальність ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ (магістратура)
денна 1,5 роки 1 400 14 000 21 000
вечірня 2,5 роки 1 300 13 000 32 500
заочна (дистанційна) 2,5 роки 1 300 13 000 32 500

Прийом документів у 2017 році

Перелік документів вступника

 1. Копія диплома(ів) про повну вищу освіту, засвідчена у встановленому порядку (нотаріально).
 2. Копія додатка(ів) до диплома(ів) про повну вищу освіту, засвідчена у встановленому порядку (нотаріально).
  Вступники, які здобули повну вищу освіту за кордоном, проходять процедуру про визнання іноземного документа про освіту (нострифікацію), що проводиться Міністерством освіти і науки України в установленому порядку.
 3. Чотири фотокартки розміром 3х4 см
 4. Копія трудової книжки, засвідчена у встановленому порядку (печатка, посада, прізвище, підпис, дата на кожній сторінці копії; для держслужбовців обов'язковий запис про прийняття присяги та присвоєння рангу).
 5. Довідка про групу оплати праці (для вступників за державним замовленням).
 6. Копія реєстраційного номера картки платника податків (довідки про присвоєння ідентифікаційного номера).
 7. Копія паспорта (стор.1-2, 10-11).
 8. Копія військового квитка.
 9. Паспорт та військовий квиток пред'являються особисто.
 10. Два поштових конверта з марками по Україні (із заповненою зворотною адресою).

Вступні екзамени у 2017 році- комп'ютерне тестування із державно-управлінських, соціально-економічних, політико-правових, історико-культурних питань 28 серпня
з 9-00
– іноземна мова (денна форма навчання) 30 серпня
з 9-00
– співбесіда із сучасних проблем державного управління 29 серпня
з 9-00

Приймальна комісія

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ ПРАЦЮЄ за адресою:

49044, м. Дніпро,
вул. Гоголя, 29, кімн. 100 (1 поверх)
тел. (056) 745-52-41, (056) 794-58-06, моб. (067) 632-52-77
E-mail: vstup@vidr.dp.ua

понеділок - четвер з 8.00 до 16.45
п'ятниця з 8.00 до 15.30

Програми вступних іспитівПідготовка магістрів

Спеціальність 8.15010009 "Місцеве самоврядування"

Спеціальність 8.15010006 "Державне управління у сфері охорони здоров'я"