Система дистанційного навчання "Прометей"

рисочка
головна сторінка
абітурієнту · контакти

Публічна інформація

Загальні документи

СТАТУТ Дніпропетровського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України (дата реєстрації - 13.12.2016 р.)

СТАТУТ Дніпропетровського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України (дата реєстрації - 23.05.2008 р.)

ЗАГАЛЬНА СТРУКТУРА Дніпропетровського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

КОДЕКС АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ в Дніпропетровському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України (наказ ДРІДУ НАДУ від 21.12.2016 № 103)

НОМЕНКЛАТУРА СПРАВ

ТИМЧАСОВИЙ РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ Дніпропетровського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

Про утворення атестаційної комісії (наказ ДРІДУ НАДУ від 12.05.2017 № 39)

КОШТОРИС Дніпропетровського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові на 2016 рік

ШТАТНИЙ РОСПИС Дніпропетровського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові на 2016 рік

ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА Дніпропетровського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ТЕНДЕРНИХ ПРОЦЕДУР

ПОЛІТИКА У СФЕРІ ЯКОСТІ

ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЛАН РОБОТИ Дніпропетровського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України на 2015 рік

Накази директора інституту щодо організації навчального процесу

Наказ про проведення атестації здобувачів вищої освіти спеціальності "Менеджмент" стр. 1, стр. 2

Звіти про використання та надходження коштів

2015 р.

Щорічні звіти директора інституту

Рішення Вченої ради

Рішення приймальної комісії