Науково-практична конференція "Теорія та практика публічної служби"

21 грудня 2018 р. кафедра державного управління та місцевого самоврядування до 25-річного ювілею нашого інституту провела XI щорічну науково-практичну конференцію «Теорія та практика публічної служби». На пленарній частині із актуальними доповідями з розвитку публічної служби виступили Серьогін С. М., директор ДРІДУ НАДУ д.н.держ.упр., професор, заслужений діяч науки і техніки України; Акімов О. О., начальник відділу правового забезпечення Національної служби посередництва і примирення, к.держ.упр., доцент, заслужений економіст України; Василевська Т.Е., професор кафедри публічного управління та публічної служби НАДУ при Президентові України, д.держ.упр., професор; Гончарук Н.Т. професор кафедри державного управління та місцевого самоврядування ДРІДУ НАДУ при Президентові України; Івашова Л.М., професор кафедри публічного управління та митного адміністрування Університету митної справи та фінансів; Шпекторенко І.В., проф. каф. держ. упр. та місцевого самоврядування ДРІДУ НАДУ, д.держ.упр., професор; Липовська Н.А., завідувач кафедри державного управління та місцевого самоврядування ДРІДУ НАДУ при Президентові України, д.держ.упр., професор; Сурай І.Г., професор кафедри публічного управління та публічної служби НАДУ при Президентові України, д.держ.упр., старший науковий співробітник, доцент.
Понад 100 учасників взяли участь у панельних дискусіях, які проводились у 5 секціях: «Розвиток державної служби та служби в органах місцевого самоврядування в умовах реформування», «Професійна діяльність державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування в умовах викликів сьогодення», «Кадрові процеси і технології в публічному управлінні», «Модернізація загальнонаціональної системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування в умовах реалізації нового Закону України «Про державну службу», «Трансформація статусу державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування. За результатами конференції буде підготовлено електронний та друкований збірники тез доповідей учасників.

НА ГОЛОВНУ