Х щорічна науково-практична конференція «Теорія та практика державної служби»

8 грудня 2017 року в інституті відбулася Х щорічна науково-практична конференція «Теорія та практика державної служби».
Модератор конференції - кафедра державного управління та місцевого самоврядування інституту.
В роботі конференції взяли участь науковці, докторанти, аспіранти інституту, слухачі спеціальності «Публічне управління і адміністрування». Тезі виступів надали 88 науковців, докторантів і аспірантів.
Відкрив конференцію директор Дніпропетровського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України д.держ.упр., професор, заслужений діяч науки і техніки України Сергій Михайлович Серьогін.
Професор кафедри державного управління та місцевого зам врядування інституту Наталія Анатоліївна Липовська при відкритті конференції презентувала доповідь «Формування наукового дискурсу у форматі конференції «Теорія та практика державної служби».
Під час пленарного засідання конференції з доповідями виступили:
Серьогін Сергій Михайлович - «Публічна служба як інтегруюча потенція»;
Пахомова Тетяна Іванівна, завідувач кафедри державного управління і місцевого самоврядування ОРІДУ НАДУ при Президентові України, д.держ.упр., професор «Щодо питання запровадження соціальних інновацій в систему державної служби»;
Гончарук Наталія Трохимівна, професор кафедри державного управління і місцевого самоврядування ДРІДУ НАДУ при Президентові України, ддерж. упр., професор, заслужений діяч науки і техніки України «Модернізація державної служби та управляння людськими ресурсами в контексті формування державного управління України»;
Шпекторенко Ігор Валентинович, професор кафедри державного управління і місцевого самоврядування ДРІДУ НАДУ при Президентові України , д.держ. упр., професор «Структура та методологія управлінської діяльності с позиції процесного підходу до управління»;
Руденко Ольга Мстиславівна, професор Чернігівського технологічного університету, д.держ.упр., професор «Оцінка професійних якостей дер службовців».
Квітка Сергій Андрійович, доцент кафедри державного управління і місцевого самоврядування ДРІДУ НАДУ при Президентові України, к.філос.н, доцент «Роль служби в органах місцевого самоврядування у розвитку партнерських відносин між муніципальною владою та бізнесом в умовах децентралізації реформ»;
Антонова Ольга Валеріївна, доцент кафедри державного управління і місцевого самоврядування ДРІДУ НАДУ при Президентові України, к.держ.упр., доцент «Формування стратегічної компетенції державних службовців України в умовах глобалізації».
Після пленарного засідання обговорення програмних матеріалів конференції відбувається у секціях:
1. Розвиток державної служби та служби в органах місцевого самоврядування в умовах реформування.
2. Професійна діяльність державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування в умовах викликів сьогодення.
3. Кадрові процеси і технології у державному управлінні.
4. Модернізація загальнонаціональної системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування в умовах реалізації нового Закону України «Про державну службу».
5. Системний підхід як методологія реформування публічної служби.

НА ГОЛОВНУ