ХІV регіональна науково-практична конференція: "Актуальні проблеми європейської інтеграції та євроатлантичного співробітництва України"

18 травня 2017 р. у Дніпропетровському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України відбулася ХІV регіональна науково-практична конференція: "Актуальні проблеми європейської інтеграції та євроатлантичного співробітництва України". В організації і проведенні конференції взяли участь:Дніпропетровській регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, Управління зовнішньоекономічної діяльності, Управління культури, національностей і релігій, Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Дніпропетровської облдержадміністрації, Міжрегіональне управління Національного агентства України з питань державної служби у Дніпропетровській та Запорізькій областях.

Мета конференція - обговорення найбільш актуальних питань європейської інтеграції та євроатлантичного співробітництва України, визначення головних напрямів діяльності органів виконавчої влади та місцевого самоврядування в контексті європейського вибору України, узагальнення досвіду співпраці з ЄС на регіональному рівні та вироблення рекомендацій щодо її покращення.

Відкрив конференцію, підкреслив її актуальність та привітав учасників директор інституту СЕРЬОГІН Сергій Михайлович.

У конференції взяли участь понад 100 державних службовців, посадових осіб органів місцевого самоврядування, науковців, експертів, викладачів вищих навчальних закладів, докторантів, аспірантів, здобувачів, представників громадських організацій.

На пленарному засіданні з доповідями виступили: Серьогін Сергій Михайлович, д.держ.упр., професор, заслужений діяч науки і техніки України, директор Дніпропетровського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України; Антонова Ольга Валеріївна, к.держ.упр., доцент, доцент кафедри державного управління та місцевого самоврядування Дніпропетровського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України; Рудик Олександр Миколайович, к.політ.н., доцент, заступник директора з наукової роботи Дніпропетровського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України; Кришень Олена Вікторівна, начальник Міжрегіонального управління Національного агентства України з питань державної служби у Дніпропетровській та Запорізькій областях; Липовська Наталія Анатоліївна, д.держ.упр., професор, в.о. завідувача кафедри державного управління та місцевого самоврядування Дніпропетровського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України; Гончарук Наталія Трохимівна, д. держ.упр., професор, професор кафедри державного управління та місцевого самоврядування Дніпропетровського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України; Прокопенко Леонід Львович, д.держ.упр., професор, завідувач кафедри права та європейської інтеграції Дніпропетровського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України; Оргієць Оксана Миколаївна, к.держ.упр., докторант кафедри права та європейської інтеграції Дніпропетровського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України.

Після пленарного засідання відбулася робота секцій та круглого столу за напрямками роботи регіональної науково-практичної конференції: "Європейський Союз: історія, інститути, політика, управління"; "Відносини Україна - ЄС в контексті Угоди про асоціацію"; "Публічне управління та публічна служба в країнах ЄС: досвід для України"; "Україна - НАТО: проблеми та перспективи співробітництва".

На секційних засіданнях розглядалися актуальні питання європейської інтеграції та євроатлантичного співробітництва України: теорія та практика європейської інтеграції, різноманітні аспекти євроінтеграційної політики; розвиток політичної, економічної та науково-технічної співпраці України з країнами ЄС; проблеми адаптації державного управління, державної служби, національного законодавства та досвіду трансформації територіальної організації влади в країнах ЄС; реформування системи місцевого управління.

НА ГОЛОВНУ