Візит президента Національної академії державного управління
при Президентові України до ДРІДУ НАДУ

24 листопада 2016 р. у Дніпропетровському регіональному інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України з робочім візитом перебував президент Національної академії державного управління при Президентові України Василь Степанович Куйбіда.

В.С. Куйбіда разом із директором інституту С.М. Серьогіним відвідав кафедри, деканати і основні структурні підрозділи закладу.

Під час зустрічі відбулися неформальні спілкування з працівниками з питань компетенції підрозділів, бачення їх розвитку, пропозицій до Концепції реформування Національної академії та відповідної Стратегії її розвитку.

Значний інтерес у президента Національної академії викликало відвідування бібліотеки інституту. Відбулося відверте спілкування з працівниками бібліотеки щодо її наявного фонду та унікальності певних видань.

Після знайомства з матеріально-технічною базою та працівниками структурних підрозділів президент Національної академії зустрівся з трудовим колективом в актовому залі інституту. Під час зустрічі відбувся обмін думками щодо проблемних питань діяльності академії та її інститутів, а також стратегічних пріоритетів її розвитку, зокрема, у науковій сфері.

Власними думками з цих питань поділилися:
О.М. Рудік, заступник директора інституту з наукової роботи, к.політ.н.. доц.;
Л.Л. Прокопенко, завідувач кафедри права та європейської інтеграції, д.держ.упр., проф.;
С.М. Серьогін, директор інституту, д.держ.упр., проф., Заслужений діяч науки і техніки України;
Є.І. Бородін, перший заступник директора інституту, д.держ.упр.,проф., Заслужений працівник освіти України;
П.С. Щербаков, заступник директора інституту з підвищення кваліфікації та міжнародного співробітництва, к.е.н.,доц.;
Ю.П. Шаров, завідувач кафедри менеджменту та управління проектами, д.держ.упр., проф., Заслужений діяч науки і техніки;
О.В. Лоза, начальник відділу адміністративної роботи та управління якістю.

В.С. Куйбіда подякував усім, хто презентував власні думки, бачення та пропозиції щодо реформування і розвитку Національної академії, і висловив власне бачення щодо стратегії підготовки управлінців, підвищення їх кваліфікації, рівня компетенції та просування по службі.

Під час зустрічі обговорювалися кроки керівництва Національної академії щодо співпраці з Інститутом стратегічних досліджень, Кабінетом Міністрів України, Верховною Радою України, Адміністрацією Президента України з питань державної кадрової політики, підготовки фахівців з публічного управління та адміністрування.

Президент Національної академії наголосив на зростанні конкурентного середовища у сфері підготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування. У той же час, ураховуючи сучасні процеси децентралізації, реформування місцевого самоврядування та створення об'єднаних територіальних громад, зростає попит на освітні та наукові послуги Національної академії та її регіональних інститутів.

Зустріч пройшла у конструктивному та дружньому форматі.

НА ГОЛОВНУ