IX науково-практична конференція "Теорія та практика державної служби"

11 листопада 2016 р. у Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України відбулася IX науково-практична конференція "Теорія та практика державної служби".

Конференція ставила за мету узагальнення й оприлюднення результатів наукових досліджень у галузі науки державного управління і практики державотворення та розробка пропозицій щодо підвищення ефективності діяльності державної служби та служби в органах місцевого самоврядування в умовах набуття чинності нового Закону України "Про державну службу".

Участь у конференції взяли науковці, викладачі вищих навчальних закладів, державні службовці, посадові особи місцевого самоврядування, докторанти, аспіранти, здобувачі наукових ступенів та інші зацікавлені особи.

Конференція працюватиме у вигляді пленарного засідання та секційних груп за такими напрямами:

1. Розвиток державної служби та служби в органах місцевого самоврядування в умовах набуття чинності нового Закону України "Про державну службу".
2. Професійна діяльність державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування в умовах викликів сьогодення.
3. Кадрові процеси і технології у державному управлінні.
4. Модернізація загальнонаціональної системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування в умовах реалізації нового Закону України "Про вищу освіту".
5. Системний підхід як методологія реформування державної служби.

На конференцію надали біля 100 наукових статей вчені, докторанти та аспіранти.

Модератор конференції Н.А. Липовська, д.держ.упр., проф., професор кафедри державного управління та місцевого самоврядування інституту.

Відкрив конференцію та виступив перед її учасниками зі вступним словом директор інституту С.М. Серьогін, д.держ.упр., проф., Заслужений діяч науки і техніки України, директор інституту.

С.М. Серьогін виступив зі змістовою доповіддю, в обговоренні тез якої на пленарному засіданні взяли участь:
І.П. Кринична, д.держ.упр., доц., доцент кафедри державного управління та місцевого самоврядування інституту;
Л.Л. Прокопенко, д.держ.упр., проф., завідувач кафедри права та європейської інтеграції;
Н.Г. Сорокіна, к.держ.упр., доц., докторант кафедри державного управління та місцевого самоврядування інституту;
П.С. Щербаков, к.е.н., доцент, заступник директора інституту з підвищення кваліфікації та міжнародного співробітництва;
І.В. Шпекторенко, д.держ.упр., проф., професор кафедри філософії, соціології державного управління інституту.

З заключним словом щодо підсумків обговорення доповіді виступила Н.А. Липовська.

НА ГОЛОВНУ