Система дистанційного навчання "Прометей"

рисочка
головна сторінка
абітурієнту · контакти

Атестація осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою

Відповідно до Закону України "Про державну службу" та постанови Кабінету Міністрів України "Про організацію проведення атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою" від 26.04.2017 № 301 у Дніпропетровському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України проводиться атестація осіб, які претендують на вступ на державну службу щодо вільного володіння державною мовою.

Порядок реєстрації осіб, які претендують на вступ на державну службу, для проходження атестації щодо вільного володіння державною мовою

Порядок атестації:

  1. Учасник атестації повинен прибути у визначений атестаційною комісією день, час і місце (згідно з графіком та списком атестаційної групи);
  2. Учасник атестації повинен мати при собі документ, який посвідчує його особу та підтверджує громадянство України (паспорт);
  3. До проходження атестації допускаються особи, присутність яких зафіксована секретарем атестаційної комісії перед початком такої атестації за списком атестаційної групи;
  4. За результатами атестації атестаційна комісія приймає рішення про видачу учаснику, який успішно пройшов атестацію, посвідчення щодо вільного володіння державною мовою;
  5. Результати атестації доводяться до відома учасників атестації;
  6. Посвідчення вручається учасникам, які успішно пройшли атестацію, або надсилається рекомендованим листом з повідомленням про вручення за заявою таких учасників протягом 10 календарних днів з дати проходження атестації.

Послуга з проходження атестації щодо вільного володіння державною мовою є платною.

Відповідно до п. 20 Постанови КМУ від 26.04.2017 № 301 особа, яка навчається або працює в ДРІДУ НАДУ, проходить атестацію в іншому уповноваженому ВНЗ!
Виняток: особи, яким посвідчення видається на підставі отриманих раніше документів про освіту з відмінними оцінками за вивчення української мови

Вартість

Вартість послуги з проходження атестації щодо вільного володіння державною мовою становить 1118,00 грн

Після успішного проходження атестації здійснюється оплата вартості бланку посвідчення, яка становить 2,00 грн

Реквізити для оплати

Одержувач: ДРІДУ НАДУ
49044 м. Дніпро, вул. Гоголя, 29
ДКСУ у м.Києві,
МФО 820172 Код ЄДРПОУ 25006848
р/р 31259227118313
Призначення платежу: атестація з володіння державною мовою
Платник: ________________ (Прізвище, ім'я, по-батькові повністю )

Склад атестаційної комісії

Баракатова Неонілла Анатоліївна
Кандидат філологічних наук, доцент кафедри української та іноземних мов, голова комісії
Антонюк Раїса Іванівна
Провідний фахівець деканату факультету публічного управління
Волобуєва Поліна Сергіївна
Старший викладач кафедри української та іноземних мов
Соколова Алла Василівна
Начальник редакційно-видавничого відділу

Графік атестаційних сесій

№ з/п Сесія Дата проведення
1 11 сесія 16 липня
2 12 сесія 27 серпня
3 13 сесія 17 вересня
4 14 сесія 15 жовтня
5 15 сесія 19 листопада
6 16 сесія 17 грудня

Усі зміни у графіку проведення атестаційних сесій та можливу додаткову інформацію розміщуються на сайті інституту в розділі "Атестація щодо вільного володіння державною мовою".

Зразки тестових завдань та перелік тем і сценаріїв
Рекомендована література

Відповідно до статті 56 Постанови Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2017 року № 301 "Про організацію проведення атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою" вільне володіння державною мовою також підтверджується для осіб, які мають раніше видані документи про освіту з відмінними оцінками з української мови. Таким особам посвідчення про проходження атестації щодо вільного володіння державною мовою видається безоплатно та без проходження тестування.

Порядок реєстрації осіб, які претендують на вступ на державну службу, для видачі на безоплатній основі посвідчення щодо вільного володіння державною мовою без проходження атестації

Зразок заяви на проходження атестації щодо вільного володіння державною мовою

Для представників громадських об'єднань

Під час проведення атестації, крім учасників атестації, голови, членів та секретаря атестаційної комісії, за директора інституту можуть бути присутні представники громадських об'єднань, що провадять свою діяльність згідно із Законом України "Про громадські об'єднання".

Для участі у засіданні атестаційної комісії представникам громадських об'єднань необхідно звернутися з письмовою заявою до директора інституту не менш як за п'ять календарних днів до початку проведення атестації.

Особи, присутні під час проведення атестації, повідомляють директорові інституту про випадки порушення порядку її проведення.

Втручання у роботу атестаційної комісії не допускається.

Прийом документів здійснюється за адресою:

м. Дніпро, вул. Гоголя, 29, кім. 103,
тел.: (056) 794-58-25, 744-42-26 (з 08.30 до 16.30, крім вихідних та святкових днів).
e-mail: ukr_mova_dridu@vidr.dp.ua