Система дистанційного навчання "Прометей"

рисочка
головна сторінка
абітурієнту · контакти

Проекти та гранти

Перелік проектів та програм, до роботи в яких були залучені науково-педагогічні працівники, аспіранти, докторанти, слухачі, студенти та співробітники інституту:

З 2004 р. в інституті за підтримки Посольства Франції в Україні та Міністерства закордонних справ Франції спільно з Ліонським інститутом регіонального управління реалізовувався проект "Навчання управлінню у сфері надання послуг органами влади". Тривалість проекту - 3 роки (2004 - 2006). Загальна мета проекту - розвиток співробітництва між двома інститутами в галузі управління територіальними органами державної служби. В рамках проекту відбулося стажування аспірантів інституту у Франції, тижневі навчальні поїздки до Франції представників органів державної влади та місцевого самоврядування, а також щорічний візит французьких експертів з лекціями по державному управлінню та місцевому самоврядуванню у Дніпропетровськ. 13-19 листопада 2005 року відбувся навчальний візит до Ліонського інституту регіонального управління (6 осіб). У 2006 році стажування за проектом пройшли 2 аспіранти інституту - Кіян Сергій та Тарасенко Тетяна, відповідно одно- та тримісячне стажування у Франції.

Проект "Тренінгові програми для підготовки державних службовців України (V-VII категорій) з питань європейської інтеграції" - спільно з Лондон Метрополітен університетом. Термін проекту: 2006 - 2009 рр. Місія проекту - зміцнення тренувальних інституційних можливостей Національної академії державного управління та її регіональних інститутів, пілотних обласних Центрів підготовки та підвищення кваліфікації в галузі європейських студій та європейської інтеграції.

В рамках проекту створено набір навчально-тренувальних матеріалів для слухачів, комплекс підготовчих матеріалів для викладацького персоналу, а також підсилено технічний та навчальний потенціал Центрів дистанційного навчання й розбудовано бібліотечні ресурси чотирьох регіональних інститутів. Розвиток змістовної частини програм супроводжуватиметься створенням дистанційних навчальних матеріалів (в он-лайн, друкованій та CD-версії). Нові модулі та програма будуть акредитовані Університетом Лондон Метрополітан та легітимізовані на підставі існуючих стандартів.

Створення нових програм та їх реалізація на основі використання сучасних тренінгових технологій дозволить якісно підвищити кваліфікацію державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування у сфері європейської інтеграції та сприятиме посиленню кадрового потенціалу системи державного управління.

Проект: TEMPUS TACIS «Європейсько-українських підхід до встановлення міжуніверситетської рейтингової системи в Україні», 2007-2008 рр. Місія проекту: вивчення європейського досвіду проведення міжуніверситетського рейтингу в Україні та пілотної фази оцінювання університетів – учасників проекту, а також вивчення європейського досвіду, проведення методологічних семінарів і конференцій з розробки міжуніверситетської рейтингової системи спільно з Міністерством освіти і науки України та пілотного тестування. Результати проекту: у межах проекту відбулася установча нарада в Міністерстві освіти і науки України, міжнародний установчий семінар «Рейтинги університетів (проблеми методології)» на базі Таврійського національного університету ім. В.І.Вернадського (м. Сімферополь); навчальні поїздки до Університету Кордови (Іспанія) з 09 по 16 серпня 2007 року та Школи економіки м. Варшава (Польща) з 12 по 23 листопада 2007 р. (2 особи); заключна конференція «Ранжування університетів: європейські та українські підходи». За результатами роботи над проектом було видано колективну монографію «Ранжування вищих навчальних закладів: стан, тенденції та проблеми» (автор від ДРІДУ НАДУ при Президентові України – Шаров Ю.П.).

Інститут співпрацює з Колегією Східної Європи ім. Яна Новака-Єзьораньского в рамках програми Study Tours to Poland, яка передбачає співорганізацію навчальних поїздок до Польщі представників регіону для набуття досвіду стосовно запровадження реформ місцевого самоврядування та територіально-адміністративного розподілу. В рамках програми відбулися навчальні візити до Польщі за напрямами:

В рамках проекту було проведено Міжнародної конференції «Реформування системи місцевого самоврядування у процесі вступу України до Європейського Союзу: досвід Польщі» (08-09 листопада 2007 р.). В роботі конференції взяли участь представники органів державної влади та місцевого самоврядування Дніпропетровської, Черкаської, Кіровоградської, Запорізької та Донецької областей.

Проект «Запровадження системи управління якістю в органах місцевого самоврядування м. Дніпропетровська відповідно до вимог ДСТУ ISO 9000-2001» спільно з Дніпропетровською міською радою, Фондом менеджерських ініціатив (Польща). Проект фінансувався Міністерством закордонних справ Республіки Польща. Термін реалізації – травень-грудень 2008 р. Результати проекту: навчальні візити представників органів місцевого самоврядування м. Дніпропетровська до м. Любліна (Польща) для ознайомлення з установами публічного сектору, де впроваджено систему управління якістю, ознайомлення з документацією системи, досвідом польських колег – уповноважених з питань якості (26-31 травня 2008 р. та 09-14 червня 2008 року). Під час візитів були проведені робочі семінари на тему документації, необхідної під час впровадження системи управління якістю. Заняття мали навчально-прикладний характер. Кількість учасників навчальних візитів за проектом – 20 осіб. Конкретним результатом проекту стала також розробка сертифікованої системи управління якістю відповідно до вимог стандарту ISO 9001; впровадження системи управління якістю в органах самоврядування Дніпропетровська; отримання сертифікату стандарту ISO 9001.

В рамках співпраці з Вищою школою публічної адміністрації м. Щецин (Польща) проект «Молоді лідери для України» за фінансової підтримки Міністерства закордонних справ Республіки Польща. Цей проект передбачав навчання 20 українських учасників та створення можливостей для набуття досвіду і його передачі іншим студентам, а також підвищення зацікавленості та підтримки демократичних процесів, розвиток свідомості молодих громадян, які стануть українськими державними службовцями.

У рамках проекту відбулися навчальна поїздка (27 серпня по 06 вересня 2007 р.) аспірантів, слухачів та студентів інституту до Вищої школи публічної адміністрації м. Щецин (Польща), візит делегації з Польщі, під час якого проводилися навчальні тренінги, що здійснювали студенти, аспіранти і слухачі інституту – учасники стажування в Польщі.

Проект «Самоврядування як розбудова місцевого розвитку» спільно з Вищою школою публічної адміністрації м. Щецин, Польща. Мета проекту – ознайомлення з досвідом польської муніципальної реформи та проведення стажування в органах територіального самоврядування. Проект був фінансований Міністерством закордонних справ Республіки Польща. Термін реалізації: травень-жовтень 2008 р. Результати проекту: І етап – організовано стажування для 10 осіб серед студентів, слухачів, аспірантів та викладачів інституту (02-19 вересня 2008 р.). Стажування складалося з майстерень та лекцій, що їх проводили польські експерти в Дніпропетровську, методичних та установчих занять у Щецині, стажування у виконкомі Щецина та Західно-поморській управі Маршалка, навчальних візитів, зустрічей з експертами та практиками самоврядування в Польщі. ІІ етап – проведено семінари для близько 400 осіб серед посадових осіб місцевого самоврядування та науковців України щодо ознайомлення з механізмами польської системи самоврядування крізь призму активації місцевих спільнот заради розвитку; проведено відкриті дебати, в яких узяло участь близько 200 запрошених осіб, присвячені ефектам децентралізації. Видано публікацію «Розвиток місцевого самоврядування в Польщі: досвід для України». До видання увійшли детальні порівняльні дослідження, виконані українськими учасниками проекту на основі спостережень, накопичених під час стажування, а також порівняльна характеристика польської та української систем місцевої влади.

Проект «Прозора Україна: Побудова етичного й ефективного самоврядування в Україні» спільно з Фундацією розвитку місцевої демократії (Польща) та Інститутом демократії ім. Пилипа Орлика, 2008 рік. Мета проекту – побудова етичного та ефективного місцевого самоврядування в Україні як необхідної умови для подальшої євроінтеграції, зокрема створення прозорої системи управління та запровадження її в українських самоврядних громадах. Результати проекту: підготовка групи з 60 регіональних експертів для здійснення програми «Прозора Україна» в усіх регіонах України; навчальний візит до Польщі в межах проекту (25 жовтня-02 листопада 2008 р.); видання підручника Програми «Прозора Україна».

Проект «На шляху до європейської та євроатлантичної інтеграції» спільно з Вищою школою публічної адміністрації м Щецин. Загальна мета проекту полягала в покращенні знання та підвищення інтересу до Європейського Союзу і НАТО, зокрема, щодо процесу інтеграції України в ЄС та НАТО, серед студентів ДРІДУ НАДУ при Президентові України. Проект було реалізовано в два основних етапи:
1) стажування у Вищій школі публічної адміністрації м. Щецин 14 осіб з числа студентів, слухачів та науковців інституту (12-24 липня 2009 року). Під час стажування учасники проекту взяли участь в комплексному навчанні, яке охоплювало два блоки питань:

Крім того, студенти підготували спільно з польськими експертами два сценарії занять, а також взяли участь у ознайомлювальній поїздці до установ, що беруть участь у процесі польської інтеграції до ЄС та НАТО: Єврорегіону Померанії в Щецині, Євро Інфо Центру, Корпусу НАТО.

2) учасниками стажування було проведено 3-годині семінари з питань ЄС в інституті для 7 груп слухачів (кожна група приблизно по 35 чоловік). В кінці кожного семінару проводилася перевірка знань про ЄС та НАТО. У ході семінарів польськими експертами/тренерами було проведено оцінку педагогічної практики ведучих-учасників стажування. За результатами проекту було видано навчальний посібник «На шляху до європейської інтеграції».

Проект TWINNING CONTRACT UA08/ENP-PCA/OT/14 "Підтримка розвитку та удосконалення системи підготовки державних службовців в Україні". Метою проекту є модернізація існуючої системи підготовки державних службовців в Україні шляхом визначення нових стратегічних засад державної політики у підготовці державних службовців; покращення ефективності діяльності Національної академії державного управління при Президентові України та чотирьох регіональних інститутів державного управління (Львівського, Дніпропетровського, Харківського та Одеського); підвищення навчального потенціалу НАДУ з акцентом на підвищенні кваліфікації та формуванні нових професійний навиків державних службовців.

Особливістю проекту Twinning є встановлення безпосереднього зв'язку між установою держави-члена ЄС, яка є учасником проекту, та її партнером з країни-бенефіціанта у такий спосіб, що посадові особи, що відповідають за однакові напрямки роботи, можуть регулярно обмінюватись інформацією.

Від України основною зацікавленою стороною є Національна академія державного управління при Президентові України, яка спільно зі своїми регіональними інститутами (Дніпропетровськ, Львів, Одеса, Харків) відіграє вагому роль в підготовці державних службовців. Крім того, залучення Головного управління державної служби України як ключового партнеру проекту сприятиме удосконаленню загальної системи підготовки державних службовців відповідно до потреб державного управління.

Від ЄС виконавцем проекту є Національна школа адміністрації Франції (ENA) та Польська національна школа державного управління (KSAP), випускники яких займають високі посади в урядах цих країн. ENA та KSAP готові поділитися цінним досвідом щодо реалізації державної політики підготовки державних службовців та щодо здійснення підвищення кваліфікації кадрів на основі формування професійних навичок та етичних цінностей.

У межах компоненту 3 "Розбудова навчального потенціалу НАДУ при Президентові України та її регіональних інститутів" проекту Twinning "Підтримка розвитку та удосконалення системи підготовки державних службовців в Україні", а також відповідно до плану-графіку впровадження комплексної програми підготовки викладачів у сфері державного управління, 02-03.02.2011 відбулося проведення оцінки навчальних потреб (ОНП) Дніпропетровської обласної державної адміністрації у сфері європейської інтеграції.

Оцінка навчальних потреб була проведена за участі відібраних керівників навчальних програм, викладачів-тренерів ДРІДУ НАДУ та за методологічної підтримки експерта проекту Twinning пана Жана-Мішеля Еймері-Дузана (Франція). Усі учасники ОНП здійснили оцінку навчальних потреб у Дніпропетровській ОДА шляхом проведення співбесід з особами, відповідальними за питання європейської інтеграції та підготовки державних службовців.

За результатами оцінки навчальних потреб в березні 2011 р. викладачами-тренерами Дніпропетровського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України (ДРІДУ НАДУ) був розроблений навчальний пілотний курс "Європейська інтеграція", який був проведений на базі ДРІДУ НАДУ 14.06.2011. для 26 державних службовців обласної та районних державних адміністрацій Дніпропетровської області, які відповідають за питання, пов'язані з європейською інтеграцією України. Усі учасники тренінгу отримають відповідні сертифікати за підписом європейського та українського керівників проекту.

Співробітництво з Вищою школою економіки та права реалізовується в рамках Літніх шкіл з правових та адміністративних наук "Підтримка демократії в Україні", які проходять щорічно влітку у Берліні. Заходи організовано за фінансової підтримки Німецької Служби академічних обмінів, Інституту співпраці зі Східноєвропейськими країнами у сфері публічного реформування Берлінської школи економіки та права. Слухачі інституту взяли участь у роботі 7 поспіль Літніх шкіл "Підтримка демократії в Україні", які проходили відповідно 4-16 липня 2010 р., 03-15 липня 2011 р., 01-13 липня 2012 р., 31 червня - 13 липня 2013 р., 29 червня - 12 липня 2014 р., 07-20 червня 2015 р. та 05-16 червня 2016 р.

Слухачі відвідали ряд лекцій та семінарів (мова викладання - англійська) за наступними темами: "Проблеми правової та управлінської культури в Україні"; "Форми і принципи діяльності німецького адміністративного права"; "Знайомство з Законом "Про державну службу в Німеччині""; "Відповідальність державних службовців"; "Міжкультурний Берлін"; "Запровадження Європейського права"; "Значення основних прав в демократичній конституційній державі"; "Федеративний устрій держави в ФРН"; "Останні тенденції в галузі соціального законодавства" тощо.

Також підчас дозвільної програми слухачі відвідали Бундестаг - орган законодавчої влади - парламент ФРН, Бундесрат - верхню палату парламенту ФРН, відвідали представництво федеральних земель на рівні федерації, берлінську поліцію тощо. Також було організовано зустріч з іноземними студентами.

Загалом учасниками заходів стали 18 слухачів денної форми навчання факультету державного управління, всі вони отримали сертифікати та підготували звіти про перебування та участь у Літніх школах "Підтримка демократії в Україні".

Проект міжнародної технічної допомоги "Розбудова спроможності до економічно обґрунтованого планування розвитку областей і міст України" (Проект РЕОП) - п'ятирічний проект міжнародної технічної допомоги, який розроблено для розвитку навичок посадових осіб місцевого самоврядування у Львівській та Дніпропетровській областях з метою проведення економічно обґрунтованого аналізу, і використання його результатів для узгодження планів економічного розвитку на центральному, обласному та міському рівнях. Проект фінансується Канадською агенцією міжнародного розвитку і виконується Конференційною радою Канади. 29 вересня 2011 було підписано Меморандум взаєморозуміння між Конференційною радою Канади та інститутом стосовно спільного впровадження проекту.

В межах навчальної програми проекту протягом звітного періоду у м. Оттава, Канада, відбулися заходи:
17-22.10.2011 - Тренінг з демографічного прогнозування для інструкторів курсу;
8-22.07.2012 - Навчальна сесія з питань економічного прогнозування і розробки демографічних навчальних матеріалів для інструкторів навчального курсу з економічно обґрунтованого планування розвитку територій;
02-14.07.2013 - Навчальна сесія з питань бюджетного прогнозування і бенчмаркінгу.
Протягом заходів учасники провели огляд курсів економічного навчання, спостереження за розробкою матеріалів курсу для демографічних модулів і модулів економічного прогнозування, що будуть включені до магістерського курсу НАДУ з місцевого економічного розвитку, вивчили, як аналогічні канадські навчальні заклади включають засоби РЕОП у свої навчальні плани.

Проект "Регіональне врядування та розвиток" (РВР), що фінансується Канадською агенцією міжнародного розвитку та впроваджується Канадським інститутом урбаністики. Проект включає в себе презентацію практичних проектів, підготовлених в рамках Програми навчання тренерів із регіонального економічного розвитку. Програма здійснюється у декілька етапів і виконується на базі Дніпропетровського та Львівського регіональних інститутів державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.

Перший етап "Навчання тренерів з регіонального економічного розвитку" тривав з лютого по липень 2011 року. Другий етап "Навчання із розвитку тренінгової майстерності для тренерів із регіонального економічного розвитку" розпочався у жовтні 2011 року і триватиме до травня 2012 року.

Перший етап "Навчання тренерів з регіонального економічного розвитку" тривав з лютого по липень 2011 року. Другий етап "Навчання із розвитку тренінгової майстерності для тренерів із регіонального економічного розвитку" розпочався у жовтні 2011 року і триватиме до травня 2012 року.

В рамках заходів виконання етапів проекту інститут відвідали зарубіжних фахівців (6 осіб).

Швейцарсько-український проект "Підтримка децентралізації в Україні" DESPRO, реалізується в Україні Швейцарським центром ресурсів та консультацій з питань розвитку "Skat". Партнерами проекту на загальнодержавному рівні є Міністерство регіонального розвитку, будівництва та комунального господарства України, Секретаріат Кабінету Міністрів України, Національна академія державного управління при Президентові України та ін. Проект з децентралізації спрямований на досягнення трьох основних цілей: поліпшення комунальних послуг шляхом більшої інтеграції груп та асоціацій громади; упорядкування та поліпшення процесу інтеграції послуг, що надаються громаді, у систему місцевої влади; запровадження проаналізованого досвіду та найкращої практики від впровадження проекту у пілотних регіонах на загальнонаціональному рівні в ході децентралізації. Важливим завданням DESPRO в другій фазі діяльності є інтеграція позитивного досвіду проекту у діяльність органів влади всіх рівнів - сприяння створенню практичної та методично-навчальної бази для просування процесу реформ. З цією метою Проект впроваджує відповідні навчальні курси на базі Національної академії державного управління при Президентові України для посадових осіб органів місцевого самоврядування, державних службовців та депутатів місцевих рад.

Проект "Підтримка розвитку академічних бізнес-інкубаторів в Україні" в рамках програми польської допомоги 2013 Міністерства закордонних справ республіки Польща - спільний з Вищою школою публічної адміністрації в Щецині. Мета проекту - просування ідеї створення академічних бізнес-інкубаторів в Україні, зокрема на базі інституту.

Заходи в рамках проекту:
- семінари-тренінги, спрямовані на відбір учасників проекту за темами: "Походження академічних інкубаторів підприємництва. Пояснення термінів", "Місія і цілі створення академічного інкубатору підприємництва. Студентська інновація. Визначення основних факторів інноваційності і студентського підприємництва - динамічний SWOT аналіз", "Переваги функціонування академічного інкубатору підприємництва в вищому навчальному закладі", "Що таке академічний бізнес-інкубатор. Моделі АБІ, приклади АБІ", "Академічні бізнес інкубатори в України та в Польщі", "Правові основи створення академічних бізнес-інкубаторів в Україні" (м. Дніпропетровськ, 10-11.04.2013). За результатами було відібрано 9 учасників проекту (слухачі, аспіранти, здобувачі, працівники інституту).
- семінари та навчальні візити в Польщі - підготовка до відкриття та впровадження академічного бізнес-інкубатору, навчання консультантів (м. Щецин, 15-26.07.2013).

Програма семінару:
1. Організація академічного бізнес-інкубатора.
2. Бізнес-план академічного бізнес-інкубатору.
3. Обсяг підтримки студентів в академічному бізнес-інкубаторі.
4. Методи та прийоми консультування.
5. Отримання підтримки для діяльності академічного бізнес-інкубатору.
6. Інтерактивні методи навчання.
Програма візитів:
Навчальні візити до Академічного бізнес-інкубатора Університету в Щецині, Академічного бізнес-інкубатора Західно-Поморського Технологічного Університету, Академічного інкубатори підприємництва, уряду м. Свіноуйсьце.

- Проведення міжнародної конференції "Створення академічних бізнес-інкубаторів - актуальний напрям забезпечення місцевого розвитку та підтримання інноваційного підприємництва" та майстер класи "Академічний бізнес-інкубатор: шлях впровадження інновацій" у ДРІДУ НАДУ при Президентові України (7-8.11.2013)
- Відкриття академічного інкубатора інноваційного підприємництва та місцевого розвитку на базі кафедри менеджменту та управління проектами в ДРІДУ НАДУ (7.11.2013);
- Проведення начальних семінарів в ЛРІДУ НАДУ та ОРІДУ НАДУ для студентів факультету менеджменту (26-27.11.2013, м.Одеса, 28-29.11.2013, м. Львів).

Освітні програми з європейських студій в рамках співпраці між Національною академією державного управління при Президентові України та французькою неурядовою організацією "Україна в Європі".

За звітний період відбулося 6 Освітніх програм з європейський студій, відповідно 01-08.04.2011, 01-08.10.2011, 31.03.-09.04.2012; 06-13.10.2012; 30.03-06.04.2013; 25.05-01.06.2013; 28.03-04.04.2014; 04-11.10.2014; 03-10.10.2015; 08-16.04.2016; 01-08.10.2016

Освітні програми включали: відвідування Ради Європи; відвідування Національної школи адміністрації (l'ENA); відвідування пленарної сесії Європейського парламенту (лекція з ролі та функціонування Європарламенту, зустріч з депутатом Європарламенту Павлом Ковалем - головою делегації ЄП у Комісії парламентської співпраці ЄС - Україна; відвідування пленарної сесії за участі Президента Палестинської Автономії Махмуда Аббаса); відвідування Генерального секретаріату з Європейських справ (SGAE, Париж); відвідування Європейської комісії (вивчення інституційної системи Європейського союзу, ознайомлення з роботою Європейської служби зовнішньої дії, відносини Україна- ЄС); відвідування Парламенту Італії, Вищої школи державного управління Італії в Римі (лекція на тему: "Система підготовки державних службовців в Італії, роль та завдання Вищої школи державного управління Італії", факультативне відвідування Парламенту Угорщини; Парламенту Каталонії, Школи державного управління Каталонії, Національного інституту державного управління Іспанії (ознайомлення з системою професійної підготовки державних службовців Іспанії), Інституту державного управління Валенсії (лекція ознайомлення з системою підготовки службовців в регіоні Валенсія), Мадридського інститут державного управління (лекція ознайомлення з системою підготовки службовців муніципалітету Мадриду); відбулася робоча зустріч між учасниками Освітньої програми з європейських студій та Національної школи адміністрації (l'ENA) в Страсбурзі. В ході зустрічей були обговорені перспективи майбутнього співробітництва.

Станом на березень 2017 р. участь в Освітніх програмах з європейських студій взяло 55 осіб.

"Соціальний вимір нової економіки міста Дніпропетровська". Донори проекту: Польсько-Канадська Програма підтримки демократії, (Міністерство закордонних справ Республіки Польща, Канадське міністерство закордонних справ, торгівлі та розвитку); партнери проекту: Товариство економічного розвитку ґмін, Вища школа публічної адміністрації в Щецині.

Мета проекту полягає в тому, щоб зміцнити професійний потенціал державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування м. Дніпропетровськ (державних службовців та посадових осіб Дніпропетровської міської ради), представників Асоціації міст та студентів щодо розвитку інституційної та технічної інфраструктури на місцевому рівні.

На практиці це означатиме підготовку посадових осіб органів місцевого самоврядування міста Дніпропетровська і представників Асоціації для реалізації проекту розробки нової стратегії економічного розвитку міста та створення структури, відповідальної за економічний розвиток міста, шляхом розробки стратегії економічного розвитку, реалізації проекту, виявлення можливості отримання зовнішніх коштів (залучення інвестицій).

Термін реалізації проекту: лютий 2015 - листопад 2015 року.

Заходи в рамках проекту:
- науково-практичні семінари за міжнародною участю (02-05.03.2015, 25-28.05.2015), теми семінарів: "Процес стратегічного планування", "Аналіз соціально-економічної ситуації як основа процесу стратегічного планування", "Ідентифікація ключових проблем міста", "Методика дослідження безпосередньо в процесі стратегічного планування . Визначення цільових груп", "Як проводити дослідження?", "Як опрацювати та презентувати результати досліджень?", "Методика збору та використання первинних даних дослідження".

В липні 2015 року відбувся навчальний візит науково-педагогічних працівників ДРІДУ до Республіки Польща з метою реалізації чергового етапу проекту.

Проект "Співробітництво адміністрації та неурядових організацій для надання соціальних послуг". Донори проекту: Польсько-Канадська Програма підтримки демократії, (Міністерство закордонних справ Республіки Польща, Канадське міністерство закордонних справ, торгівлі та розвитку); партнери проекту: Асоціація Час Простір Ідентичність, Центр громадянських ініціатив, Центр соціально-економічного розвитку соціального підприємництва, Вища школа публічної адміністрації в Щецині.

Метою проекту є вивчення досвіду органів місцевого самоврядування Республіки Польща щодо делегування повноважень громадським організаціям для надання соціальних послуг.

Заходи в рамках проекту:

- навчальні семінари для науково-педагогічних працівників ДРІДУ НАДУ за темами: "Органи місцевого самоврядування в Польщі, їх взаємодія з іншими організаціями - хороші практики"; "Що таке модель, в чому її інноваційність?", "На які проблеми в Польщі дає відповідь модель?", "Типи доручення завдань", "Процес доручення завдань", 10-11.03.2015, м. Дніпропетровськ;

- навчальний візит до Республіки Польща, 13-23.05.2015. Програма навчального візиту включала участь української делегації у Конгресі місцевого співробітництва у

м. Устка (14-15.05.2015), навчальний візит до м. Колобржегу, вивчення польського досвіду ролі самоврядування в розвитку громадських організацій, аналіз інструментів, що використовуються в моделі передачі надання соціальних послуг від органів місцевого самоврядування до неурядових організацій.

У вересні 2015 року відбулося два навчальних візити в рамках проекту до Республіки Польща представників органів місцевого самоврядування м. Дніпропетровськ та Дніпропетровської області, відповідно 04-11.09 та 20-27.09.2015 р.

У 2016 році робота над проектом тривала безпосередньо в обраних до участі органах місцевого самоврядування. Також було проведено низку навчальних семінарів (06-09.06.2016; 05-08.2016) для понад 80 працівників органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а також заключну конференцію за проектом на тему: "Співробітництво адміністрацій та громадських організацій у сфері надання суспільних послуг".