Система дистанційного навчання "Прометей"

рисочка
головна сторінка
абітурієнту · контакти

Новітні інформаційно-комунікаційні технології в модернізації публічного управління: зарубіжний і вітчизняний досвід

Матеріли V-го науково-практичного семінару
(20 березня – 20 квітня 2017 року)


Метою семінару є систематизація наукових знань з питань упровадження елементів системи електронного урядування в органах державного управління та місцевого самоврядування; висвітлення підходів до модернізації системи інформаційного забезпечення органів державної влади та місцевого самоврядування; оприлюднення результатів наукових досліджень щодо тенденцій розвитку новітніх інформаційно-комунікаційних технології як інструмента модернізації публічного управління в Україні; узагальнення вітчизняного та світового досвіду впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у діяльності державних та муніципальних інституцій.

Cемінар проходить у формі заочного обговорення оголошених проблемних питань на сайті Дніпропетровського регіонального інституту державного управління при Президентові України, а також на форумі «V НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ СЕМІНАР». Матеріали семінару (тези) публікуються на сайті Інституту у формі електронного видання, що регулярно оновлюватиметься протягом часу проведення семінару з 20 березня до 20 квітня 2017 року. Остаточна версія збірника матеріалів семінару буде розміщена у вільному доступі на сайті Інституту (вкладка «Конференції, семінари, круглі столи») після його завершення.

Найбільш актуальні для теорії та практики публічного управління та адміністрування матеріали семінару (тези) будуть рекомендовані редколегією також для опублікування у друкованому збірнику матеріалів ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції за міжнародною участю з питань упровадження новітніх інформаційних технологій та електронного урядування в органах державної влади та місцевого самоврядування, проведення якої заплановане у м. Дніпро у травні 2017 року.

Під час роботи семінару обговорюються проблемні питання за такими тематичними напрямами:

Напрям 1. Розвиток інфраструктури електронного урядування на різних рівнях публічного управління: досвід і сучасні тенденції.

Напрям 2. Інформатизація органів державної влади та місцевого самоврядування як фактор модернізації адміністративних процесів.

Напрям 3. Упровадження електронних сервісів органів публічної влади на різних рівнях: можливості та перешкоди.

Напрям 4. Запровадження технологій електронної демократії в Україні та за рубежем: кращі практики та нові перспективи.

Обговорення відбувається на форумі «V НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ СЕМІНАР», а також шляхом надсилання коментарів на електронну адресу itis_seminar_2017@i.ua.

До участі у семінарі запрошуються державні службовці, посадові особи органів місцевого самоврядування, науковці, експерти, викладачі вищих навчальних закладів, аспіранти, докторанти, здобувачі наукових ступенів та інші зацікавлені особи.

Для участі у роботі семінару необхідно в період з 20 березня до 20 квітня 2017 р. надіслати за адресою: itis_seminar_2017@i.ua в електронному форматі:

- тези доповіді;
- заявку (ОБОВ’ЯЗКОВО!);
- пропозиції до проекту рекомендацій семінару (ОБОВ’ЯЗКОВО! Обсяг – до 0,25 сторінки).


Вимоги до оформлення матеріалів семінару - в інформаційному повідомленні на сайті Інституту (вкладка «Конференції, семінари, круглі столи»).