Система дистанційного навчання "Прометей"

рисочка
головна сторінка
абітурієнту · контакти

Дніпропетровський регіональний інститут державного управління
Національної академії державного управління при Президентові України
проводить
з 30 жовтня до 23 листопада 2015 року
VІІІ Міжнародну науково-практичну конференцію
"ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ: СТРАТЕГІЯ РЕФОРМ 2020"


Метою конференції є узагальнення й оприлюднення результатів наукових досліджень у галузі науки державного управління і практики державотворення та розробка пропозицій щодо підвищення ефективності діяльності державної служби та служби в органах місцевого самоврядування в умовах прийняття нового законодавства.
До участі у kонференції запрошуються науковці, викладачі вищих навчальних закладів, народні депутати України, державні службовці, посадові особи місцевого самоврядування, докторанти, аспіранти, здобувачі наукових ступенів, представники засобів масової інформації, представники громадських організацій та інші зацікавлені особи.
Організаційна форма проведення: конференція проходитиме у формі заочного обговорення оголошених проблемних питань на сайті Дніпропетровського регіонального інституту державного управління при Президентові України ( http://dridu.dp.ua) у межах якого кожен бажаючий може висловити свої думки стосовно найактуальніших проблем розвитку державної служби та служби в органах місцевого самоврядування, скористатись можливістю обговорення найбільш вагомих ідей kонференції, здійснити комунікації з міжнародними та вітчизняними партнерами із визначеної проблематики, а також оприлюднити результати власних досліджень.

Конференція працюватиме у вигляді дискусійних груп за такими напрямами:
1. Розвиток державної служби та служби в органах місцевого самоврядування в умовах прийняття нового законодавства.
2. Професійна діяльність державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування в умовах викликів сьогодення.
3. Кадрові процеси і технології у державному управлінні.
4. Модернізація загальнонаціональної системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування в умовах реалізації нового Закону України «Про вищу освіту».
5. Системний підхід як методологія реформування державної служби.
За результатами конференції буде підготовлено електронний збірник тез доповідей учасників
Тези просимо надсилати на електронну адресу konfdridu15@yandex.ua

Матеріали конференції (тези доповідей) публікуються на сайті Інституту у формі електронного видання, що регулярно оновлюватиметься протягом часу проведення kонференції з 30 жовтня по 5 грудня 2015 року. Редакційна колегія залишає за собою право редагування поданих текстів, а також відхилення тез доповідей, що не відповідають тематиці семінару чи встановленим вимогам щодо оформлення. Публікація безоплатна.

Остаточна версія збірника матеріалів конференції буде розміщена у вільному доступі на сайті Інституту (вкладка «Конференції у ДРІДУ НАДУ», http://dridu.dp.ua/konf/konf_dridu/dums_konf_2015/index.htm) після його завершення.

Робочі мови: українська, російська.
Ознайомиться з тезами доповідей можна на: http:// dridu.dp.ua/
Тези доповідей приймаються до 5 грудня 2015 р.
Відповідальні особи:
Липовська Наталія Анатоліївна, д. держ. упр., проф. - тел. 067 701 35 88,
Шпітун Іван Іванович, к.філос.н., доц. - тел. 067 276 58 25

Вимоги до матеріалів, що подаються
Зразок оформлення тез
Заявка на участь у конференції
Матеріали конференції


Інформаційний лист
Програма