Система дистанційного навчання "Прометей"

рисочка
головна сторінка
абітурієнту · контакти

Ліцензування та акредитація

Експертні висновки

Відомості щодо здійснення освітньої діяльності
у сфері вищої освіти

Відомості щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти
Дніпропетровського регіонального інституту державного управління
Національної академії державного управління при Президентові України

Відомості щодо здійснення освітньої діяльності
Відомості щодо здійснення освітньої діяльності

Ліцензії

tr>

Ліцензія щодо надання освітніх послуг навчальними закладами , пов'язаних з одержанням вищої освіти на рівні кваліфікаційних вимог до бакалаврів, спеціалістів, магістрів

Ліцензія щодо надання освітніх послуг Ліцензія щодо надання освітніх послуг Ліцензія щодо надання освітніх послуг

Сертифікати про акредитацію

Сертифікати про акредитацію Сертифікати про акредитацію Сертифікати про акредитацію
Сертифікати про акредитацію Сертифікати про акредитацію Сертифікати про акредитацію
Сертифікати про акредитацію Сертифікати про акредитацію Сертифікати про акредитацію
Сертифікати про акредитацію Сертифікати про акредитацію Сертифікати про акредитацію
Сертифікати про акредитацію Сертифікати про акредитацію

Довідка включення вищого навчального закладу до Державного реєстру вищіх навчальних закладів України

  Довідка  

Акт узгодження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за ступенями (освітньо-кваліфікаційними рівнями) бакалавра, спеціаліста, магістра та ліцензованого обсягу

  ЗАВАНТАЖИТИ