Система дистанційного навчання "Прометей"

рисочка
головна сторінка
абітурієнту · контакти

Кафедра менеджменту та управління проектами

Кафедра менеджменту та управління проектами була заснована у вересні 2000 р. наказом директора № 172-к від 04.09.2000 р. як результат розділення кафедри економіки та менеджменту на дві самостійні кафедри. Кафедра здійснює свою діяльність відповідно до місії Інституту, основним змістом якої є підготовка висококваліфікованих фахівців, що здатні впроваджувати системні зміни для подальшого розвитку держави.
З часу створення й до липня 2018 р. кафедрою керував доктор наук з державного управління, професор Шаров Юрій Павлович.

Колектив кафедри

Кафедра

Склад кафедри

 • Маматова Тетяна Валеріївна, в.о. завідувача кафедри, доктор наук з державного управління, професор - професор кафедри
 • Молоканова Валентина Михайлівна, доктор технічних наук, доцент - доцент кафедри
 • Чикаренко Ірина Аркадіївна, доктор наук з державного управління, доцент - доцент кафедри
 • Серьогіна Наталія Камиліївна, кандидат наук з державного управління, доцент - доцент кафедри
 • Сергієнко Елла Олексіївна, кандидат наук з державного управління - доцент кафедри
 • Лащенко Оксана Василівна, кандидат наук з державного управління, доцент - доцент кафедри
 • Колповська Антонина Михайловна, кандидат наук з державного управління - доцент кафедри
 • Кравцова Тетяна Василівна, кандидат технічних наук, доцент - доцент кафедри
 • Шапа Микола Миколайович, кандидат технічних наук, доцент - доцент кафедри
 • Гладка Олена Миколаївна , кандидат технічних наук - доцент кафедри
 • Вуколов Володимир Васильович - старший викладач
 • Кунін Микола Миколайович - старший викладач
 • Саганенко Олександра Іванівна - фахівець І категорії

Навчально-методична та наукова діяльність кафедри

Навчальна діяльність на кафедрі здійснюється відповідно до затверджених навчальних планів і програм за спеціальностями інституту ("Державне управління", "Публічне адміністрування", "Управління проектами" та "Менеджмент організацій").

Науково-педагогічними працівниками кафедри

 • викладаються більш 70 модулів та дисциплін за усіма спеціальностями проводяться;
  лекції та тренінги за програмами підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування

За роки існування кафедри здійснено підготовку та випущено:

 • близько 1000 бакалаврів і спеціалістів;
 • близько 500 магістрів з управління проектами, які працюють як у сфері бізнесу, так і в публічному управлінні;
 • понад 150 магістрів державного управління.

Науково-педагогічними працівниками кафедри за останні три роки видано понад 200 навчально-методичних розробок.

Наукова діяльнісь

Етапи становлення наукової школи професора Юрія Шарова

2000-2005 - Формування теоретико-методологічних та науково-прикладних засад стратегічного планування в муніципальному менеджменті

2006-2008 - Відпрацювання науково-прикладних питань муніципального менеджменту й маркетингу, зокрема в напрямах застосування корпоративних підходів в місцевому самоврядуванні, створення методологічних засад розробки систем управління якістю і надання якісних публічних послуг

2009-н.ч. - Науково-методичне забезпечення реалізації концепцій New Public Management та управління інноваційним розвитком територіальних громад

Підготовка наукових кадрів

Науково-педагогічними працівникам кафедри захищено:

 • 3 дисертації на отримання наукового ступеню доктора наук з державного управління;
 • 5 дисертацій на отримання наукового ступеню кандидата наук з державного управління;
 • 2 дисертації на отримання наукового ступеню кандидата технічних наук.

Під керівництвом науково-педагогічних працівників кафедри підготовлено та захищено:

 • 1 дисертація на отримання наукового ступеню доктора наук з державного управління;
 • 7 дисертацій на отримання наукового ступеню кандидата наук з державного управління;
 • 2 дисертації на отримання наукового ступеню кандидата економічних наук;
 • 2 дисертації на отримання наукового ступеню кандидата технічних наук.

Видавнича діяльність

Науковцями кафедри видано:

 • 8 монографій;
 • 14 навчальних посібників, з них 6 - з грифом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України;
 • 4 наукових видання з розробки стратегій розвитку міст.

Результати наукових досліджень за останні 5 років оприлюднені в понад 300 наукових публікаціях.

Контакти

49044, м. Дніпро, вул. Гоголя, 29, кімн. 410
тел. (056) 794-58-27