Система дистанційного навчання "Прометей"

рисочка
головна сторінка
абітурієнту · контакти

Кафедра державного управління та місцевого самоврядування

Кафедра створена від початку заснування інституту як кафедра державного управління і соціальної політики (1994), кафедра державного управління та економіки (1995), кафедра державного управління та місцевого самоврядування (з 1997).

Завідувач кафедри

Липовська Наталія Анатоліївна

Липовська Наталія Анатоліївна, д. держ. упр., проф., фахівець з питань кадрового забезпечення публічної служби доктор наук з державного управління, професор.

Викладачі кафедри

 • Серьогін Сергій Михайлович, д. держ. упр., проф., Заслужений діяч науки і техніки України (2008), фундатор і керівник наукової школи в галузі державної служби. Автор понад 250 наукових праць.
 • Бородін Євгеній Іванович, д. і. н., проф., Заслужений працівник освіти, фахівець у галузі політичної історії, державної служби, державної молодіжної політики, сумісник
 • Гончарук Наталія Трохимівна, д. держ. упр., проф., Заслужений діяч науки і техніки України, фахівець з питань державного управління, служби в органах місцевого самоврядування, адміністративних послуг
 • Кринична Ірина Петрівна, д. держ. упр., доц., фахівець з проблем державного управління процесами забезпечення ядерної та радіаційної безпеки в Україні
 • Мороз Світлана Михайлівна, д. мед. н., проф. каф., сумісник
 • Письменний Ігор Володимирович, д. держ. упр., проф., декан факультету державного управління, фахівець з проблем синергії в публічному управлінні, сумісник
 • Шпекторенко Ігор Валентинович, д. держ. упр., проф., професор
 • Хожило Ірина Іванівна, д. держ. упр., доц., фахівець з проблем державного управління в соціально-гуманітарній сфері
 • Антонова Ольга Валеріївна, к. держ .упр., доц., фахівець з питань кадрових технологій, культури та етики в публічному адмініструванні, сумісник
 • Акуленко Олена Володимирівна, к. держ. упр., доц. каф.
 • Ботвинов Ростислав Геннадійович, к. ю.н., доц. каф.
 • Квітка Сергій Андрійович, к. філос. н., доц., директор Дніпропетровського регіонального відділення Асоціації міст України, сумісник
 • Лола Вікторія Василівна, к. держ. упр., доц. каф., фахівець з проблем кадрової політики в публічній службі
 • Могильний Сергій Аркадійович, к. філос.н., доц., фахівець з інноваційних технологій в освіті та управлінні
 • Петренко Оксана Станіславівна, к. держ. упр., доц., фахівець з питань організації функціонування державної служби та служби в органах місцевого самоврядування, сумісник
 • Соколовський Сергій Іванович, к. мед. н., доц., фахівець в галузі психології управління та політичної психології
 • Сорокіна Наталя Григоріївна, к. держ. упр., доц., фахівець в галузі духовної культури, ціннісних орієнтацій та етики державних службовців
 • Тарасенко Тетяна Миколаївна, к. держ. упр., доц. каф., фахівець з проблем державної молодіжної політики
 • Шпітун Іван Іванович, к.філос.н., доц., фахівець з питань філософії управління, державної служби

Викладачи кафедри

Навчально-методична та наукова діяльність кафедри

Кафедра здійснює підготовку фахівців за спеціальностями і програмами:

 • «Державне управління», «Публічне адміністрування», «Менеджмент організацій»;
 • короткотермінове підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування (обласна, регіональна);
 • заочно-дистанційна форма навчання;
 • аспірантура.

Кафедра забезпечує викладання 38 навчальних дисциплін.

На кафедрі підготовлено 12 докторів наук та 42 кандидати наук.

Щороку викладачі кафедри публікують понад 100 наукових та науково-методичних праць.

Матеріали X Міжнародної науково-практичної конференції“Теорія та практика державної служби”

Тематика науково-дослідних робіт викладачів кафедри різноманітна: «Застосування синергетичних підходів до оптимізації системи органів публічної влади» (2002 р.), «Розробка методики проведення аналізу та оцінки інформації щодо надання управлінських послуг у регіонах органами державної влади та органами місцевого самоврядування» (2003 р.); «Створення організаційно-правових засад кадрової ротації як одного із дієвих елементів підготовки кадрів та попередження можливих корупційних проявів у державних органах» (2007 р.), «Розроблення методики моніторингу здійснення державної регуляторної політики місцевими органами виконавчої влади» (2008 р.), «Кадрова політика у сфері державної служби в умовах інтеграційних та глобалізаційних процесів» (2009 – 2010); «Публічна служба в умовах глобалізації: контент, науково-світоглядні та морально-етичні засади, критерії оцінки ефективності» (2011-2012), «Теоретико-методологічні засади модернізації професійного навчання державних службовців в Україні» (2012), «Публічна служба в умовах глобалізації: контент, науково-світоглядні та морально-етичні засади, критерії оцінки ефективності» (2012) тощо.

Контакти

49044, м. Дніпро, вул. Гоголя, 29, кімн. 314-316
тел. (056) 794-58-23 - кафедра ДУМС
тел. (056) 794-58-22 - деканат факультету державного управління
тел. (056) 794-58-06, (056) 745-52-41 - приймальна комісія