Система дистанційного навчання "Прометей"

рисочка
головна сторінка
абітурієнту · контакти

Дні відкритих дверей у ДРІДУ НАДУ

Шановні абітурієнти!
Дніпропетровський регіональний інститут державного управління
Національної академії державного управління
при Президентові України
запрошує вас на Дні відкритих дверей

20 травня 2017 р.

початок о 10-00

Звітування аспірантів та атестації здобувачів ДРІДУ НАДУ у квітні 2017 року

Докладніше...

16 травня 2017 року в ауд.104 об 11:00 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д.08.866.01 відбудеться захист дисертації БЄЛЬСЬКОЇ Тетяни Валентинівни "Державна політика та державне управління в умовах впливу глобального громадянського суспільства" на здобуття наукового ступеня доктора наук з державного управління за спеціальністю 25.00.01 - теорія та історія державного управління

16 травня 2017 року в ауд.104 о 14:30 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д.08.866.01 відбудеться захист дисертації БЕЗУГЛОГО Дмитра Георгійовича "Проектно-орієнтоване управління стратегічним розвитком територіальних громад" на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління за спеціальністю 25.00.04 - місцеве самоврядування

ГАРЯЧА ЛІНІЯ

З метою дотримання вимог антикорупційного законодавства України та встановлення зворотного зв'язку з громадськістю із зазначеного питання в Дніпропетровському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України запроваджено лінію для повідомлень про корупційні правопорушення з боку посадових осіб та працівників інституту.

Інформацію про можливі протиправні дії, прояви корупції, хабарництво з боку посадових осіб та працівників інституту Ви можете повідомити:
- письмово за адресою: 49044, м. Дніпро, вул. Гоголя, 29;
- звернутися електронним листом на адресу: hotline_dridu@ukr.net ;
- звернутися за телефоном: +38 (056) 794-58-10;
- надіслати факс: +38 (056) 745-40-64.

Про вчинення корупційних правопорушень Ви можете повідомити уповноваженій особі з питань запобігання корупції в інституті Огданській Тамарі Миколаївні.

Інформацію, яка надійде, обов'язково буде перевірено і згідно з чинним законодавством вжито відповідних заходів.

Звертаємо увагу на те, що анонімне повідомлення не може розглядатись як звернення громадян, відповідно до Закону України "Про звернення громадян", а тому його надходження не обумовлює обов'язкової підготовки відповіді заявнику.

Новини

Семінар-тренінг "Створення інтегрованих ЦНАП об'єднаних територіальних громад"

25 квітня 2017 року у Дніпропетровському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України проходив семінар-тренінг "Створення інтегрованих ЦНАП (Центрів надання адміністративних послуг) об'єднаних територіальних громад". Відкрила і була модератором семінару Тертишна Олена - директор Дніпропетровського ВПУ "Центр розвитку місцевого самоврядування". Головними доповідачами на семінарі були Маматова Тетяна - д.держ.упр., професор, професор кафедри менеджменту та управління проектами та Кірєєва Ольга - к.держ.упр., доцент кафедри менеджменту та управління проектами Дніпропетровського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. Докладну інформацію про семінар-тренінг можна отримати на сайті Дніпропетровського "Центру розвитку місцевого самоврядування".

Засідання Вченої ради інституту

24 квітня 2017 р. у Дніпропетровському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України під головуванням директора інституту С.М. Серьогіна відбулося засідання Вченої ради. Обговорені та прийняті рішення з наступних питань порядку денного:
1. Про стан прийому документів на спеціальність 281 "Публічне управління та адміністрування" за освітнім ступенем магістра у 2017 р.;
2. Про стан подання декларацій державними службовцями інституту;
3. Про затвердження додаткових програм до кандидатського іспиту зі спеціальностей 25.00.01, 25.00.02, 25.00.03 та 25.00.04;
4. Про результати звітування аспірантів і докторантів;
5. Про затвердження основних переліків питань до кандидатських іспитів;
6. Про надання рекомендацій до вступу до аспірантури;
7. Про затвердження Положення про Вчену раду інституту;
8. Про рекомендацію до видання збірника матеріалів УШ Всеукраїнської міжвузівської конференції студентів та молодих учених "Становлення публічного адміністрування в Україні";
9. Про проект структури інституту.

Підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування

З 18 по 28 квітня 2017 р. у Дніпропетровському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління у відповідності до плану за обласною програмою проходить черговий семінар з підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, які займаються питаннями економіки і фінансів.

Програмою семінару передбачено прослуховування лекцій та дискусії з питань організації податкової системи і економічної політики в Україні; стратегії соціально-економічного розвитку і програмно-цільового методу формування місцевих бюджетів; організації інвестиційної діяльності та управління інвестиційними процесами в Україні; теоретичних засад європейської інтеграції України і командного менеджменту; проблем регулювання ринку праці в Україні і міжнародної і регіональної економічної інтеграції та інших актуальних проблем органів місцевого самоврядування у сфері економіки і фінансів.

Курси навчання спеціалістів у сфері державних закупівель

24 - 28 квітня 2017 р. у Дніпропетровському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України проходять курси з навчання спеціалістів з організації і здійснення закупівель за державні кошти органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, організацій і установ Дніпропетровської області "Правові та практичні аспекти державних (публічних) закупівель в Україні".

За чисте довкілля!

13 квітня 2017 р. співпрацівники, слухачі і студенти Дніпропетровського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України взяли активну участь у акції "За чисте довкілля".

Під час акції здійснено прибирання території інституту і гуртожитків, прилеглих територій, на якій розташовані будівлі інституту.

Зокрема, чоловіки прибрали територію інституту від старих дерев, будівельного та побутового сміття.

Що? Де? Коли?

13 квітня 2017 р. у Дніпропетровському регіональному інституті державного управління Національної академії держаного управління при Президентові України відбувся черговий тур традиційного конкурсу "Що? Де? Коли?"

Переможцями конкурсу стала команда студентів факультету менеджменту.

Підвищення кваліфікації у галузі електронного урядування

З 10 квітня по 15 квітня 2017 р. у ДРІДУ НАДУ у рамках тематичного курсу "Інформаційно-комунікаційні технології та електронне урядування" за обласною програмою підвищують кваліфікацію державні службовці та посадові особи місцевого самоврядування. Заняття відбуваються на базі Центру інновацій в електронному урядуванні ДРІДУ НАДУ, що створений у межах участі інституту у програмі "Електронне врядування задля підзвітності влади та участі громади" (EGAP). Під час навчання слухачі опановуватимуть сучасні програмні продукти, що використовуються в органах публічного управління, а також ознайомляться з системами управління контентом організації, системами електронного документообігу, можливостями використання в діяльності органів влади інструментів електронної взаємодії, підходами щодо забезпечення доступу до публічної інформації у формі відкритих даних та захисту інформації в системах електронного урядування. Також відбудеться тренінг "Управління знаннями при наданні адміністративних послуг".

Нарада з питань організації вступної кампанії до інституту

10 квітня 2017 р. перший заступник директора Дніпропетровського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, виконувач обов'язки директора, Є.І. Бородін провів нараду с керівним складом, керівниками структурних підрозділів, завідувачами кафедр інституту з питань організації і взаємодії в інституті під час вступної компанії на спеціальність "Публічне управління та адміністрування".

Є.І. Бородін докладно довів до учасників наради особливості прийому слухачів на навчання за означеною спеціальністю, звернув увагу колективу закладу на зміни, що відбулися цього року у правилах вступу до ВНЗ.

Під час наради було наголошено на необхідності активізації роботи з потенційними абітурієнтами.

День відкритих дверей

08 квітня 2017 року в ДРІДУ НАДУ відбувся день відкритих дверей.

У зустрічі взяли участь відповідальні працівники інституту:
Бородін Є.І. - перший заступник директора інституту, виконувач обов'язки директора;
Письменній І.В. - декан факультету державного управління;
Огданський К.М. - декан факультету менеджменту;
Петренко О.С. - завідувач сектору відбору та прийому слухачів і зв'язків з випускниками відділу роботи з персоналом.

Групі потенційних слухачів і студентів за усіма спеціальностями та напрямками навчання презентовано інститут, його спеціальності, потенціал науково-педагогічних працівників, матеріально-технічна база, а також надана можливість пробного тестування.

Урочисте вручення дипломів магістра

07 квітня 2017 р. в Дніпропетровському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України відбулось урочисте вручення дипломів магістра випускникам спеціальності "Управління проектами" - майбутнім керівникам проектів і програм.

Що? Де? Коли?

06 квітня 2017 р. у Дніпропетровському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України відбувся черговий тур вже традиційного конкурсу Що? Де? Коли?.

В конкурсі взяли участь команди студентів, аспірантів і викладачів інституту.

Організатором конкурсом і його ведучим виступав К.М. Огданський, к.е.н., доцент, декан факультету менеджменту. К.М. Огданський запровадив технічні засоби, що дозволило запитання конкурсу відображати на екрані та звільнити команди від зайвого навантаження.

Перемогу у І турі отримала команда викладачів інституту.

І тур щорічного Всеукраїнського конкурсу "Кращий державний службовець"

06 квітня 2017 року у Дніпропетровському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України проходить І тур щорічного Всеукраїнського конкурсу "Кращий державний службовець".

Організатори конкурсу: Дніпропетровська обласна державна адміністрація, Дніпропетровській регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.

В конкурсі беруть участь 21 працівник-державний службовець Дніпропетровської обласної державної адміністрації, претенденти на перемогу в номінаціях "Кращій керівник" і "Кращій спеціаліст".

Відкрив захід П.С. Щербаков, заступник директора інституту з підвищення кваліфікації і міжнародного співробітництва.

Cемінар з підвищення кваліфікації посадових осіб органів місцевого самоврядування Дніпропетровської області

05 квітня 2016 р. у ДРІДУ НАДУ за обласною програмою проходить семінар з підвищення кваліфікації посадових осіб органів місцевого самоврядування Дніпропетровської області з теми:"Забезпечення контролю та виконавської дисципліни".

Відкрив семінар та презентував першу лекцію "Система підготовки та підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування в Україні" П. С. Щербаков, к.е.н., доцент, заступник директора інституту з підвищення кваліфікації і міжнародного співробітництва.

Для слухачів семінару передбачені лекції з тем:
- Контроль та виконавська дисципліна як засіб підвищення ефективності роботи органів державної влади;
- Організація контролю за виконанням документів;
- Реалізація антикорупційної політики в Україні. Механізми протидії корупції та дискусії з зазначених тем.

Участь у роботі I Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених та студентів

28 березня 2017 року студенти факультету менеджменту денної форми навчання взяли участь у роботі I Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених та студентів «Сучасний менеджмент: тенденції, проблеми та перспективи розвитку». На конференції відбулось обговорення проблем розвитку системи менеджменту організацій у таких аспектах як, інноваційна діяльність підприємств, сучасні тенденції стратегічного менеджменту, розвиток бізнес-процесів підприємства, формування організаційної культури, проблеми державного управління.

Участь у координаційній нараді з питань прийому слухачів

29 березня 2017 року група науковців, керівних і відповідальних за організацію вступної кампанії працівників ДРІДУ НАДУ, на чолі з директором інституту С.М. Серьогіним взяли участь у координаційній нараді з питань прийому слухачів в режимі відеоконференцзв’язку Національної академії державного управління при Президентові України з регіональними інститутами.
Конференція проходила під головуванням віце-президента Національної академії державного управління при Президентові України Білинської М.М.
Усі регіональні інститути взяли активну участь в обговоренні питань, пов’язаних з організацією та проведенням вступної кампанії у 2017 році.

Тематичний семінар з запобігання та протидії корупції

29 лютого 2017 року у Дніпропетровському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України за регіональною программою проходить тематичний семінар «Сучасні інструменти запобігання та протидії корупції в Україні» для державних службовців 1 – 5 груп оплати праці центральних і місцевих органів виконавчої влади та посадових осіб місцевого самоврядування ІУ категоріі посад - представників Дніпропетровської, Запорізької, Кіровоградської, Донецької і Черкаської областей.

 

Підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування

З 27 березня по 07 квітня 2017 року у Дніпропетровському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління у відповідності до плану за обласною програмою проходить семінар з підвищення кваліфікації державних службовців, які займаються питаннями діловодства, контролю, архіву.

 

Науково-практична конференція "Староста - лідер, адміністратор, представник інтересів територіальної громади"

27 – 28 березня 2017 року у Дніпропетровському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України проходила науково-практична конференція: «Староста - лідер, адміністратор, представник інтересів територіальної громади».
Відкрила і була модератором конференції Тертишна Олена – директор Дніпропетровського ВПУ «Центр розвитку місцевого самоврядування».
Зі вступним словом виступив Перепадя Ярослав – менеджер Південно-Східного ХАБу програми U-LEAD.
На пленарному засіданні виступив Сергій Серьогін, директор ДРІДУ НАДУ, доктор наук з державного управління, професор. Тема виступу: «Інститут старости: основні регламентуючі положення, законодавчі новації, ключові цільові завдання діяльності». Під час виступу С.Серьогін презентував збірник практичних рекомендацій старості «План дій старости», якій підготовлено за участю науковців ДРІДУ НАДУ з урахуваннями набутого досвіду роботи територіальних громад і, саме, старост, а також стратегічних прогнозів щодо управлінських рішень та практичних заходів, які мають здійснювати старости в процесі розвитку місцевого самоуправління, розвитку громад.

Докладніше...

Засідання Вченої ради інституту

24 березня 2017 року у Дніпропетровському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України під головуванням директора інституту С.М. Серьогіна відбулося засідання Вченої ради.
Обговорені та прийняті рішення з наступних актуальних питань порядку денного:
1. Про введення в дію Антикорупційної програми інституту.br> 2. Про рекомендації до друку збірника наукових праць «Державне управління та місцеве самоврядування», ви1.(32)2017.
3. Про затвердження додаткових програм до кандидатського іспиту зі спеціальності 25.00.02.
4. Про результати роботи екзаменаційних комісій слухачів факультету державного управління у 2017 р.
Вчена рада розглянула та вирішила питання щодо зміни наукового консультанта докторанта та змини теми дисертаційного дослідження на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління здобувача.

Підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування

З 22 по 23 березня 2017 р. у Дніпропетровському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України за регіональною программою проходить тематичний семінар "Підготовка аналітичних матеріалів. Технологія публічного виступу" для державних службовців 1 - 5 груп оплати праці центральних і місцевих органів виконавчої влади та посадових осіб місцевого самоврядування ІУ категорії посад.

Для спеціалістів у сфері державних закупівель

20 - 24 березня 2017 р. у Дніпропетровському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України проходять курси з навчання спеціалістів з організації і здійснення закупівель за державні кошти органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, організацій і установ Дніпропетровської області "Правові та практичні аспекти державних (публічних) закупівель в Україні".

День відкритих дверей

18 березня 2017 року в інституті відбувся день відкритих дверей.

У зустрічі взяли участь відповідальні працівники інституту:

Письменній І.В. – декан факультету державного управління;
Огданський К.М. – декан факультету менеджменту;
Петренко О.С. – завідувач сектору відбору та прийому слухачів і зв’язків з випускниками відділу роботи з персоналом.

Групі потенційних слухачів і студентів за усіма спеціальностями та напрямками навчання презентовано інститут, його спеціальності, потенціал науково-педагогічних працівників, матеріально-технічна база, а також надана можливість пробного тестування.

Школа молодого вченого - 2017

15 березня 2017 р. у коворкінг-центрі "Geo Hub" відбулося урочисте відкриття Школи молодого вченого - 2017 р., яка присвячена одній з найважливіших проблем сучасного освітнього процесу - розвитку академічної доброчесності в Україні. Учасниками школи стали 40 молодих вчених, які представляють різні вищі навчальні заклади Дніпропетровської області. На відкритті Школи серед запрошених гостей були представники Влади та громадськості, зокрема Каміль Юрійович Примаков - заступник голови Дніпропетровської облдержадміністрації, Олексій Володимирович Полторацький - директор департаменту освіти і науки Дніпропетровської облдержадміністрації, Сергій Федорович Власов - голова регіональної ради по роботі з молодими вченими Придніпровського наукового центру НАН України і МОН України, професор Національного гірничого університету та ін. Модератором Школи є Сорокіна Н.Г.

17-18.03. 2017 р. в Дніпропетровському регіональному інституті державного управління пройшла перша сесія Школи. Учасників заходу привітав Перший заступник директора ДРІДУ НАДУ при Президентові України - Бородін Євгеній Іванович.

На протязі двох днів тренінг проводив Артюхов Артем - начальник Центру науково-технічної та економічної інформації Сумського державного університету, голова підкомісії "Академічна доброчесність" при МОН, координатор Проекту сприяння академічній доброчесності в Україні (SAIUP) у Сумському державному університеті. Він проводив дискусійну лекцію на тему: "Наукова етика у розвитку академічної кар'єри молодого вченого: данина моді чи життєва необхідність?" та нікого не залишив байдужого до цього питання. Також учасники брали участь у рольових іграх та виконували дискусійні завдання, в яких обґрунтовували своє ставлення до запропонованих ситуацій. Наступна сесія відбудеться 24-25.03.17 р.

Підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування

15 - 16 березня 2017 р. у Дніпропетровському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України за регіональною программою проходить тематичний семінар "Децентралізація влади" для державних службовців 1 - 5 груп оплати праці центральних і місцевих органів виконавчої влади та посадових осіб місцевого самоврядування ІУ категоріі посад.

Програмою семінару передбачено лекції та обговорення зі слухачами тем:
- фінансове забезпечення територіальних громад в умовах децентралізації;
- концептуальні засади реформування місцевого самоврядування в Україні;
- стратегії і проекти розвитку територіальних громад;
- процес об'єднання територіальних громад: проблеми та перспективи;
- інформаційно-комунікативне забезпечення діяльності об'єднаних територіальних громад.

Підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування

З 13 по 24 березня 2017 р. у Дніпропетровському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України у відповідності до плану проходить семінар з підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування Дніпропетровській області, які займаються питаннями соціального захисту населення.

Обговорення Концепції розвитку інформаційно-комунікативної інфраструктури

14 березня 2017 р. співробітники, викладачі та аспіранти ДРІДУ НАДУ взяли участь в обговоренні Концепції розвитку інформаційно-комунікативної інфраструктури Національної академії державного управління при Президентові України "Електронна академія". Учасники обговорення наголосили на необхідності розвивати інформаційно-комунікативну інфраструктуру Національної академії та її регіональних інститутів, зокрема шляхом повноцінного запровадження електронного документообігу, упровадження нових складових електронної освіти, подальшого розвитку електронних бібліотек. Реалізація завдань, передбачених у проекті Концепції, має сприяти підвищенню конкурентоспроможності Національної академії державного управління при Президентові України та її регіональних інститутів на сучасному ринку освітніх та науково-дослідних послуг, підвищенню ефективності управління динамічним навчальним середовищем та науковою діяльністю на основі сучасних інформаційних технологій..

Екзаменаційна сесія слухачів спеціальності "Державне управління"

З 13 березня по 01 квітня 2017 року у Дніпропетровському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України проходить екзаменаційна сесія слухачів ІІ курсу заочного відділення спеціальності "Державне управління".

Підчас сесії 150 слухачів прослухають 38 лекцій, приймуть участь у 26 семінарських та 56 практичних заняттях; мають здати 4 екзамену та 5 заліків а також надати домашні контрольні роботи та есе.

Семінар для викладачів з використання сучасних комп'ютерних технологій в навчальному процесі

Семінар "Сучасні комп'ютерні технології в навчальному процесі" для викладачів ДРІДУ НАДУ пройшов 09 березня 2017 року на базі Центру інновацій в електронному урядуванні Інституту. Відкрив семінар перший заступник директора ДРІДУ НАДУ Є.І. Бородін.

Далі викладачі кафедри інформаційних технологій та інформаційних систем познайомили колег з можливостями використання в навчальному процесі нового обладнання, наданого Інституту у рамках участі в швейцарсько-українській програмі "Електронне врядування задля підзвітності влади та участі громади". Так, доцент кафедри О.В. Кравцов продемонстрував технології презентації навчальних матеріалів з використанням інтерактивної дошки, проведення дистанційних семінарів та розповів про базові програмні продукти, що встановлені на комп'ютерах класу і можуть використовуватися під час занять. Доцент кафедри С.П. Кандзюба поділився досвідом проведення занять зі слухачами та студентами з використанням вільного програмного забезпечення, що дозволяє напрацювати навички електронної взаємодії в органах публічної влади та на підприємствах.

Підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування

09 березня 217 року у Дніпропетровському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління за обласною програмою проходить черговий семінар з підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з теми: "Запобігання та протидія проявам корупції".

Для учасників семінару передбачені лекції з тем:

- запобігання та протидія корупції - один з пріоритетів діяльності української влади;
- поняття корупції у міжнародних, вітчизняних нормативних актах та наукової літературі. Закон України "Про запобігання корупції";
- соціально-психологічні коріння корупції та практичне заняття: "Електронне декларування: мета, порядок здійснення, технічні процедури".

У практичному занятті взяли участь працуівники інституту - державні службовці.

Конкурс Що? Де? Коли?

02 березня 2017 р. у Дніпропетровському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України відбувся І тур вже традиційного конкурсу "Що? Де? Коли?".

В конкурсі взяли участь команди студентів, аспірантів та викладачів інституту.

Перемогу у І турі отримала команда викладачів інституту.

Зустріч адміністрації та науково-педагогічних працівників інституту з паном Кшиштофом Глюcом

01 березня 2017 року в ДРІДУ НАДУ при Президентові України відбулася зустріч адміністрації та науково-педагогічних працівників інституту з паном Кшиштофом Глюcом, директором Малопольської школи публічної адміністрації Університету економіки м. Кракова (Республіка Польща).

В ході зустрічі сторони обговорили стан освіти у галузі державного управління в Україні в контексті реформи децентралізації, обговорили перспективи співробітництва у сфері надання професійної освіти та професійної підготовки в галузі публічного адміністрування, а також запровадження систематичної підтримки реформи децентралізації місцевого самоврядування в Україні.

Підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування

01 - 02 березня 2017 р. у Дніпропетровському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України за регіональною програмою проходить тематичний семінар "Псіхологія управління. Управління конфліктами на державній службі" для державних службовців 1 - 5 груп оплати праці центральних і місцевих органів виконавчої влади та посадових осіб місцевого самоврядування ІV категоріі посад.

Збори, присвячені випуску магістрів державного управління

28 лютого 2017 р. у Дніпропетровському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України відбулися збори, присвячені випуску магістрів державного управління.

Збори провів директор інституту Сергій Серьогін.

Директор передав учасникам зборів вітання від Президента України Петра Порошенка, Прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана, Голови Верховної Ради України Андрія Парубія, Президента Національної академії державного управління при Президентові України Василя Куйбеди, Голови Нацдержслужби України Костянтина Ващенка, інших поважних осіб.

Докладніше...

Підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування

З 28 лютого по 02 березня 2017 р. у Дніпропетровському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління проходить семінар з підвищення кваліфікації державних службовців - учасників щорічного Всеукраїнського конкурсу "Кращий державний службовець".

Семінар-тренінг з електронного врядування

24 лютого 2017 року в Центрі інновацій в електронному урядуванні Дніпропетровського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України проведено навчальний семінар-тренінг "Роль електронного врядування в об'єднаних громадах у реалізації реформ місцевого самоврядування та децентралізації влади" для представників об'єднаних територіальних громад.

На семінарі виступив з презентаційною лекцією щодо можливостей Центру інновацій в електронному врядуванні д.держ.упр., професор, завідувач кафедри інформаційних технологій та інформаційних систем В.М. Дрешпак.

Він також висловив вдячність керівництву Програми "Електронне врядування задля підзвітності влади та участі громад" (EGAP) за сприяння в організації в інституті "Центру інновацій в електронному урядуванні" та розповів про значення, можливості та умови застосування інформаційно-комунікаційних технологій для підвищення ефективності діяльності об'єднаних територіальних громад під час запровадження реформ місцевого самоврядування та децентралізації влади.

Перший випуск магістрів зі спеціальності "Державне управління у сфері охорони здоров'я"

У Дніпропетровському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при президентові України проходить захист магістерських робіт першого набору слухачів зі спеціальності "Державне управління у сфері охорони здоров'я".

За оцінкою Екзаменаційної комісії, яку очолює к.м.н., проф., к.держ.упр. Іпатов А.В. - директор Українського державного науково-дослідного інституту медико-соціальних проблем інвалідності, 10 слухачів денної форми навчання продемонстрували належний рівень знань за обраною спеціальністю і незабаром отримують дипломи магістрів державного управління.

Молоді вчені інституту

22 лютого 2017 р. у Дніпропетровському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України відбувся навчально - методичний семінар для аспірантів і докторантів інституту з питань забезпечення своєчасної підготовки дисертацій.

Семінар проводила Тинкован О.В. - завідувач сектору підготовки науково-педагогічних кадрів управління з наукової роботи.

Після семінару відбулося засідання Ради молодих вчених. В процесі засідання було обговорено багато актуальних питань порядку денного. Зокрема, були підведені підсумки роботи РМВ за 2016 рік та окреслені перспективні напрямки роботи Ради на 2017 рік.

Підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування

З 22 по 24 лютого 2017 р. у Дніпропетровському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України за регіональною программою проходить тематичний семінар "Стратегія і проекти як інструменти розвитку і співробітництва укрупнених громад" для державних службовців 1 - 5 груп оплати праці центральних і місцевих органів виконавчої влади та посадових осіб місцевого самоврядування ІУ категоріі посад.

Акредитація спеціальності "Державне управління у сфері охорони здоров'я"

З 20 по 22 лютого 2017 р. в інституті працювала експертна комісія Міністерства освіти і науки України з приводу проведення первинної акредитації підготовки магістрів зі спеціальності 8.15010006 "Державне управління у сфері охорони здоров'я".

До складу експертної комісії увійшли:
Гавкалова Н.Л., завідувач кафедри державного управління, публічного управління та регіональної економіки Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця, доктор економічних наук, професор, голова комісії;
Молодцов О.В., професор кафедри публічного управління та адміністрування Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, доктор наук з державного управління, доцент.

Безпосередньо на місці члени комісії провели експертне оцінювання підготовки магістрів зі спеціальності "Державне управління у сфері охорони здоров'я", ретельно опрацювали матеріали акредитаційної справи, провели контрольні зрізи знань слухачів, надали рекомендації керівництву інституту, які не впливають на позитивне рішення щодо акредитації, але допоможуть покращити якість підготовки фахівців.

За результатами проведеної роботи експертна комісія МОН дійшла висновку про можливість акредитації спеціальності "Державне управління у сфері охорони здоров'я" за освітнім ступенем магістра.

Для спеціалістів у сфері державних закупівель

20 - 24 лютого 2017 р. у Дніпропетровському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові україни проходять курси для спеціалістів з організації і здійснення закупівель за державні кошти органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, організацій і установ Дніпропетровської області "Правові та практичні аспекти державних (публічних) закупівель в Україні".

Підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування

15 лютого 2017 р. у Дніпропетровському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України за регіональною программою проходить тематичний семінар "Децентралізація влади та реформи місцевого самоврядування" для державних службовців 1 - 5 груп оплати праці центральних і місцевих органів виконавчої влади та посадових осіб місцевого самоврядування ІУ категоріі посад.

Для слухачів семінару программою передбачени лекції та дискусії з тем:
- Децентралізація влади та реформи місцевого самоврядування;
- Європейський досвід реформування територіальної організації влади;
- Проблеми фінансового забезпечення територіальних громад в умовах децентралізації.

Підвищення кваліфікації

З 13 по 24 лютого 2017 р. у Дніпропетровському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління у відповідності до плану за обласною програмою проходить семінар з підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування - секретарів селищних та сільських рад.

Програмою семінару передбачено прослуховування лекцій та обговорення з тем:
- сутність і функції управлінської діяльності і її вплив на ефективність державного управління;
- завдання місцевої виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо реалізації державної політики з питань європейській інтеграції;
- імідж посадової особи місцевого самоврядування;
- сучасна історія державного будівництва в Україні;
- програмно-цільовий метод формування місцевих бюджетів;
- управління та ефективне використання часу;
- загальні засади економічного та соціального розвитку;
- само менеджмент та само актуалізація державного управління;
- система фінансового захисту та пенсійне забезпечення в Україні;
- усне та письмове ділове мовлення. Оформлення ділових паперів та інших.

Передбачено також виїзні заняття у Дніпропетровській обласний раді.

Підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування

09 - 10 лютого 2017 р. у Дніпропетровському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України за регіональною программою проходить тематичний семінар "Лідерство в системі державної служби" для державних службовців 1 - 5 груп оплати праці центральних і місцевих органів виконавчої влади та посадових осіб місцевого самоврядування ІУ категоріі посад.

Атестація слухачів факультету державного управління

З 06 по 24 лютого 2017 р. у Дніпропетровському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України проводиться атестація слухачів факультету державного управління. Сім екзаменаційних комісій інституту зі спеціальностей "Державне управління", "Місцеве самоврядування" та "Державне управління у сфері охорони здоров'я" приймають державні екзамени та оцінюють захист магістерських робіт 229 слухачів.

Підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування

З 02 по 09 лютого 2017 р. у Дніпропетровському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління у відповідності до плану за обласною програмою проходить семінар з підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування Дніпропетровській області з теми: "Надання адміністративних послуг, шляхи підвищення їх якості".

Слухачам семінару викладачами інституту запропоновані лекції з тем:
- управління знаннями при наданні адміністративних послуг;
- "Спільноти практиків" як інструмент забезпечення якості публічних послуг;
- Сучасний стан та перспективи ЦНАП;
- Розвиток клієнт-оріентованої організаційної структури;
- Практика здійснення громадського моніторингу надання адміністративних послуг;
- Практичні аспекти надання адміністративних послуг;
- Розвиток громадянських компетентностей в Україні.

Підвищення кваліфікації

01 лютого 2017 р. у Дніпропетровському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління у відповідності до плану проходить перший у цьому році семінар з підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування Дніпропетровській області.

Тема семінару "Забезпечення контролю та виконавська дисципліна".

Лекції слухачам семінару та дискусії з обговорення матеріалу презентують викладачі інституту та керівні працівники Дніпропетровської облдержадміністрації.

Засідання Вченої ради інституту

30 січня 2017 р. У Дніпропетровському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України під головуванням директора інституту С.М. Серьогіна відбулося засідання Вченої ради.

Обговорені та прийняті рішення з наступних питань порядку денного:

1. Про результати діяльності спеціалізованої вченої ради інституту в 2016 р.;
2. Про комплексну перевірку кафедри інформаційних технологій та інформаційних систем.

Спеціалізована вчена рада Д 08.866.01 інституту у 2016 році провела шість засідань, на яких захищено шість кандидатських дисертацій, з них: за спеціальністю 25.00.01 - один захист, за спеціальністю 25.00.03 - три захисти, за спеціальністю 25.00.04 - два захисти кандидатських дисертацій.

Із загальної кількості чотири дисертації підготовлено аспірантами та здобувачами інституту, дві дисертації підготовлено здобувачами Національної академії державного управління при Президентові України

Захист магістерських робіт

З 27 по 31 січня 2017 р. у Дніпропетровському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України проходить захист магістерських робіт слухачів спеціальності "Управління проектами" усіх форм навчання.

Акредитація спеціальності "Місцеве самоврядування"

З 24 по 26 січня 2017 р. в інституті працювала експертна комісія Міністерства освіти і науки України з приводу проведення первинної акредитації підготовки магістрів зі спеціальності "Місцеве самоврядування". Набір на зазначену спеціальність відбувся у 2015 році.

До складу експертної комісії увійшли:
Монастирський Г.Л., професор кафедри менеджменту та публічного управління Тернопільського національного економічного університету, доктор економічних наук, професор, голова комісії;
Мордвінов О.Г., завідувач кафедри публічного управління та землеустрою Інституту управління Класичного приватного університету, доктор наук з державного управління, професор.

Безпосередньо на місці члени комісії провели експертне оцінювання підготовки магістрів зі спеціальності "Місцеве самоврядування", ретельно опрацювали матеріали акредитаційної справи, провели контрольні зрізи знань слухачів, надали рекомендації, які допоможуть покращити якість підготовки фахівців з публічного управління та адміністрування.

За результатами проведеної роботи, експертна комісія МОН дійшла висновку про можливість акредитації спеціальності "Місцеве врядування" за освітнім ступенем магістра.

Обмін досвідом

26 січня 2017 р. у рамках діяльності Центру інновацій в електронному урядуванні ДРІДУ НАДУ відбулася робоча зустріч викладачів та фахівців інституту з експертом програми "Електронне врядування задля підзвітності влади та участі громади" (EGAP), доцентом кафедри захисту інформації Вінницького національного технічного університету, директором Центру інновацій в електронному урядуванні ВНТУ Олександром Хошабою. Мова йшла про досвід викладання дисциплін ІТ-напряму для студентів і слухачів різних спеціальностей, інформатизації навчального процесу, дистанційного навчання. Учасники зустрічі також обговорили напрями подальшого співробітництва Центрів інновацій в електронному урядуванні ДРІДУ НАДУ та ВНТУ.

Державні екзамени у слухачів спеціальності "Управління проектами"

З 23 по 31 січня 2017 р. у Дніпропетровському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України проходять державні екзамени у слухачів спеціальності "Управління проектами".

І міжрегіональна науково-практична конференція "Молодіжна політика та молодіжна робота"

27 грудня 2016 р. В Дніпропетровському регіональному інституті державного управління НАДУ за підтримки Дніпропетровської обласної державної адміністрації та управління молоді і спорту відбулася І міжрегіональна науково-практична конференція "Молодіжна політика та молодіжна робота"

На конференції обговорювалися питання державної молодіжної політики в Україні, особливостей її реалізації на місцевому та регіональному рівні, імплементації поняття "молодіжна робота" в Україні, зарубіжного досвіду формування та реалізації молодіжної політики.

На конференцію подали свої матеріали представники НАДУ та мережі регіональних інститутів НАДУ, Міністерства молоді і спорту України, комітету з питань сім'ї, молодіжної політики, спорту та туризму Верховної Ради України, Національного інституту стратегічних досліджень, Державного інституту сімейної та молодіжної політики, низки вищих навчальних закладів (зокрема, Дніпропетровського національного університету ім. О. Гончара, Придніпровської державної академії будівництва та архітектури, Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету, Дніпропетровського університету ім. Альфреда Нобеля, Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки, Полтавського національного педагогічного університету ім. В. Г. Короленка, Одеського національного політехнічного університету, Глухівського національного педагогічного університету ім. Олександра Довженка тощо), органів виконавчої влади та місцевого самоврядування різних рівнів.

В рамках конференції під головуванням першого заступника директора ДРІДУ НАДУ, д.і.н, професора Бородіна Є. І. та заступника начальника управління, начальника відділу у справах молоді управління молоді і спорту Дніпропетровської облдержадміністрації Яцука В. М. було проведено круглий стіл, на якому відбулося обговорення проблем реалізації молодіжної політики на Дніпропетровщині.

Засідання вченої ради інституту

20 грудня 2016 р. у Дніпропетровському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України під головуванням директора інституту С.М. Серьогіна відбулося засідання Вченої ради.

Обговорені та прийняті рішення з багатьох актуальних питань порядку денного:

1. Про підсумки діяльності інституту в 2016 р.;
2. Про графік комплексних перевірок діяльності кафедр на 2017 р.;
3. Про комплексну перевірку кафедри економіки та регіональної економічної політики;
4. Про результати працевлаштування магістрів денної форми навчання спеціальності "Державне управління" випуску 2016 року;
5. Про затвердження проміжних та заключного звітів про виконання науково-дослідних робіт в межах Комплексного наукового проекту Національної академії "Державне управління та місцеве самоврядування" у 2016 р.;
6. Про затвердження кількісних пропозицій щодо обсягів прийому до докторантури та аспірантури інституту у 2017-2019 рр.;
7. Про затвердження додаткової програми до кандидатського іспиту зі спеціальності 25.00.03;
8. Про рекомендацію до видання електронного збірника наукових праць "Публічне адміністрування: теорія та практика", Вип. 2 (16) 2016 р.;
9. Про рекомендацію до видання збірника матеріалів VІІІ науково-практичної конференції "Правові аспекти публічного управління: теорія та практика";
10. Про Кодекс академічної доброчесності в інституті;
11. Про план роботи Вченої ради інституту на І півріччя 2017 р.

Засідання редакційної колегії

19 грудня 2016 р. відбулося засідання редакційної колегії електронного збірника наукових праць "Публічне адміністрування: теорія та практика". Члени редколегії розглянули наукові статті, подані для розміщення у вип. 2(16) збірника. Внесені зауваження і пропозиції будуть погоджені з авторами рукописів.

День відкритих дверей

17 грудня 2016 року в інституті відбувся день відкритих дверей.

Відкрив і провів зустріч перший заступник директора інституту Є.І.Бородін.

У зустрічі взяли участь відповідальні працівники інституту:
Письменній І.В. – декан факультету державного управління;
Огданський К.М. – декан факультету менеджменту;
Петренко О.С. – завідувач сектору відбору та прийому слухачів і зв’язків з випускниками відділу роботи з персоналом.
Групі потенційних слухачів і студентів за усіма спеціальностями та напрямками навчання презентовано інститут, його спеціальності, потенціал науково-педагогічних працівників, матеріально-технічна база, а також надана можливість пробного тестування.

Нагородження переможців обласного конкурсу "Молоді вчені - Дніпропетровщини"

14 грудня 2016р. у приміщенні облдержадміністрації відбулося нагородження переможців обласного конкурсу "Молоді вчені - Дніпропетровщини". Серед переможців конкурсу став проект доц. кафедри державного управління та місцевого самоврядування Сорокіної Н.Г. на тему "Школа молодого вченого "Академічна доброчесність : проблеми дотримання та пріоритети поширення серед молодих вчених"". Вітаємо переможців конкурсу.

Нарада-семінар з питань підготовки наукових та науково-педагогічних кадрів

13 грудня 2016 р. в Національній академії державного управління при Президентові України у режимі відеоконференцзв'язку була проведена нарада-семінар "Актуальні питання підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації в Національній академії".

Метою заходу було обговорення актуальних питань, пов'язаних із, зокрема в частині дотримання нормативно встановлених вимог щодо своєчасної підготовки в Національній академії дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук; вироблення узгоджених пропозицій що усунення недоліків, виявлених Рахунковою палатою України, Адміністрацією Президента України, Державним управлінням справами.

В роботі наради-семінару взяли участь директори регіональних інститутів Національної академії, заступники директорів з наукової роботи та керівники структурних підрозділів регіональних інститутів Національної академії, до компетенції яких належать питання підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів, завідувачі кафедр, науково-педагогічні працівники, керівники структурних підрозділів, наукові керівники і консультанти.

Зі вступним словом до учасників наради-семінару звернувся В.С. КУЙБІДА, президент Національної академії, д.держ.упр., професор. З основною доповіддю виступив А.П. САВКОВ, перший віце-президент Національної академії, д.держ.упр., доцент. Від Дніпропетровського регіонального інституту державного управління на нараді з доповіддю виступив О.М. РУДІК, заступник директора з наукової роботи, к.політ.н., доцент.

За результатами наради-семінару були ухвалені рекомендації щодо удосконалення діяльності Національної академії з підготовки та атестації наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації, зокрема: в частині забезпечення своєчасності виконання дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня доктора і кандидата наук; актуалізації тематики дисертаційних досліджень; прийому до аспірантури та докторантури у 2017 р.

Cтудентська науково-практична конференція "УКРАЇНА НА ШЛЯХУ ДО НЕЗАЛЕЖНОСТІ"

12 грудня 2016 р. у Дніпропетровському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України відбулася студентська науково-практична конференція "УКРАЇНА НА ШЛЯХУ ДО НЕЗАЛЕЖНОСТІ" (присвячена 25-й річниці проголошення незалежності України). Із доповідями виступили члени студентського гуртка, який працює під керівництвом доцента О. В. Овдіна на кафедрі права та європейської інтеграції: А. Горянська, Б. Зарецький, А. Бушманова, Л. Бабаєв, К. Гладков та О. Пучин.

Зимова школа Львівського регіонального інституту

7 грудня 2016 р. Львівським регіональним інститутом державного управління Національної академії державного управління при Президентові України у режимі відеоконференцзв'язку була проведена зимова школа "Децентралізація влади: сучасні підходи, технології та інструменти".

Метою проведення заходу було підвищення професійної компетентності учасників зимової школи щодо сучасних наукових підходів до вирішення питань децентралізації влади в Україні, запровадження сучасних підходів, технологій та інструментів в процесах реалізації децентралізації влади, використання результатів наукових розробок з цієї проблематики в практичній діяльності органів публічної влади та під час підготовки та підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування.

В роботі зимової школи взяли участь заступники директора, завідувачі профільних кафедр, науково-педагогічні працівники, докторанти, аспіранти, слухачі Дніпропетровського регіонального інституту. По завершенні, запропонованих львів'янами міні-лекцій, відбулися обговорення актуальних питань процесу децентралізації і пов'язаних з ним реформ.

Учасникам школи будуть видані сертифікати.

Підвищується попит на послуги з підвищення кваліфікації

Підвищується попит органів державної влади та органів місцевого самоврядування на підвищення кваліфікації їх працівників.
Зокрема, з 05 грудня в інституті проходять декілька семінарів:
05 – 09 грудня 2016 р. - курси з навчання спеціалістів органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, організацій і установ Дніпропетровської області з організації і здійснення закупівель за державні кошти «Державні (публічні) закупівлі в Україні»;
з 05 по 16 грудня семінар з підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, які займаються питаннями соціального захисту населення;
06 – 09 грудня семінар з підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування за темою: «Проблеми децентралізації фінансів, зміцнення матеріальної та фінансової основи виконавчої влади та місцевого самоврядування в бюджетному та податковому законодавстві України»;
06 – 08 грудня тематичний семінар за регіональною програмою «Стратегії і проекти як інструменти розвитку і співробітництва укрупнених громад».

Участь у міжнародній конференції "V Розумовські зустрічі"

01 – 02 грудня 2016 р. директор ДРІДУ НАДУ С.М. Серьогін та заступник директора з підвищення кваліфікації та міжнародного співробітництва П.С. Щербаков взяли участь у міжнародній конференції «V Розумовські зустрічі», яка традиційно проходила в Чернігівському центрі підготовки та підвищенні кваліфікації кадрів.
Під час конференції науковці у сфері державного управління та місцевого самоврядування з України та зарубіжжя, представники владних структур, вищих навчальних закладів обговорювали реформування державної служби України та служби в органах місцевого самоврядування; а також проблеми децентралізації та територіальної реформи та історичний досвід (світовий та вітчизняний) державного управління формування інституту публічної служби в Україні.
С.М. Серьогін виступив у обговоренні тематики конференції на пленарному засіданні. П.С. Щербаков взяв участь у дискусії під час засідання секції.

Центр інновацій в електронному урядуванні відкрито у ДРІДУ НАДУ

1 грудня 2016 року в Дніпропетровському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України було відкрито Центр інновацій в електронному урядуванні. Захід відбувся у рамках науково-практичного семінару «Розвиток електронного урядування та електронної демократії в Україні: освітня складова».
Створення цього Центру є одним із завдань програми «Електронне врядування задля підзвітності влади та участі громади» (EGAP), що фінансується Швейцарською Конфедерацією, виконується Фондом Східна Європа, Фондом InnovaBridge у співробітництві з компанією SoftXpansion, Національною академією державного управління при Президентові України та Асоціацією «Міста електронного врядування».
З вітальними промовами на відкритті Центру виступили: перший заступник директора ДРІДУ НАДУ Є. І. Бородін, старший радник Швейцарського бюро співробітництва К. Діcлер, координатор проектів Швейцарського бюро співробітництва І. Постемська, менеджер програм Фонду Східна Європа О. Саєнко, директор Інституту вищих керівних кадрів НАДУ, координатор навчальної компоненти програми «Електронне врядування задля підзвітності влади та участі громади» (EGAP) А. І. Семенченко, начальник управління інформаційних технологій та електронного урядування Дніпропетровської обласної державної адміністрації Т. М. Шаповалова.

Докладніше...

Екзаменаційна сесія слухачів І курсу

З 28 листопада по 10 грудня 2016 р. в інституті державного управління проходить екзаменаційна сесія слухачів І курсу спеціальності «Публічне управління та адміністрування» заочної форми навчання.
Протягом цього періоду слухачі прослухають 24 лекції, виконають самостійні завдання, візьмуть участь у 16 семінарах, 18 практичних заняттях та здадуть 2 екзамени.
Під час зустрічі 242 слухачів курсу з першим заступником директора інституту Є.І. Бородіним та деканом факультету державного управління І.В. Письменним були обговорені організаційні питання, особливості та зміст навчання за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» та інше.

Засідання Вченої ради інституту

28 листопада 2016 р. під головуванням директора інституту С.М. Серьогіна відбулося засідання Вченої ради.
Були обговорені та прийняті рішення з багатьох актуальних питань порядку денного:
1. Про підготовку до акредитації спеціальностей 8.15010009 «Місцеве самоврядування», 8.15010006 «Державне управління в галузі охорони здоров’я».
2. Про план видання навчально-методичної, прогнозно-аналітичної та довідкової літератури на 2017 р.
3. Про затвердження проекту Правил прийому до інституту в 2017р.
4. Про комплексну перевірку кафедри філософії, соціології державного управління.
5. Про підготовку наукових та науково-педагогічних кадрів інституту.
6. Про затвердження тем дисертацій, індивідуальних навчальних планів та індивідуальних планів наукової роботи аспірантів і докторантів вступу 2016 р.
7. Про рекомендації до друку збірника наукових праць «Державне управління та місцеве самоврядування», Вип.4(31)2016 та інші.

Науково-практична конференція на тему "Науково-практичне забезпечення розвитку та співробітництва об'єднаних територіальних громад"

25 листопада 2016 р. в Дніпропетровському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України у рамках підведення підсумків науково-практичної конференції на тему "Науково-практичне забезпечення розвитку та співробітництва об'єднаних територіальних громад" на кафедрі менеджменту та управління проектами відбулося засідання дискусійного клубу молодих вчених.

Аспіранти, їх керівники та інші науково-педагогічні працівники кафедри обговорили актуальні проблеми у сфері децентралізації та реформування місцевого самоврядування, шляхи їх розв'язання на основі використання зарубіжного та вітчизняного досвіду і кращих практик; проаналізували підходи, моделі та управлінські технології, які доцільно застосовувати для реалізації завдань децентралізації, укрупнення територіальних громад та організації їх співробітництва; визначили проблемні аспекти інформаційно-комунікаційного та кадрового забезпечення місцевого розвитку; запропонували шляхи підвищення професіоналізму працівників органів публічного управління, зокрема, на основі формування проектних компетентностей у професійній діяльності службовців місцевого самоврядування.

З доповідями на означену тематику виступили: Ольховик Юлія, Ушакова Алла, Мазур Олександр, Кондратинський Олександр.

По закінченні заходу з боку учасників пролунали побажання продовжувати практику проведення на кафедрі аналогічних наукових заходів, зокрема, у вигляді засідань дискусійного клубу або круглого столу.

10-та ювілейна регіональна науково-практична конференція за міжнародною участю
«Проблеми управління соціальним і гуманітарним розвитком»

25 листопада 2016 року в ДРІДУ НАДУ відбулася Ювілейна Х Регіональна науково-практична конференція за міжнародною участю "Проблеми управління соціальним і гуманітарним розвитком", присвячена пам'яті Сурміна Юрія Петровича, на якій обговорювалися питання актуального стану та перспектив розвитку соціально-гуманітарної сфери, котру щорічно проводить кафедра філософії, соціології державного управління. У цьому році було подано 114 тез доповідей від учасників з України, Російської Федерації, Республіки Білорусь та Республіки Казахстан, які були опубліковані у збірці матеріалів. Відкрив конференцію директор інституту д. держ. упр., професор Серьогін С.М. На адресу колективу кафедри надійшло вітання від Президента НАДУ д. держ упр., професора В.С.Куйбіди, який побажав її співробітникам невичерпного творчого оптимізму, плідної праці для здійснення мрій і починань в ім'я розвитку української науки та освіти, утвердження світового авторитету, щасливого майбутнього українського народу.

У роботі конференції взяли участь фахівці з державного управління, працівники органів державної влади та місцевого самоврядування, науковці, викладачі, слухачі та студенти. Учасники конференції вшанували пам'ять провідного науковця - доктора соціологічних наук, професора, Заслуженого діяча науки та техніки України, людини, який започаткував проведення даного заходу, - Сурміна Юрія Петровича.

Динамічність змін характеру соціальних відносин під час реформування системи публічного управління впливає і на управління соціальним розвитком. Пошук відповідей на складні завдання державно-управлінської дійсності потребує розуміння процесів управління змінами, управління людськими ресурсами, ведення багатосторонніх переговорів, управління ризиками тощо. Конференція є важливим науково-комунікативним заходом, майданчиком становлення молодих фахівців, нової генерації вітчизняної інтелектуальної еліти.

Візит президента Національної академії державного управління
при Президентові України до ДРІДУ НАДУ

24 листопада 2016 р. у Дніпропетровському регіональному інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України з робочім візитом перебував президент Національної академії державного управління при Президентові України Василь Степанович Куйбіда.

В.С. Куйбіда разом із директором інституту С.М. Серьогіним відвідав кафедри, деканати і основні структурні підрозділи закладу.

Під час зустрічі відбулися неформальні спілкування з працівниками з питань компетенції підрозділів, бачення їх розвитку, пропозицій до Концепції реформування Національної академії та відповідної Стратегії її розвитку.

Докладніше...

Підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування

23 листопада 2016 р. у Дніпропетровському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління у відповідності до плану за обласною програмою проходить черговий семінар з підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування з теми "Організація контролю та виконавська дисципліна".

Відкрив семінари та презентував першу лекцію заступник директора інституту з підвищення кваліфікації і міжнародного співробітництва П.С. Щербаков.

Підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування

З 21 листопада по 02 грудня 2016 року в Дніпропетровському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України у відповідності до плану проходить семінари з підвищення кваліфікації державних службовців - працівників Східного офісу Держаудитслужби.

Лекції і практичні заняття зі слухачами проводять викладачі Дніпропетровського регіонального інституту державного управління та керівні працівники офісу.

У відповідності до розкладу занять науковці інституту прочитають лекції з організації державного фінансового контролю, методів формування місцевих бюджетів, сутність і функцій управлінської діяльності і її впливу на ефективність публічного управління, реалізації антикорупційної політики України та механізмів протидії корупції, соціально-культурного контексту та інфраструктурному забезпеченні етики державного службовця та інших.

Конкурс Що? Де? Коли?

18 листопада 2016 р. в ДРІДУ НАДУ відбувся І тур вже традиційного конкурсу Що? Де? Коли?

В конкурсі взяли участь команди студентів, аспірантів і викладачів та співробітників інституту.

Перемогу у І турі отримала команда аспірантів інституту.

Підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування

У Дніпропетровському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління у відповідності до плану проходять чергові семінари з підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування. Зокрема:

- з 14 по 18 листопада 2016 року за обласною програмою проходять курси з навчання спеціалістів Дніпропетровської області з організації та здійснення закупівель з теми: "Державні (публічні) закупівлі в Україні";

- з 14 по 25 листопада 2016 року за регіональною програмою проходить семінар за професійною програмою для уперше прийнятих на державну службу ( протягом першого року їх роботи) державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування, керівників територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади, керівників державних підприємств, установ, організацій.

Відкрив семінари та презентував першу лекцію заступник директора інституту з підвищення кваліфікації і міжнародного співробітництва П.С. Щербаков

Круглий стіл молодих вчених на тему "Актуальні проблеми державного управління"

11 листопада 2016 р. у Дніпропетровському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України в рамках IX Міжнародній науково-практичній конференції "Теорія та практика державної служби", пройшов круглий стіл молодих вчених на тему "Актуальні проблеми державного управління". Молоді науковці торкнулися болючих проблем, які сьогодні існують в державі та жваво дискутували по кожній з них. Модераторами круглого столу були Шпітун І.І., к.філос.н., доц., доцент кафедри державного управління та місцевого самоврядування, Сорокіна Н.Г., к.держ.упр., доц.., Голова Ради молодих вчених ДРІДУ НАДУ, докторант кафедри державного управління та місцевого самоврядування та Серьогіна Т.В., к.держ.упр., докторант кафедри права та європейської інтеграції.

Після круглого столу відбулося Засідання Ради молодих вчених ДРІДУ НАДУ, де молоді науковці підвели підсумки роботи круглого столу та були ознайомлені з корисними та цікавими заходами, в яких можна взяти участь в найблищий час.

IX науково-практична конференція "Теорія та практика державної служби"

11 листопада 2016 р. у Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України відбулася IX науково-практична конференція "Теорія та практика державної служби".

Конференція ставила за мету узагальнення й оприлюднення результатів наукових досліджень у галузі науки державного управління і практики державотворення та розробка пропозицій щодо підвищення ефективності діяльності державної служби та служби в органах місцевого самоврядування в умовах набуття чинності нового Закону України "Про державну службу".

Участь у конференції взяли науковці, викладачі вищих навчальних закладів, державні службовці, посадові особи місцевого самоврядування, докторанти, аспіранти, здобувачі наукових ступенів та інші зацікавлені особи.

Докладніше...

День української писемності та мови у ДРІДУ НАДУ

9 листопада в Україні відзначається День української писемності та мови.

Свято встановлено 9 листопада 1997 року, коли Президент України Леонід Кучма видав Указ № 1241/97 "Про День української писемності та мови". В Указі зазначено: "Установити в Україні День української писемності та мови, який відзначати щорічно 9 листопада в день вшанування пам'яті Преподобного Нестора-Літописця".

У День української писемності та мови, на Українському радіо традиційно відбувається радіодиктант національної єдності. Цю акцію започатковано 2000 року. Відтоді щороку всі охочі можуть взяти участь у написанні радіодиктанту.

Долучились до написання Всеукраїнського диктанту національної єдності і слухачі, студенти та працівники ДРІДУ НАДУ.

Підвищення кваліфікації

У Дніпропетровському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України проходять чергові планові семінари з підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування.
За обласною програмою 09-10 листопада з теми:"Управління персоналом в органах державної влади".
За регіональною програмою 09-10 листопада для працівників місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, керівників територіальних органів центральної виконавчої влади, керівників державних підприємств, установ організацій, науково-педагогічних працівників системи підвищення кваліфікації проводиться тематичний семінар "Проблеми управління соціальним і гуманітарним розвитком".
Відкрив семінари і виступив з лекцією перед слухачами заступник директора інституту з підвищення кваліфікації і міжнародного співробітництва П.С. Щербаков.

Науково-практичний семінар в рамках проекту польсько-канадської програми підтримки демократії та місцевого самоврядування

08 листопада 2016 р. у Дніпропетровському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України відбувся науково-практичний семінар в рамках проекту "Разом до розвитку - активізації місцевих громад новостворених територіальних одиниць Дніпропетровській області в процесі децентралізації та планування розвитку" польсько-канадської Програми підтримки демократії та місцевого самоврядування.

Відкрила семінар Олена Анатоліївна Тертишна, директор Центру розвитку місцевого самоврядування у Дніпропетровській області.

З вступним словом виступив Сергій Михайлович Серьогін, директор Дніпропетровського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.

Під час пленарної сесії семінару виступили з лекціями:
- Роберт Жарковський, експерт проекту - "Планування та управління місцевим розвитком на практиці - сутність невдач та успіхів у процесі розвитку";
- Кшиштоф Захажевський, мер міста Злочинець, Польща - "Активізація місцевої громади як фактор розвитку муніципального утворення";
- Анджей Собчак, експерт проекту - "Співробітництво у сфері розвитку на місцевому рівні - чому стратегія має вирішальне значення?".

Перші проекти новостворених територіальних одиниць презентували під час виступів:
- Ірина Вікторівна Грекова, начальник соціально-гуманітарного відділу Солонянської ОТГ;
- Альона Олександрівна Чокнадій, головний спеціаліст соціальних служб Новоолександрівської ОТГ;
- Ніна Іванівна Буряк, секретар Сурсько-Літовської ОТГ;
- Тетяна Володимирівна Олейник, начальник ЦНАП виконавчого комітету Слобожанської селищної ради;
- Сергій Степанович Коваленко, начальник управління цивільного захисту Дніпропетровської облдержадміністрації
- Олена Юріївна Шевцова, заступник начальника відділу матеріально-технічного забезпечення та інформування населення управління цивільного захисту Дніпропетровської облдержадміністрації.

Екзаменаційна сесія слухачів ІІ курсу

З 07 по 26 листопада 2016 року в Дніпропетровському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України проходить екзаменаційна сесія слухачів ІІ курсу спеціальності "Державне управління" заочної форми навчання.

За час сесії слухачі прослухають 64 лекції, візьмуть участь у 18 семінарських заняттях і виконують 38 практичних робіт.

Підвищення кваліфікації

З 07 по 11 листопада 2016 р. у ДРІДУ НАДУ проходять курси навчання спеціалістів органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, організацій і установ Дніпропетровської області, які займаються організацією та здійсненням закупівель за державні кошти. Тема курсів "Державні (публічні) закупівлі в Україні".

Відкрив курси та презентував слухачам першу лекцію заступник директора інституту з підвищення кваліфікації і міжнародного співробітництва П.С. Щербаков, (к.е.н., доц.).

Підвищення кваліфікації

З 01 листопада 2016 р. у ДРІДУ НАДУ проходять семінари з підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування, зокрема:
За обласною програмою:
- 01 по 03 листопада з теми: "Культура ділового мовлення як інструмент кар'єрного зростання державного службовця. Публічні комунікації";
- 02 листопада - "Шляхи забезпечення енергоефективності на рівні адміністративно-територіальних одиниць регіону".
За регіональною програмою 01-02 листопада для працівників місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, керівників територіальних органів центральної виконавчої влади, керівників державних підприємств, установ організацій, науково-педагогічних працівників системи підвищення кваліфікації проводиться тематичний семінар "Реалізація державної інформаційної політики України: доступ до публічної інформації та електронне урядування".

Підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування

У відповідності до плану в інституті проходять чергові семінари з підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування. Зокрема:
- 26 жовтня 2016 року за обласною програмою проходить семінар державних службовців та працівників органів місцевого самоврядування Дніпропетровської області з теми: «Запобігання та протидія проявам корупції на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування»;
- 26-27 жовтня 2016 року за регіональною програмою для працівників місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, посади яких віднесено до IV категорії, керівників територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади, керівників державних підприємств, установ, організацій, науково-педагогічних працівників системи підвищення кваліфікації тематичний семінар «Психологічні засади управлінської діяльності».
Відкрив семінари та презентував першу лекцію заступник директора інституту з підвищення кваліфікації і міжнародного співробітництва П.С. Щербаков.

Курси з підвищення кваліфікації для спеціалістів у сфері державних закупівель

25 – 26 жовтня 2016 р. у ДРІДУ НАДУ проходять курси з підвищення кваліфікації спеціалістів з організації і здійснення закупівель за державні кошти органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, організацій і установ Дніпропетровської області «Правові та практичні аспекти державних (публічних) закупівель в Україні».

Засідання Вченої ради інституту

24 жовтня 2016 р. під головуванням директорі інституту С.М. Серьогіна відбулося засідання Вченої ради .
Вчена рада розглянула, обговорила та прийняла рішення з питань порядку денного.
Були затверджені додаткові програми до кандидатських іспитів зі спеціальностей 25.00.01, 25.00.03 та 25.00.04
Рекомендовано до друку журнал «Розумовські зустрічі».
Прийняті рішення з інших питань порядку денного.

Екзаменаційна сесія слухачів спеціальності "Державне управління"

З 17 жовтня по 05 листопада 2016 року в ДРІДУ НАДУ проходить екзаменаційна сесія слухачів ІІІ курсу спеціальності "Державне управління" заочної форми навчання.

Під час зустрічі слухачів з першим заступником директорі інституту Є.І. Бородіним та деканом факультету державного управління І.В. Письменним визначено коло питань що виникають на фініші навчального процесу. Обговорено порядок поточної сесії, підготовка до написання магістерських робіт та їх захист тощо.

Конференція за результатами стажування слухачів факультету державного управління

19 жовтня 2016 р. в Дніпропетровському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України відбулася конференція за результатами стажування слухачів факультету державного управління "Актуальні проблеми державного управління та місцевого самоврядування". На конференції підведено підсумки стажування слухачів, обговорено найбільш актуальні проблем взаємодії влади і політичних партій, приєднання України до Європейського Союзу, залучення громадян до управління, регіональної бюджетної політики та місцевих фінансів, удосконалення системи соціального захисту населення. За результатами конференції планується видати збірку матеріалів.

Підвищення кваліфікації

У Дніпропетровському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління у відповідності до плану проходять чергові семінари з підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, зокрема:

- 19 жовтня 2016 року за обласною програмою проходить семінар для працівників органів місцевого самоврядування Дніпропетровської області з теми "Запобігання та протидія проявам корупції на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування";

- 19 - 20 жовтня за регіональною програмою для працівників місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, керівників територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади, керівників державних підприємств, установ, організацій, науково-педагогічних працівників системи підвищення кваліфікації тематичний семінар "Бюджетно-податкова політика України та особливості формування місцевих бюджетів".

Виїзне засідання клубу "Південне сузір'я"

13.10. 2016 р. Рада молодих вчених ДРІДУ НАДУ з іншими науковцями Дніпропетровської області відвідала виїзне засідання клубу "Південне сузір'я", яке проходило в с. Гречено, Петриківського району. Програма заходу включала в себе презентацію доповіді д.держ. упр. Євсєєвої Г.П. щодо інтер'єру української хати. Також всі пройшли майстер-класи від майстрині витинанки та майстрині Петриківського розпису. Молоді науковці спробували себе в якості майстрів та зробили свої власні шедеври з цих двох мистецтв.

Використання публічної інформації в органах влади

11 - 13 жовтня 2016 р. у ДРІДУ НАДУ за обласною програмою проходить тематичний постійно діючій семінар з підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування Дніпропетровської області з теми: "Доступ та використання публічної інформації в органах влади. Взаємодія з громадськістю".

Програмою передбачено лекції, практичні заняття та самостійна робота слухачів з наступних тем порядку семінару: "Доступ до публічної інформації та зв'язки з громадськістю", "Командний менеджмент", "Краудсорсинг як інноваційний механізм взаємодії влади та громадськості", "Захист інформації в системах електронного урядування", "Інструменти нового публічного управління в розвитку територіальних громад", "Організація зовнішньої комунікації органів влади із засобами масової інформації та громадськістю".

Підвищення кваліфікації

10 жовтня 2016 р. у ДРІДУ НАДУ за обласною програмою проходить семінар з підвищення кваліфікації посадових осіб органів місцевого самоврядування Дніпропетровської області з теми: "Проектний підхід у загальному контексті стратегічного планування".

Відкрив семінар заступник директора інституту з підвищення кваліфікації і міжнародного співробітництва П.С. Щербаков.

Для слухачів семінару досвідчені вчені інституту прочитають лекції: "Специфічні види проектів в публічному управлінні"; "Стратегічне планування. Основи проектного підходу"; "Практичні аспекти розробки проектів муніципального розвитку" та обговорять питання, що виникнуть під час семінару та виникають у практичній роботі слухачів.

Підвищення кваліфікації

У Дніпропетровському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління проходять чергові семінари з підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування. Зокрема:

- 05 жовтня 2016 року за обласною програмою проходить семінар для працівників органів місцевого самоврядування Дніпропетровської області з теми "Запобігання та протидія проявам корупції на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування";
- 05-06 жовтня за регіональною програмою для працівників місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, посади яких віднесено до IV категорії, керівників територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади, керівників державних підприємств, установ, організацій, науково-педагогічних працівників системи підвищення кваліфікації тематичний семінар "Інноваційні технології в управлінні".

Журнал "Аспекти публічного управління" індексуватиметься в Index Copernicus International

В серпні 2016 р. журнал "Аспекти публічного управління" пройшов реєстрацію в Index Copernicus International (ICI) і отримав сертифікат ICI Journals Master List.

Журнал виходить з 2013 р. щомісяця. Засновником журналу є Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. "Аспекти публічного управління" є фаховим виданням з державного управління (Наказ Міністерства освіти і науки України № 642 від 26.05.2014). У виданні публікуються результати наукових досліджень вітчизняних та зарубіжних авторів українською, англійською та російською мовами.

З метою запезпечення високої якості публікацій редколегією проводиться зовнішнє та внутрішнє рецензування поданих статей. З кожним роком ми удосконалюємо нашу роботу, щоб публікації наших авторів були доступні на міжнародному рівні і отримували відповідні рейтинги та індекси цитованості.

Index Copernicus International (ICI) - одна з найавторитетніших міжнародних наукометричних баз даних, яка має всі відповідні інструменти оцінки наукової продуктивності, які дозволяють відстежувати і встановлювати значимість наукових публікацій, внеску окремих вчених та науково-дослідних установ.

Редакційна колегія

Підвищення кваліфікації

03 - 07 жовтня 2016 р. у ДРІДУ НАДУ проходять курси з навчання спеціалістів з організації і здійснення закупівель за державні кошти органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, організацій і установ Дніпропетровської області "Державні (публічні) закупівель в Україні".

Презентація кафедр інституту

У вересні 2016 р. в ДРІДУ НАДУ відбулися традиційні презентації кафедр інституту слухачам спеціальності "Публічне управління та адміністрування" денної форми навчання.

Завідувачі кафедр інституту презентували слухачам відомості щодо історії створення та розвитку кафедр, напрямів діяльності і наукових розробок, підготовки науковців і науково-педагогічних праць та запросили до тісної співпраці під час навчання.

Підвищення кваліфікації

27 - 28 вересня 2016 р. у ДРІДУ НАДУ проходить семінар з підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, організацій і установ Дніпропетровської області, які займаються організацій закупівель за державні кошти. Тема семінару "Правові та практичні аспекти державних закупівель в Україні".

Підвищення кваліфікації

З 26 вересня по 07 жовтня 2016 р. у ДРІДУ НАДУ за обласною програмою проходить семінар з підвищення кваліфікації для працівників органів місцевого самоврядування Дніпропетровської області, стаж роботи яких менше одного року.

Програмою семінару передбачено 32 лекції, 8 практичних і 22 самостійних робіт.

Нормативна складова навчального плану містить підрозділи: "Конституційне право в Україні. Напрями нового конституційного процесу"; "Системні аспекти державного управління та місцевого самоврядування"; "Державна служба та служба в органах місцевого самоврядування: історія розвитку та особливості модернізації"; "Державна кадрова політика"; "Система державних та місцевих фінансів"; "Основи державного управління економічними процесами. Напрями реалізації соціально-економічних реформ в Україні"; "Запобігання і протидія проявам корупції в органах державної влади, органах місцевого самоврядування".

Варіантна частина передбачає тематику європейської інтеграції України.

Функціональна складова програми присвячена питанням менеджменту в органах місцевого самоврядування; управлінням знаннями при наданні адміністративних послуг; комунікаціям в державному управлінні; культурі ділового мовлення державного службовця.

В галузевої складової заплановано теми "Інноваційні технології в управлінні"; " Сутність і зміст управлінської діяльності та їх вплив на ефективність державного управління"; "Взаємодії державних органів і органів місцевого самоврядування"; "Стратегічне планування. Основи проектного підходу".

Лекції для слухачів семінару читають досвідчені науково-педагогічні працівники інституту

Підвищення кваліфікації

21 - 22 вересня 2016 р. у ДРІДУ НАДУ за регіональною програмою проходить семінар з підвищення кваліфікації працівників місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, посади яких віднесено до IV категорії, керівників територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади, керівників державних підприємств, установ, організацій з теми:"Підготовка аналітичних матеріалів. Технологія публічного виступу".

Слухачі семінару - працівники Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Кіровоградської та Черкаської областей.

Лекції з формування позитивного іміджу керівників державних інституцій, професійного розвитку персоналу державної служби, методів професійної взаємодії у колективі та підготовки аналітичних матеріалів для слухачів семінару читають досвідчені науковці інституту.

Засідання Вченої ради інституту

20 вересня 2016 р. під головуванням директорі інституту С.М. Серьогіна відбулося засідання Вченої ради Дніпровського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.

Вчена рада розглянула, обговорила та прийняла рішення з питань порядку денного, а саме:
- про затвердження результатів атестації докторантів, аспірантів, здобувачів;
- про рекомендацію до друку збірника наукових праць "Державне управління та місцеве самоврядування", Вип.3 (30) 2016;
- про рекомендацію до друку наукових статей, поданих до наукового журналу "Аспекти публічного управління" № 6-7 2016 та інших.

Підвищення кваліфікації

20 вересня 2016 р. у ДРІДУ НАДУ за обласною програмою проходить тематичний семінар "Запобігання та протидія проявам корупції на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування" для державних службовців та працівників органів місцевого самоврядування Дніпропетровської області.

Відкрив семінар заступник директора інституту з підвищення кваліфікації і міжнародного співробітництва П.С. Щербаков.

Для слухачів семінару заплановані лекції з законодавчого забезпечення протидії корупції та боротьбі з її проявами, соціально-психологічними коріннями явища корупції та практичне заняття "Електронне декларування: мета, порядок здійснення, технічні процедури".

Ознайомлення першокурсників бакалаврату зі спеціальності "Публічне управління та адміністрування" з науковою діяльністю інституту

16 вересня 2016 р. в управлінні з наукової роботи відбулась зустріч заступника директора з наукової роботи О. М. Рудіка, начальника відділу координації, маркетингу та моніторингу наукових досліджень О. В. Літвінова, завідувачки сектора підготовки науково-педагогічних кадрів О. В. Тинкован та доцента кафедри державного управління та місцевого самоврядування С. І. Соколовського з першокурсниками бакалаврату інституту зі спеціальності "Публічне управління та адміністрування".

Студенти та студентки ознайомились з основними завданнями та напрямами роботи управління з наукової роботи, діяльністю аспірантури та видавничого відділу, науковими фаховими виданнями інституту. Під час зустрічі було наголошено на тому, що в інституті створені належні умови для науково-дослідної роботи студентської молоді, регулярно проводяться наукові комунікативні заходи, у тому числі студентські, є можливість публікуватись в наукових виданнях інституту та інших регіональних інститутів, брати участь у стажуваннях. Національної академії державного управління при Президентові України. О.М. Рудік запросив студентів/студенток до активної участі у науковій діяльності інституту, співпраці в організації та проведенні наукових комунікативних заходів, обміну актуальною інформацією.

Підвищення кваліфікації

14 - 15 вересня 2016 р. у ДРІДУ НАДУ за регіональною програмою проходить семінар з підвищення кваліфікації працівників місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, посади яких віднесено до IV категорії, керівників територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади, керівників державних підприємств, установ, організацій з теми:" Реалізація державної кадрової політики. Управління персоналом". Слухачі семінару - працівники Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Кіровоградської та Черкаської областей.

Відкрив семінар заступник директора інституту з підвищення кваліфікації і міжнародного співробітництва П.С. Щербаков.

Лекції з формування позитивного іміджу керівників державних інституцій, зарубіжного досвіду професійного публічних службовців, запобігання та протидії корупції, формування та реалізації державної кадрової політики в Україні, реформування державної служби в контексті політичної реформи для слухачів семінару читають досвідчені науковці інституту.

Підвищення кваліфікації

З 12 по 23 вересня 2016 р. у ДРІДУ НАДУ за регіональною програмою проходить семінар з підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, які займаються питаннями організаційної та кадрової роботи.

Відкрив семінар заступник директора інституту з підвищення кваліфікації і міжнародного співробітництва П.С. Щербаков.

Лекції для слухачів семінару читають досвідчені науково-педагогічні працівники інституту.

В програмі семінару, у складі якої загальна. Функціональна та галузева складові, 51 лекція, 21 практична та 36 самостійних робіт.

Cесія слухачів спеціальності "Публічне управління та адміністрування"

З 12 по 17 вересня 2016 р. у ДРІДУ НАДУ проходить перша сесія слухачів нової спеціальності "Публічне управління та адміністрування" заочної форми навчання.

242 слухача приступили до навчального процесу.

Під час короткотермінової сесія їм буде прочитано 14 публічних лекцій, проведено 8 семінарів та 8 практичних занять.

Всеукраїнська конференція за міжнародною участю
СПІВРОБІТНИЦТВО АДМІНІСТРАЦІЙ ТА ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ У СФЕРІ НАДАННЯ СУСПІЛЬНИХ ПОСЛУГ

З метою реалізації спільного з Асоціацією "Час. Простір. Тотожність" (м. Щецин, Республіка Польща) проекту "Співробітництво адміністрації та громадських організацій у сфері надання суспільних послуг", який передбачає участь та підготовку посадових осіб органів державної влади та органів місцевого самоврядування 9 вересня 2016 року у Дніпропетровському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України (далі - Інститут) проходить всеукраїнська конференція за міжнародною участю "Співробітництво адміністрацій та громадських організацій у сфері надання суспільних послуг".
Відкрив конференцію, та привітав учасників Серьогін Сергій Михайлович - директор Дніпропетровського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України (далі - ДРІДУ НАДУ), д. держ. упр., професор, заслужений діяч науки і техніки України.
З польської сторони на конференції були присутні:
САУЕР Адам - член правління фонду "Міжнародної Солідарності", керівник програм Польсько-Канадської Програми Підтримки Демократії;
СОБОЛЕВСЬКИЙ Антоній - голова правління товариства "Час. Простір. Тотожність", (м. Щецин, Польща);
ЧУБАРА Томаш - координатор проекту з польської сторони, к. держ. упр.
На конференції були зазначені такі вагомі аспекти, як можливості органів місцевого самоврядування в контексті делегування суспільних послуг в Україні; спроможність інститутів громадянського суспільства відносно реалізації делегованих завдань в Україні; теоретичні аспекти співпраці органів влади і громадського сектору в Україні: загальний огляд; Закон Республіки Польща "Про суспільно-корисну діяльність і волонтерство". Можливості законодавства України для делегування послуг. Також учасники конференції розглянули практичний досвід делегування послуг в органах місцевого самоврядування Дніпропетровської області.

Підвищення кваліфікації

06 вересня 2016 року в Дніпропетровськом регіональном інституті державного управління проходить тематичний постійно діючий семінар з підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування "Заходи щодо подолання проявів корупції та підвищення відповідальності державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування за корупційні дії".

Cемінар-тренінг "Співробітництво адміністрацій та громадських організацій у сфері надання суспільних послуг"

05-08 вересня 2016 року у Дніпропетровському регіональному інституті державного управління в рамках Польсько-Канадської Програми Підтримки Демократії проходить семінар-тренінг "Співробітництво адміністрацій та громадських організацій у сфері надання суспільних послуг" для працівників органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

Участь у семінарі-тренінгу беруть представники 8 областей: Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Кіровоградської, Полтавської, Харківської, Херсонської та Черкаської. У якості консультантів проекту виступають науковці інституту Євгеній Бородін, Валерій Дрешпак, Тетяна Маматова, Тетяна Серьогіна, Ірина Дегтярьова.

Відкрив семінар-тренінг директор ДРІДУ НАДУ, доктор наук з державного управління Сергій Серьогін та координатор Проекту "Співробітництво адміністрацій та громадських організацій у сфері надання суспільних послуг" польсько-канадської програми Томаш Чубара.

Докладніше...

Урочисті збори з нагоди початку 2016 - 2017 навчального року

1 вересня 2016 року в Дніпропетровському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України відбулися урочисті збори з нагоди Дня знань та початку нового навчального року.

Збори відкрив і провів директор інституту Сергій Михайлович Серьогін.

У зборах взяли участь викладачі, співробітники, випускники інституту, слухачі і студенти факультетів державного управління і менеджменту, керівники органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та управління державної служби Головдержслужби України в Дніпропетровській області.

Докладніше...