Система дистанційного навчання "Прометей"

рисочка
головна сторінка
абітурієнту · контакти

Періодичні виданняп/п
Назва
ГАЗЕТИ
1 Баланс-бюджет
2 Бюджетна бухгалтерія
3 Вісті Придніпров’я
4 Все про бухгалтерський облік
5 Голос України
6 Дзеркало тижня
7 Наше місто
8 Освіта України (спеціальний випуск)
9 Урядовий кур’єр
ЖУРНАЛИ
10 Актуальні проблеми економіки
11 Аспекти публічного управління
12 Бібліотечний вісник
13 Вища освіта України
14 Відомості Верховної Ради України
15 Вісник Книжкової палати
16 Вісник НАДУ
17 Вісник Національної Академії правових наук України
18 Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ
19 Грані
20 Держава і право. Сер. Юридичні науки
21 Держава та регіони. Сер. Державне управління
22 Держава та регіони. Сер. Економіка та підприємництво
23 Держслужбовець
24 Економіка України
25 Економіка і прогнозування
26 Економіка та держава
27 Економіка. Фінанси. Право
28 Інвестиції: практика та досвід
29 Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України
30 Офіційний вісник України
31 Підприємництво, господарство і право
32 Право і безпека
33 Право України
34 Проблеми науки
35 Публічне управління та митне адміністрування
36 Регіональна економіка
37 Соціологія: теорія, методи, маркетинг
38 Статистика України
39 Стратегічні пріоритети
40 Україна: аспекти праці
41 Український історичний журнал
42 Університетські наукові записки
43 Філософська думка
44 Фінанси України
45 Формування ринкових відносин в Україні
46 Юридична Україна