Система дистанційного навчання "Прометей"

рисочка
головна сторінка
абітурієнту · контакти

Запобігання корупції

Антикорупційна програма

АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАМА Національної академії державного управління при Президентові України на 2019 рік "

АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАМА Дніпропетровського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України на 2019 рік "

Наказ №88 від 06.12.2018 р. "Про дотримання вимог антикорупційного законодавства під час державних екзаменів та захисту випускних екзаменаційних робіт у 2019 році "

Наказ №86 від 06.12.2018 р. "Про зміну складу групи сприяння академічній доброчесності у Дніпропетровському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України "

Наказ №38 від 24.05.2018 р. "Про Положення про забезпечення самостійності виконання магістерських робіт у Дніпропетровському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України "

Додаток до наказу №38 від 24.05.2018 р. "Положення про забезпечення самостійності виконання магістерських робіт у Дніпропетровському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України "

Наказ №22 від 27.03.2018 р. "Про затвердження Плану проведення навчання працівників Дніпропетровського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України щодо вивчення положень антикорупційного законодавства на 2018 рік"

Додаток до наказу №22 від 27.03.2018 р. "План проведення навчання працівників інституту щодо вивчення вимог антикорупційного законодавства на 2018 рік"

Наказ №21 від 27.03.2018 р. "Про затвердження Антикорупційної програми Дніпропетровського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України на 2018 рік"

АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАМА Дніпропетровського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України на 2018 р.(наказ директора ДРІДУ НАДУ від 27.03.2018 № 21)

Наказ №113 від 19.12.2017 р. "Про дотримання вимог антикорупційного законодавства під час державних екзаменів та захисту випускних екзаменаційних робіт слухачів та студентів у 2018 році"

Наказ №110 від 19.12.2017 р. "Про виконання Антикорупційної програми Дніпропетровського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України (далі - інститут) у 2017 році, (наказ директора інституту від 24 березня 2017р. № 30)"

Наказ №109 від 19.12.2017 р. "Про забезпечення академічної доброчесності в Дніпропетровському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України"

Наказ №90 від 31.10.2017 р. "Про забезпечення академічної доброчесності в Дніпропетровському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України"

Наказ №89 від 31.10.2017 р. "Про Порядок перевірки факту подання суб'єктами декларування декларацій "

Додаток до наказу №89 від 31.10.2017 р. "Порядок перевірки факту подання суб'єктами декларування декларацій відповідно до Закону України "Про запобігання корупції" та повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій у ДРІДУ НАДУ"

Наказ директора інституту від 29.03.2016 №23 "Про затвердження Плану заходів щодо попередження та профілактики корупційних правопорушень"

ПЛАН ЗАХОДІВ щодо попередження та профілактики корупційних правопорушень у Дніпропетровському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України (наказ директора ДРІДУ НАДУ від 29.03.2016 № 23)

Забезпечення академічної доброчесності

Наказ №112 від 19.12.2017 р. "Про дотримання вимог антикорупційного законодавства під час державних екзаменів та захисту випускних екзаменаційних робіт слухачів та студентів у 2018 році"

Наказ №111 від 19.12.2017 р. "Про групу сприяння академічній доброчесності в інституті"

Гаряча лінія

З метою дотримання вимог антикорупційного законодавства України та встановлення зворотного зв'язку з громадськістю із зазначеного питання в Дніпропетровському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України запроваджено лінію для повідомлень про корупційні правопорушення з боку посадових осіб та працівників інституту.

Інформацію про можливі протиправні дії, прояви корупції, хабарництво з боку посадових осіб та працівників інституту Ви можете повідомити:
- письмово за адресою: 49044, м. Дніпро, вул. Гоголя, 29;
- звернутися електронним листом на адресу: hotline_dridu@ukr.net ;
- звернутися за телефоном: +38 (056) 794-58-10;
- надіслати факс: +38 (056) 745-40-64.

Про вчинення корупційних правопорушень Ви можете повідомити уповноваженій особі з питань запобігання корупції в інституті Огданській Тамарі Миколаївні.

Інформацію, яка надійде, обов'язково буде перевірено і згідно з чинним законодавством вжито відповідних заходів.

Звертаємо увагу на те, що анонімне повідомлення не може розглядатись як звернення громадян, відповідно до Закону України "Про звернення громадян", а тому його надходження не обумовлює обов'язкової підготовки відповіді заявнику.