Система дистанційного навчання "Прометей"

рисочка
головна сторінка
абітурієнту · контакти

До уваги здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних працівників, співробітників інституту!
Для вдосконалення процесу координації дотримання академічної доброчесності
та етики академічних взаємовідносин в інституті існують
доступні засоби передачі відповідної інформації.
Звертайтесь до Групи сприяння академічній доброчесності за телефоном:
+38 (056) 794-58-10
або пишіть за е-адресою:
t.m.ogdanskaya@vidr.dp.ua

Забезпечення академічної доброчесності

Про Кодекс академічної доброчесності в Дніпропетровському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України (наказ №103 від 21.12.2016 р.)

Про внесення змін до наказу директора інституту від 21 грудня 2016 року № 103 "Про Кодекс академічної доброчесності в інституті (наказ №112 від 19.12.2017 р.)

КОДЕКС КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ Дніпропетровського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

Про забезпечення академічної доброчесності в Дніпропетровському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України (наказ №90 від 31.10.2017 р.)

Про зміну складу групи сприяння академічній доброчесності (наказ №6 від 23.02.2021р.)

Про Положення про групу сприяння академічній доброчесності (наказ №116 від 27.12.2019 р.)

Про заходи з попередження порушень академічної доброчесності (наказ №117 від 27.12.2019 р.)

Про організацію навчання за тематикою академічної доброчесності та основ інформаційної грамотності (наказ №118 від 27.12.2019 р.)

Про Положення про забезпечення самостійності виконання магістерських робіт у Дніпропетровському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України (наказ №38 від 24.05.2018 р.)

Положення про забезпечення самостійності виконання магістерських робіт у Дніпропетровському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України (додаток до наказу №38 від 24.05.2018 р.)

Про внесення змін до наказу директора № 38 від 24 травня 2018 р. (наказ №112 від 23.12.2019 р. )

Положення про відповідальність за порушення принципів академічної доброчесності (наказ №10 від 31.01.2020 р. )

Декларації про дотримання академічної доброчесності (наказ №11 від 31.01.2020 р. )

Положення про Комісію з академічної доброчесності (наказ №12 від 31.01.2020 р. )

Про затвердження Положення про процедури вирішення конфліктних ситуацій (наказ №111 від 20.12.2019 р.)

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРОЦЕДУРИ ВИРІШЕННЯ КОНФЛІКТНИХ СИТУАЦІЙ в Дніпропетровському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України (додаток до наказу директора № 111 від 20.12.2019 )

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ З ПОВІДОМЛЕННЯМИ, пов'язаними із сексуальними домаганнями

Порядок організації роботи з повідомленнями про корупцію, внесеними викривачами, у Дніпропетровському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ з підтримки принципів академічної доброчесності

Гаряча лінія

З метою дотримання вимог антикорупційного законодавства України та встановлення зворотного зв'язку з громадськістю із зазначеного питання в Дніпропетровському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України запроваджено лінію для повідомлень про корупційні правопорушення з боку посадових осіб та працівників інституту.

Інформацію про можливі протиправні дії, прояви корупції, хабарництво з боку посадових осіб та працівників інституту Ви можете повідомити:
- письмово за адресою: 49044, м. Дніпро, вул. Гоголя, 29;
- звернутися електронним листом на адресу: hotline_dridu@ukr.net ;
- звернутися за телефоном: +38 (056) 794-58-10;

Про вчинення корупційних правопорушень Ви можете повідомити уповноваженій особі з питань запобігання корупції в інституті
Огданській Тамарі Миколаївні.

Інформацію, яка надійде, обов'язково буде перевірено і згідно з чинним законодавством вжито відповідних заходів.

Звертаємо увагу на те, що анонімне повідомлення не може розглядатись як звернення громадян, відповідно до Закону України "Про звернення громадян", а тому його надходження не обумовлює обов'язкової підготовки відповіді заявнику.