Система дистанційного навчання "Прометей"

рисочка
головна сторінка
абітурієнту · контакти

25 років інституту!

25 років
Дніпропетровському регіональному інституту державного управління
Національної академії державного управління при Президентові України

Детальніше...

УВАГА! ОГОЛОШУЄТЬСЯ ПРИЙОМ ДО АСПІРАНТУРИ ТА ДОКТОРАНТУРИ!

ОГОЛОШУЄТЬСЯ ПРИЙОМ!

сова

До аспірантури та докторантури у 2018 р. за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування».
До аспірантури у 2018 р. за спеціальністю 073 «Менеджмент».

Підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в інституті здійснюється за очною (денною, вечірньою) та заочною формами навчання. За державним замовленням здійснюється підготовка виключно в аспірантурі за очною (денною, вечірньою) формою навчання за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування».
Документи приймаються з 13 серпня по 07 вересня 2018 р.
Вступні іспити до аспірантури (спеціальність, іноземна мова, співбесіда щодо дослідницької пропозиції) проводяться з 13 по 28 вересня 2018 р. Зарахування до аспірантури і докторантури – з 01 жовтня 2018 р.

Докладніше...

УВАГА!!! АСПІРАНТАМ, ДОКТОРАНТАМ, ТА ЗДОБУВАЧАМ!

Оголошується проведення атестації
докторантів, аспірантів та здобувачів,

яка відбудеться з 10 по 14 вересня 2018 р.

Докладніше...

Заходи з дотримання антикорупційного законодавства

Детальніше...

Атестація державних службовців

Атестація осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою

Детальніше...

Новини

Семінар з підвищення кваліфікації

З 10 по 21 вересня 2018 р. у Дніпропетровському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України проходить семінар з підвишення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування Дніпропетровської області, які займаються питаннями будівництва, архітектури, житлово-комунального господарства.
Відкрив семінар та презентував першу лекцію П.С. Щербаков, заступник директора з підвищення кваліфікації і міжнародного співробітництва.

Установча сесія слухачів спеціальності "Публічне управління та адміністрування"

З 10 по 15 вересня 2018 року у ДРІДУ НАДУ при Президентові України проходить установча сесія слухачів І курсу заочної форми навчання спеціальності «Публічне управління та адміністрування».
Під час сесії 270 слухачів прослухають лекції з дисциплін «Публічна політика» та «Право в публічному управлінні» та візьмуть участь у семінарських заняттях.
Перед початком занять відбулася зустріч слухачів з першим заступником директора інституту Є.І.Бородіним, який розповив про навчальні програми, про їх особливості у зв’язку зі змінами у терміні навчання та про інші робочі моменти.
11 вересня зі слухачами зустрівся декан факультету публічного управління та адміністрування І.В.Письменним. Під час зустрічі з деканом слухачі були ознайомлені з організацією навчального процесу в цілому, проведенням сесій, а також з внутрішнім розпорядком та організацією взаємодії з деканатом і керівництвом інституту.

Семінар з питань запобігання корупції

06 вересня 2018 р. у Дніпропетровському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України проходить семінарів з підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування Дніпропетровської області з питань запобігання та протидії корупції.
Відкрив семінар заступник директора інституту П.С. Щербаков, кандидат економічних наук, доцент.

Урочисті збори з нагоди початку нового навчального року в інституті

03 вересня 2018 року в інституті під головуванням директора Серьогіна Сергія Михайловича відбулися урочисті збори з нагоди початку нового навчального 2018-2019 року.
В урочистостях взяли участь почесні гості - Кужман Олег Миколайович, виконуючий обов’язки голови Дніпропетровської облдержадміністрації; Кумановський Антон Вікторович, заступник голови Дніпропетровської обласної ради; Тертишна Олена Анатоліївна, директор Дніпропетровського відокремленого підрозділу «Центр розвитку місцевого самоврядування», які привітали студентів, слухачів, працівників інституту з початком нового навчального року та побажали успіхів в обраній справі.

Докладніше...

Засідання Вченої ради інституту

30 серпня 2018 р. в інституті під головуванням директора інституту С.М. Серьогіна відбулося засідання Вченої ради.
Були обговорені та прийняті рішення з наступних питань порядку денного:
про схвалення навчальних планів зі спеціальності «Публічне управління та адміністрування» (магістр) для слухачів 2018 р.;
про оновлення скаладу редакційної колегії наукового журналу «Аспекти публічного управління»;
про рекомендацію до друку наукового журналу «Аспекти публічного управління» т.5, №8, 2018;
про ініціативу колективу кафедри щодо присвоєння кафедрі менеджменту та управління проектами імені професора Юрія Павловича Шарова;
про план роботи Вченої ради інституту на ІІ півріччя 2018 р.

Серпнева нарада в інституті

На проведеній в інституті 30 серпня 2018 року серпневій нараді виступив директор С.М. Серьогін, якій у своїй доповіді ретельно проаналізував підсумки діяльності інституту за 2017-2018 навчальний рік та визначив завдання на наступний навчальний рік. Особливу увагу директор приділив аналізу питань: статутної діяльності інституту, результатам прийому на навчання, кадровому забезпеченню навчального процесу, сучасному стану та аналізу проблем навчально-методичній діяльності та стажуванню слухачів та студентів інституту, підвищенню кваліфікації, підготовці науково-педагогічних та наукових кадрів, науковій та науково-дослідній роботі, діяльності вченої та спеціалізованої вченої ради, а також іншим перспективним завданням розвитку інституту у цілому.
С.М. Серьогін нагадав, що згідно зі змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 13 червня 2018 року № 482 до Положення про прийом слухачів до Національної академії державного управління при Президентові України строк навчання слухачів у Національній академії за денною, вечірньою та заочною (дистанційною) формами навчання за освітньо-професійними програмами підготовки магістра в обсязі 90 кредитів Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи (ЄКТС) становить 16 місяців. Таким чином, з вересня 2018 року інститут переходить на новий термін підготовки магістрів спеціальності "Публічне управління та адміністрування". Ураховуючи дану норму під час планування навчального процесу для слухачів 2018 року прийому, були внесені відповідні зміни до навчальних планів, зокрема, зменшена кількість аудиторного навантаження за всіма формами навчання та кількість екзаменаційних сесій за заочною формою навчання. На нараді були визначені конкретні завдання заступникам директора за напрямками відповідальності, завідувачам кафедр і керівникам структурних підрозділів

Регіональний семінар щодо реалізації проекту DOBRE

Дніпропетровській регіональний іинститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України бере активну участь у впровадженні в Україні проекту Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE).
25 – 27 червня 2018 року на базі інституту відбувається черговий семінар, у якому беруть участь науково-педагогічні працівники і керівники інституту, а також 20 представників навчальних закладів Дніпропетровської області.
Проводить семінар директор Малопольської школи публічної адміністрації (м. Краків, Польща) Криштоф Гвуц.
В ході семінару запропоновано поширення напрацювань учасників воркшопів, що відбулися у м. Києві, в червні цього року та продовжено роботи щодо:
1. Формування, на основі європейської практики та українських реалій, навчальних програм для освітніх рівнів «бакалавр» та «магістр» у сфері публічного адміністрування.
2. Розробки програм післядипломної освіти сфери публічного адміністрування із врахуванням міжнародного досвіду професійного підвищення кваліфікації.
3. Формування спільного бачення професійної спільноти Консорціуму щодо стандартів освітньої діяльності з підвищення кваліфікації у сфері публічного адміністрування.

Семінар з питань запобігання корупції

21 червня 2018 року у Дніпропетровському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України проходить черговий семінар з підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування Дніпропетровської області з питань запобігання корупції. Під час відкриття семінару заступник директора інституту П.С. Щербаков презентував слухачам першу лекцію. Декан факультету державного управління І.В. Письменний запросив слухачів на навчання в інституті за спеціальністю "Публічне адміністрування та управління".

Засідання Вченої ради інституту

20 червня 2018 р. у інституті під головуванням директора інституту С.М. Серьогіна відбулося засідання Вченої ради. Де були обговорені та прийняті рішення з наступних питань: про зміни у персональному складі Вченої ради інституту; про затвердження регламенту діяльності Вченої ради інституту; про затвердження форм бланків документів, що подають вступники до докторантури та аспірантури інституту; про стан виконання рішення Вченої ради «Про затвердження Антикорупційної програми інституту на 2018 рік» від 27 березня 2018 р., протокол №02/213; про затвердження програм вступних іспитів; про зміни до умов Прийому до інституту у 2018 році; про рекомендацію до видання електронного збірника наукових праць «Публічне адміністрування: теорія та практика», вип. 1 (19) 2018; про рекомендацію до друку збірника наукових праць «Державне управління та місцеве самоврядування», вип.2 (37) 2018 та ін.
Перед початком розгляду питань порядку денного С.М. Серьогін вручив Почесні грамоти інституту співробітникам:
Заярній Ірині Миколаївні та Баракатовій Неоніллі Анатоліївні – за активну громадянську позицію, організацію та проведення на високому рівні тестування з державної мови, а також Гончарук Наталії Трохимівні – за найкращий результат за підсумками тестування з державної мови.

Семінар з питань запобігання корупції

19 червня 2018 року у Дніпропетровському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України проходить черговий семінар з підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування Дніпропетровської області з питань запобігання корупції. Під час відкриття семінару заступник директора інституту П.С. Щербаков презентував слухачам першу лекцію. Декан факультету державного управління І.В. Письменний запросив слухачів на навчання в інституті за спеціальністю "Публічне адміністрування та управління".

Засідання Організаційного комітету з проведення ІІ туру Всеукраїнського конкурсу "Кращий державний службовець"

18 червня 2018 року у Дніпропетровському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України відбулося чергове Засідання Організаційного комітету з проведення ІІ туру Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець» у Дніпропетровській області.
Організатор конкурсу-Міжрегіональне управління Нацдержслужби у Дніпропетровській та Запорізькій областях.
За результатами І туру конкурсу 42 переможця, в т.ч. в номінаціях:
«Кращий керівник – 20 службовців»,
«Кращий спеціаліст – 22 службовця, які сьогодні будуть змагатися в ІІ турі конкурсу за право представляти Дніпропетровську область у ІІІ турі конкурсу, який буде проводитися у м. Києві у вересні-жовтні 2018 року.
Порядок проведення конкурсу передбачає проведення трьох конкурсних заходів серед його учасників:
- співбесіда з питань державного управління;
- конкурсне завдання з питань службової етики та етикету державного службовця включає: одне практичне завдання і п'ять тестових запитань;
- публічний виступ з актуальних питань суспільно-політичного розвитку країни та реформування державного управління.
Відкрив семінар та привітав його учасників заступник директора інституту П.С. Щербаков.

Розпочалися вступні екзамени до інституту

18 червня 2018 р. розпочалися вступні екзамени до Дніпропетровського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування».

Семінар з питань запобігання корупції

На виконання Контракту з Національною академією державного управління при Президентові України про надання послуг з підвищення кваліфікації з питань запобігання корупції 14 червня 2018 року у Дніпропетровському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України відбувся другий тематичний короткостроковий семінар з підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування з питань запобігання корупції. В роботі семінару взяли участь 39 слухачів-посадових осіб місцевого самоврядування Дніпропетровської області. Вступне заняття семінару провели перший заступник директора інституту Євгеній Іванович Бородін, заступник директора інституту Павло Семенович Щербаков, декан факультету публічного управління та адміністрування Ігор Володимирович Письменний.

Семінар з питань запобігання корупції

07 червня 2018 р. у Дніпропетровському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України відбувся семінарів з підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування Дніпропетровської області з питань запобігання корупції. Відкрив семінар та виступив зі вступною лекцією заступник директора інституту П.С. Щербаков.

Семінар "Актуальні проблеми державного управління та місцевого самоврядування"

06 - 08 червня 2018 р. у Дніпропетровському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України за регіональною программою проходить тематичний семінар "Актуальні проблеми державного управління та місцевого самоврядування" для державних службовців 1 - 5 груп оплати праці центральних і місцевих органів виконавчої влади та посадових осіб місцевого самоврядування ІУ категорії посад Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Кіровоградської та Черкаської областей. Відкрив семінар та презентував першу лекцію П.С. Щербаков, заступник директора з підвищення кваліфікації і міжнародного співробітництва. Мета семінару - методична допомога державним службовцям та посадовим особам місцевого самоврядування - абітурієнтам інституту, при підготовки до вступних екзаменів.

Тренінг з електронного урядування та електронної демократії

<

З 4 по 8 червня в інституті у межах участі у швейцарсько-українській Програмі "Електронне врядування задля підзвітності влади та участі громади" (EGAP) проходить черговий тренінг з електронного урядування та електронної демократії. Учасники тренінгу - представники об'єднаних територіальних громад Дніпропетровщини, Управління інформаційних технологій та електронного урядування обласної державної адміністрації, комунального підприємства "Головний інформаційно-комунікаційний та науково-виробничий центр" Дніпропетровської обласної ради - протягом тижня вивчають різні аспекти упровадження, функціонування та розвитку електронного урядування й електронної демократії на місцевому та регіональному рівнях. Під час тренінгу органічно поєднуються елементи очного та дистанційного навчання. У такий спосіб слухачі опановують і підходи з методики викладання, адже їм у перспективі доведеться самим виступати у ролі тренерів, наставників для колег за місцем постійної роботи.
Тренінг проходить у Центрі інновацій в електронному урядуванні, що створений в інституті у межах Програми EGAP і є осередком навчальної та наукової діяльності ДРІДУ НАДУ, де апробуються інноваційні підходи, здійснюється навчання та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування, ведеться експертна та дорадчо-консультативна робота у сфері електронного урядування.

У ДРІДУ НАДУ підбили підсумки е-курсу «Мистецтво жити в громаді»

У Дніпропетровському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України пройшла підсумкова конференція за результатами реалізації е-курсу «Мистецтво жити в громаді», ініційованого Дніпропетровським центром розвитку місцевого самоврядування за підтримки проекту DESPRO.
Виконуючий обов’язки директора інституту Євгеній Бородін презентував учасникам семінару перспективи підготовки кадрів для об’єднаних територіальних громад в контексті виконання завдань реформування місцевого самоврядування.
Представники ОТГ обговорили кращі практики реалізації концепції SMART-громади Дніпропетровщина та намітили плани на майбутнє.
Директор ДЦРМС Олена Тертишна та заступник директора інституту Павло Щербаков вручили учасникам семінару сертифікати про участь у е-курсі «Мистецтво жити в громаді».

Дніпропетровщина приймає представників старостинських округів об'єднаних громад усіх регіонів України

24-25 травня Дніпропетровщина приймає представників старостинських округів об’єднаних громад усіх регіонів України
В рамках відкриття Конгресу старост перед його учасниками виступили перший заступник голови Дніпропетровської облдержадміністрації Олег Кужман, директор Дніпропетровського центру розвитку місцевого самоврядування Олена Тертишна, представники Української асоціації районних та обласних рад, Всеукраїнської асоціації сільських та селищних рад, керівники міжнародних програм U-LEAD з Європою, DOBRE, DESPRO, науковці та представники громадськості.
Про професійний розвиток інституту старост об’єднаних територіальних громад у контексті реформування місцевого самоврядування перед учасниками Конгресу виступив директор Дніпропетровського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України Сергій Серьогін. Свої напрацювання щодо управлінських інструментів старост презентували науковці інституту професор Тетяна Маматова, кандидати наук з державного управління, експерти Дніпропетровського центру розвитку місцевого самоврядування Олена Гладка та Ольга Кірєєва.

Семінар з підвищення кваліфікації

23 – 24 травня 2018 р. у Дніпропетровському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України за регіональною программою проходить тематичний семінар з теми «Культура ділового мовлення. Етика на державній службі» для державних службовців 1 – 5 груп оплати праці центральних і місцевих органів виконавчої влади та посадових осіб місцевого самоврядування ІV категорії посад Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Кіровоградської та Черкаської областей.
Відкрив семінар та презентував першу лекцію П.С. Щербаков, заступник директора з підвищення кваліфікації і міжнародного співробітництва.

Засідання Вченої ради інституту

23 травня 2018 р. у ДРІДУ НАДУ під головуванням директора інституту С.М. Серьогіна відбулося засідання Вченої ради.
Перед початком засідання Серьогін С.М. оголосив Указ Президента України № 135/2018 «Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня науки за вагомий особистий внесок у розвиток вітчизняної науки, зміцнення науково-технічного потенціалу України, багаторічну сумлінну працю та високий професіоналізм почесне звання «Заслужений економіст України» ЩЕРБАКОВУ Павлу Семеновичу - заступнику директора ДРІДУ НАДУ при Президентові України. Колеги тепло привітали Павла Семеновича.
На засіданні обговорені та прийняті рішення з наступних питань:
про зміни у персональному складі Вченої ради інституту; про стан подання декларацій за 2017 рік; про стан виконання рішення Вченої ради від 02 лютого 2018 р., протокол № 01/212 «Про проведення тестування з державної мови»; про стан подання декларацій державними службовцями інституту, які припиняють діяльність; звіт про діяльність спеціалізованої Вченої ради інституту Д 08.866.01 за період 2016-2018 рр.; про затвердження проміжного та заключного звітів про виконання науково-дослідних робіт в межах Комплексного наукового проекту Національної академії «Державне управління та місцеве самоврядування»; про схвалення навчальних планів на 2018-2019 н.р. та інші.

Семінар з підвищення кваліфікації

22 – 24 травня 2018 р. у Дніпропетровському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України проходить семінари з підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування Дніпропетровської області з теми: «Проектний підхід у загальному контексті стратегічного планування».
Відкрив семінар та презентував першу лекцію П.С. Щербаков, заступник директора інституту.
Першу лекцію презентувала І.А.Чикаренко – доктор наук з державного управління, професор кафедри менеджменту та управління проектами.

Атестація осіб, які претендують на вступ на державну службу

22 травня 2018 року відбулося засідання комісії ДРІДУ НАДУ з атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою.
Комісії інституту працює 12 червня 2017 року.
Перед началом атестації голова комісії В.М. Дрешпак традиційно привітав учасників атестації, ознайомив їх з порядком проведення атестації та побажав усім плідної роботи і гарних результатів.
Засідання атестаційної комісії проводиться щовівторка у відповідності із затвердженим графіком.

День відкритих дверей

19 травня у Дніпропетровському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України пройшов День відкритих дверей.
Представники органів державної влади й місцевого самоврядування, учасники АТО, старшокласники шкіл Дніпра та Запоріжжя, учні технікумів та училищ разом із батьками оглянули навчальний корпус інституту, побували у бібліотеці та у гуртожитку. Перший заступник директора інституту Євгеній Бородін, декани факультету публічного управління та адміністрування Ігор Письменний та факультету менеджменту Кирило Огданський розповіли гостям про переваги навчання в ДРІДУ НАДУ та перспективи професійного росту, які відкриваються перед його випускниками.
- Дніпропетровський регіональний інституту державного управління є профільним закладом, який готує управлінців для органів влади, бізнесу, соціальної сфери, а також відкриває можливості для наукової діяльності. Це треба враховувати при виборі навчального закладу і визначенні своєї подальшої долі, - зауважив перший заступник директора інституту Євгеній Бородін.

ХV регіональна науково-практична конференція: "Актуальні проблеми європейської та євроатлантичної інтеграції України"

17 травня 2018 р. у Дніпропетровському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України відбулася ХV регіональна науково-практична конференція: «Актуальні проблеми європейської та євроатлантичної інтеграції України». В організації і проведенні конференції взяли участь Міжрегіональне управління національного агентства України з питань державної служби у Дніпропетровській та Запорізькій областях, Департамент освіти і науки, Департамент соціального захисту населення, Управління зовнішньоекономічної діяльності Дніпропетровської облдержадміністрації.
Конференція проводилася з метою обговорення найбільш актуальних питань європейської та євроатлантичної інтеграції України, визначення головних напрямів діяльності органів виконавчої влади та місцевого самоврядування в контексті європейського вибору України, узагальнення досвіду співпраці з ЄС на регіональному рівні та вироблення рекомендацій щодо її покращення.

Докладніше...

День вишиванки в ДРІДУ НАДУ

Вже не перший рік у третій четвер травня слухачі, студенти, викладачі та працівники Дніпропетровського інституту держуправління вдягають вишиванки.
Це поклик душі і прагнення продемонструвати любов до своєї країни та її традицій. В усі часи вишиванка вважалася оберегом, символом краси, щасливої долі, родинної пам’яті.
Вдягнувши вишиванки, ми даруємо людям посмішки й надію на кращу долю нашої країни.

Докладніше...

Весняна школа докторів філософії

16–17 травня 2018 року за ініціативи Національної академії державного управління при Президентові України у режимі відеоконференцзв’язку відбулося засідання Весняної школи докторів філософії «Сучасні тренди і виклики підготовки докторів філософії за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування».
З доповідями стосовно проблемних питань підготовки докторів філософії та шляхів їх вирішення виступили директор Дніпропетровського регіонального інституту державного управління, професор Сергій Серьогін та завідувач кафедри державного управління та місцевого самоврядування, гарант освітньо-наукової програми підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування», професор Наталія Липовська.
В обговоренні взяли участь перший заступник директора, професор Євгеній Бородін, начальник відділу з координації наукової роботи та підготовки науково-педагогічних кадрів Олексій Літвінов, завідувачі кафедр, науково-педагогічні кадри, аспіранти інституту.

У ДРІДУ НАДУ змагалися в ерудиції учні дніпровських шкіл

16–17 травня У Дніпропетровському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України за підтримки Міського палацу дітей та юнацтва та Парламенту дітей та юнацтва Дніпра відбувся турнір з інтелектуальної гри «Що? Де? Коли?» для учнів загальноосвітніх навчальних закладів міста.
У турнірі взяли участь команди шкільного парламенту та міських шкіл: СЗШ № 15, СЗШ № 71 ,гімназії № 3, СЗШ № 4, СЗШ № 5, СЗШ №21 та НВК № 139.
У надзвичайно складній боротьбі знань переможцями турніру стали представники команди СЗШ № 21.
Щиро вітаємо переможців турніру та чекаємо на продовження.

Cемінар з підвищення кваліфікації

З 15 по 17 травня 2018 року в інституті пройшов тематичний постійно діючий семінар з підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з теми: „Доступ та використання публічної інформації в органах влади. Взаємодія з громадськістю”.
Відкрив семінар і провів перше заняття заступник директора інституту Шербаков Павло Семенович. В заході взяло участь 52 слухачі.

Перемога у конкурсі на реалізацію проекту в рамках здійснення Українсько-Польських обмінів молоддю

Партнерський консорціум Дніпропетровського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України (гранд-аплікант, Україна), Національний технічний університет «Дніпровська політехніка» (ко-партнер, Україна) та НГО «Інститут Інновацій» (ко-партнер, Республіка Польща) стали переможцями конкурсу на реалізацію проекту в рамках здійснення Українсько-Польських обмінів молоддю. Такі обміни спрямовані на створення спільного майданчик розвитку для молоді двох сусідніх країн, що є безцінним внеском у майбутнє України та Польщі та неоціненною інвестицією у спільне європейське майбутнє.
З понад 40 проектів, поданих на конкурс, переможцями стали лише 15, першим з яких є проект консорціуму ДРІДУ НАДУ – НТУ – Інститут Інновацій. Дніпропетровці виступили з актуальною для сучасного суспільства темою – «Молоді ветерани АТО – молодим волонтерам України та Польщі» – кращі практики добровільного просвітництва про українсько-польську дружбу».
Метою цього проекту є не лише створення в українсько-польському культурному середовищі умов для обміну унікальним практичним досвідом волонтерства у сфері просвітництва про українсько-польську дружбу між молодими ветеранами АТО України та молодими волонтерами України та Польщі, а й пропагування волонтерства, як індикатора громадянської зрілості та сприяння подоланню упереджень і стереотипів в розумінні історичних та сучасних українсько-польських відносин.
У проекті візьмуть участь колишні воїни АТО, які нині є слухачами ДРІДУ НАДУ й активними учасниками суспільного життя, слухачі та студенти інституту, представники молодіжних структур.
- Участь нашого інституту у цьому проекті додає до масштабної науково-викладацької діяльності інституту щодо молодіжної політики важливий напрям реальної молодіжної роботи з актуальних проблем. Ми очікуємо, що цей міжнародний молодіжний проект дозволить нам пропагувати історичне та сучасне позитивне бачення українсько-польських стосунків, - зауважив перший заступник директора ДРІДУ НАДУ Євгеній Бородін.

Cемінар з підвищення кваліфікації

07 травня 2018 року в інституті пройшов короткостроковий семінар з підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з теми: "Забезпечення контролю та виконавської дисципліни". Відкрив семінар і провів перше заняття заступник директора інституту Шербаков Павло Семенович. В заході взяло участь 69 слухачів - державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування Дніпропетровської області.

Нові надходження до бібліотеки інституту

Нове видання – навчальний посібник «Електронне урядування та електронна демократія» у 15 частинах – поповнило бібліотеку ДРІДУ НАДУ. Підготовлений у межах українсько-швейцарської Програми «Електронне врядування задля підзвітності влади та участі громади» (EGAP) посібник вміщує матеріали, які будуть корисними слухачам і студентам, котрі опановують сучасні підходи до здійснення публічного управління з використанням новітніх інформаційно-комунікаційних технологій, слухачам тематичних курсів підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування. Регіональний координатор Програми EGAP у Дніпропетровській області Н.І. Піскоха, передаючи комплекти навчального посібника, наголосила, що у рамках співпраці з ДРІДУ НАДУ найближчим часом передбачається проведення ще низки тренінгів для державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування з питань упровадження та розвитку електронного урядування й електронної демократії, а, відтак, таке поповнення книжкового фонду бібліотеки інституту є своєчасним.

Обговорення назви нашого регіону

У Дніпропетровському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України відбулася зустріч слухачів із представниками ініціативної групи «Січеславська Так!», присвячена обговоренню назви нашого регіону, історія якого міцно переплетена з 500-річною історією українського козацтва.
Саме тут, на землі Дніпропетровщини, за результатами досліджень вітчизняних істориків, розташовувалися 5 з 8 козацьких січей – Томаківська, Микитинська, Базавлуцька, Чортомлицька, Підпільненська. І нині жителі області зберігають пам'ять про козацтво. Так, у селі Капулівка Нікопольського району знаходиться могила кошового козацького отамана Івана Сірка, поряд з якою щороку збираються представники козацьких організацій та шанувальників історії з усієї України.
За часів УНР наш край мав назву земля Січ з центром у Катеринославі, а у 1918-1919 роках місто носило неофіційну назву Січеслав (Січослав).
Тому, на думку представників ініціативної групи, прийшов, час повернути козацькому краю історичної назви. Відповідну петицію ініціативна група направила Президентові України.

Підсумки волейбольного турніру

Турнір з волейболу завершено. Усі команди одержали призи. Позитив неперевершений.
Призи вручали директор інституту Сергій Серьогін і голова профспілкового комітету Наталія Журіна.
Підсумки такі: перше місце і Кубок директора у команди слухачів спеціальності «Публічне управління та адміністрування» денної форми навчання, слухачі спеціальності «Публічне управління та адміністрування» на другому місці. Третє місце у команди викладачів та співробітників інституту і студенти факультету менеджменту зайняли четверте місце.

24 – 26 квітня 2018 р. у Дніпропетровському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України за обласною програмою проходить семінар з підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування Дніпропетровської області з теми «Захист інформації та електронне урядування».
Відкрив семінар та презентував першу лекцію П.С. Щербаков, заступник директора з підвищення кваліфікації і міжнародного співробітництва.
Досвідом реалізації Регіональної програми інформатизації «Електронна Дніпропетровщина» на 2017-2019 роки поділився заступник начальника управління інформаційних технологій та електронного урядування Дніпропетровської облдержадміністрації Євген Дон.
Лекції за програмою семінару та практичні заняття зі слухачами проводять викладачі кафедри інформаційних технологій та інформаційних систем інституту.

Спортивне життя в інституті

23 – 24 квітня 2018 р. в інституті проходить традиційний турнір з волейболу на приз директора інституту.
У змаганнях беруть участь команди: студентів факультету менеджменту, слухачів спеціальності «Публічне управління та адміністрування» денної, заочної форм навчання та команда викладачів інституту.
Привітати учасників турніру прийшли Директор інституту С.М. Серьогін та майже у повному складі профспілковий комітет інституту на чолі з головою, Н.С. Журіною.
С.М. Серьогін нагадав про початок, ідею та традиції турніру, в якому він особисто майже 20 років брав участь, граючи в складі команди викладачів і співробітників інституту. А також побажав успіхів у змаганні та русі за здоровий спосіб життя.
Зіграно перші ігри. Гарну заявку на перемогу у турнірі зробила команда слухачів спеціальності «Публічне управління та адміністрування» заочної форми навчання.

І тур конкурсу "Кращій державний службовець"

20 квітня 2018 року на базі інституту проходить І тур конкурсу «Кращій державний службовець». Учасники конкурсу – працівники Дніпропетровської облдержадміністрації.
Організатори конкурсу - міжрегіональне управління Національного агентства України з питань державної служби у Дніпропетровській та Запорізькій областях та Дніпропетровська обласна державна адміністрація.
Відкрив конкурс та від імені директора інституту привітав його учасників П.С. Щербаков, заступник директора інституту с підвищення кваліфікації та міжнародного співробітництва.

14-та науково-практична конференція "Проблеми та перспективи європейської інтеграції та євроатлантичного співробітництва"

20 квітня 2018 р. у Дніпропетровському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України відбулася 14-та науково-практична конференція «Проблеми та перспективи європейської інтеграції та євроатлантичного співробітництва», яку організувала кафедра права та європейської інтеграції. Конференцію відкрили декан факультету державного управління І.В. Письменний та завідувач кафедри ПЄІ Л.Л. Прокопенко. Із доповідями виступили слухачі першого курсу факультету державного управління: О.Д. Клеменчук, Є.О. Кулакова, Т.М. Синько, А.В. Гребенюк, О.Є. Василенко, Є.В. Білоусова, Ю.В. Мунтян.

Сучасні інформаційно-комунікаційні технології у навчальній діяльності

В інституті триває робота з формування єдиного електронного освітньо-інформаційного середовища, яке створює нові можливості для модернізації форм навчання, підвищення рівня надання освітніх послуг, більш ефективної комунікації викладачів зі слухачами, студентами, аспірантами.
19 квітня 2018 р. у межах цього напряму роботи відбувся методичний семінар «Використання пакету сервісів G Suite for Education у навчальній діяльності». У ньому взяли участь науково-педагогічні працівники ДРІДУ НАДУ, керівники та співробітники підрозділів, що забезпечують організацію навчального процесу в інституті.
Інститут отримав доступ до пакету сервісів G Suite for Education наприкінці минулого року і на цей час уже має певний позитивний досвід роботи з ними. Цим досвідом з колегами поділилися завідувач кафедри інформаційних технологій та інформаційних систем В.М. Дрешпак і доцент цієї кафедри С.П. Кандзюба. Зокрема, мова йшла про можливості веб-сервісу Classroom, успішно апробованого під час занять з аспірантами, слухачами та студентами інституту, що дозволяє розміщувати навчальні матеріали, завдання, дистанційно отримувати виконані роботи й оцінювати їх, проводити тестування, консультувати тих, хто навчається тощо.

Участь науковців інституту в вебінарі «Муніціпальне управління та міське планування. Сталий розвиток»

13 та 19 квітня 2018 р. викладачі ДРІДУ НАДУ (д.держ.упр., проф. О.Ю.Бобровська та д.держ.упр., доц. І.А.Чикаренко) взяли участь у роботі вебінару "Муніципальне управління та міське планування. Сталий розвиток", який проводився у рамках Німецько-Українського проекту з підготовки тренерів з питань управління містом – «Професіоналізація та стабілізація управління українським комунальним господарством – ІІ».
О.Ю.Бобровська виступила з презентацією авторських наукових розробок з питань сталого розвитку та управління ресурсами. З німецької сторони з цікавою доповіддю на тему «Управління, регіональні мережі зв’язків та участь громадян як ресурси» виступив проф. Кастелуччі (University of Applied Management Studies).
Вебінар проходив на базі Центру інновацій в електронному урядуванні інституту (к.323), де встановлене сучасне комп'ютерне обладнання.

Підвищення кваліфікації державних службовців

17 - 19 квітня 2018 року у Дніпропетровському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України проходить семінар з підвищення кваліфікації державних службовців Дніпропетровської області для учасників щорічного конкурсу «Кращій державний службовець».
Відкрив семінар та презентував першу лекцію П.С. Щербаков, заступник директора інституту с підвищення кваліфікації та міжнародного співробітництва.


Атестація осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою

17 квітня 2018 року відбулося чергове засідання комісії ДРІДУ НАДУ з атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою.
Комісії інституту працює з 12 червня 2017 року.
Перед початком атестації голова комісії В.М. Дрешпак традиційно привітав учасників, ознайомив їх з порядком проведення атестації та побажав усім плідної роботи і гарних результатів.

Підвищення кваліфікації працівників ОТГ

16 - 18 квітня 2018 року у Дніпропетровському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України проходить семінар з підвищення кваліфікації для працівників об’єднаних територіальних громад Дніпропетровської області з теми: «Місцевій економічний розвиток».


Реалізація проекту DOBRE

Інститут бере активну участь у впровадженні в Україні проекту Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE).
З 16 по 18 квітня 2018 року на базі інституту відбувається черговий семінар, у якому беруть участь науково-педагогічні працівники і керівники інституту, а також 20 представників навчальних закладів Дніпропетровської області.
Семінар проводить директор Малопольської школи публічної адміністрації (м. Краків, Польща) Криштоф Гвуц.
Учасників семінару привітав директор інституту Сергій Серьогін. Він висловив надію на плідну співпрацю в рамках проекту з питань удосконалення та розвитку системи професійної освітньої підготовки фахівців державного управління і місцевого самоврядування України, яка буде відповідати високим європейським стандартам та завданням реформи децентралізації в Україні.
В ході семінару заплановано:
1. Обговорення світових тенденцій розвитку системи освіти для фахівців місцевого самоврядування і державного управління, її ролі у процесі реформування.
2. Обговорення міжнародного досвіду та особливостей акредитації програм у сфері публічного адміністрування.
3. Презентація польського досвіду створення та реалізації програм післядипломної освіти.
4. Обговорення стандартизації освітніх програм сфери публічного адміністрування різних рівнів.

Екзаменаційна сесія слухачів спеціальності "Публічне управління та адміністрування"

З 10 по 28 квітня 2018 року у Дніпропетровському регіональному інституті державного управління національної академії державного управління при Президентові України проходить екзаменаційна сесія слухачів І курсу заочної форми навчання спеціальності «Публічне управління та адміністрування».
Під час сесії 225 слухачів прослухають 40 лекцій з дисциплін «Публічна політика» та «Право в публічному управлінні», візьмуть участь у 16 семінарських та 32 практичних заняттях з економіки та врядування, технології електронного урядування та сучасного ділового спілкування іноземною мовою.

Підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування

З 11 по 13 квітня 2018 року у Дніпропетровському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України проходить семінар з підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування Дніпропетровської області з теми: «Надання адміністративних послуг, шляхи підвищення їх якості».
Відкрив семінар та презентував першу лекцію П.С. Щербаков, заступник директора з підвищення кваліфікації і міжнародного співробітництва.


Атестація осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою

10 квітня 2018 року відбулося чергове засідання комісії ДРІДУ НАДУ з атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою.
Комісії інституту працює з 12 червня 2017 року.
Перед початком атестації голова комісії В.М. Дрешпак традиційно привітав учасників, ознайомив їх з порядком проведення атестації та побажав усім плідної роботи і гарних результатів.

Дводенний практичний семінар для об'єднаних територіальних громад Дніпропетровщини

5-6 квітня 2018 р. в місті Дніпрі у межах проекту DOBRE відбувся практичний семінар "Знай_свою_громаду!", який відкрили директор ДРІДУ НАДУ при Президентові України Сергій Серьогін та експерти з місцевого економічного розвитку програми DOBRE Мік Мюллей і Віталій Юрків. Практичний семінар "Знай_свою_громаду!" став черговим етапом роботи Проекту DOBRE, команди експертів ДРІДУ НАДУ при Президентові України, ПАРР та запрошених спікерів з навчання представників 12-ти об'єднаних територіальних громад Дніпропетровської області щодо питань місцевого економічного розвитку.
Присутні опановували знання і набували навичок з планування місцевого економічного розвитку (далі - МЕР), отримали інформацію про інструменти МЕР, особливості його інформаційного забезпечення, порядку створення робочої групи, яка б генерувала ідеї і втілювала проекти з МЕР в громадах. Представники громад у ході виконання практичних вправ навчались тонкощам складання документів з місцевого економічного розвитку, які входять у "пакет документів", що є основою для реалізації проектів місцевого економічного розвитку (Економічний профіль ОТГ, План дій з МЕР). Застосована методика проведення семінару сприяла опануванню практики розв'язання складних проблем МЕР щляхом розкладання їх на узгоджену систему простих питань. Команда експертів ДРІДУ НАДУ при Президентові України дякує команді проекту DOBRE, яскравим запрошеним спікерам, колегам із ПАРР, всім запрошеним гостям та учасникам семінару за конструктивну роботу, спрямовану на розвиток територіальних громад, зміну якості і безпеки життя їх мешканців.
Маємо щиру надію, що результати нашої спільної роботи незабаром матимуть практичний прояв у реалізованих проектах з МЕР. #Znaisvougromadu

Тестування з державної мови

03 квітня 2018 року у Дніпропетровському регіональному інституті Державного управління Національної академії державного управління при Президентові України проведено тестування з державної мови співробітників інституту.
Тестування з державної мови проведено у відповідності до Кодексу доброчесності в інституті на підставі рішення Вченої ради, наказу директора інституту з метою недопущення та попередження плагіату в навчальному процесі.
У тестуванні взяли участь 38 співробітників та науково-педагогічних працівників. Слід зауважити, що, окрім того, 33 співробітника мають Посвідчення щодо вільного володіння державною мовою.

Підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування

З 2 квітня 2018 р. у Дніпропетровському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України проходять семінари з підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, зокрема:
- з 02 по 06 квітня за обласною програмою - державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування Дніпропетровської області з теми: «Інформаційно-комунікативні технології, електронне урядування»;
- з 02 по 13 квітня за регіональною програмою семінар за професійною програмою для уперше прийнятих на державну службу (протягом першого року їх роботи) державних службовців 1 – 5 груп оплати праці центральних і місцевих органів виконавчої влади та посадових осіб місцевого самоврядування ІV категорії посад Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Кіровоградської та Черкаської областей.
Відкрив семінар та презентував першу лекцію П.С. Щербаков, заступник директора з підвищення кваліфікації і міжнародного співробітництва.

Інтелектуальний конкурс «Що? Де? Коли?»

29 березня 2018 р. у Дніпропетровському регіональному інституті державного управління Національної академії держаного управління при Президентові України відбувся черговий тур популярного в інституті інтелектуального конкурсу «Що? Де? Коли?».
В конкурсі взяли участь команди студентів факультету менеджменту, слухачів факультету державного управління та викладачів і співробітників інституту.
Перемогу в конкурсі одержала команда студентів факультету менеджменту, на другому місці команда слухачів факультету державного управління і трете місце одержала команда викладачів та співробітників інституту.
Організатор і ведучій конкурсу декан факультету менеджменту Кирило Огданський.

Семінари з питань запобігання корупції

28 березня 2018 р. у інституті проходять семінари з підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з питань запобігання корупції, зокрема:
- за обласною програмою - державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування Дніпропетровської області з теми: «Запобігання та протидія корупції»;
- за регіональною програмою семінар з теми «Сучасні інструменти запобігання і протидії корупції в Україні» для державних службовців 1 – 5 груп оплати праці центральних і місцевих органів виконавчої влади та посадових осіб місцевого самоврядування ІV категорії посад Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Kіровоградської та Черкаської областей.
Для учасників семінару заплановані лекції з тематики: «Формування антикорупційної свідомості в суспільстві»; «Практичні аспекти запобігання та протидії корупції»; «Поняття корупції у міжнародних, вітчизняних нормативних актах та науковій літературі. Закон України «Про запобігання корупції»».
Відкрив семінар та презентував першу лекцію П.С. Щербаков, заступник директора з підвищення кваліфікації і міжнародного співробітництва.

Засідання Вченої ради інституту

27 березня 2018 р. у інституті під головуванням директора С.М. Серьогіна відбулося засідання Вченої ради.
Перед началом розгляду питань порядку денного С.М. Серьогін вручив Почесні грамоти Національної академії державного управління при Президентові України та Почесні грамоти Дніпропетровської обласної ради співробітникам інституту, які нагороджені за сумлінну працю.
У відповідності до порядку денного були розглянуті питання:
про зміни у особливому складі Вченої ради інституту; про затвердження обсягу прийому в магістратуру інституту в 2018 р.; про результати роботи екзаменаційних комісій на факультеті державного управління у 2018 р.; про затвердження Антикорупційної програми інституту на 2018 р.; про затвердження Плану проведення навчання працівників інституту щодо вивчання положень антикорупційного законодавства на 2018 р.; про визначення пріоритетної тематики дисертаційних досліджень на 2018 рік; про рекомендацію до друку монографії Гончарук В.В. «Управлінсько-регуляторні аспекти збалансування соціального і економічного розвитку в Україні» (кафедра ЕРЕП); про рекомендацію до друку збірника наукових праць «Державне управління та місцеве самоврядування», Вип. 1(36) 2017; про обрання науково-педагогічних працівників.

Атестація осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою

27 березня 2018 року відбулося чергове засідання комісії ДРІДУ НАДУ з атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою.
Перед началом атестації заступник голови комісії Н.А. Баракатова традиційно привітала учасників, ознайомила їх з порядком проведення атестації та побажала усім плідної роботи і гарних результатів.

Науково-практичий семінар у новому форматі

Кафедра інформаційних технологій та інформаційних систем інституту оголосила про проведення VІ науково-практичного семінару «Новітні інформаційно-комунікаційні технології в модернізації публічного управління: зарубіжний і вітчизняний досвід» у новому форматі.
Завідувач кафедри В.М. Дрешпак пояснив: «Кожного року ми прагнемо проводити цей семінар інноваційно, модернізуючи формати подання матеріалів та їх обговорення. Багато з наших ідей уже підхопили колеги, що нам дуже приємно, але ми не зупиняємось і намагаємося пропонувати та апробовувати нові підходи. Для проведення цьогорічного науково-практичного семінару ми обрали формат community conference (конференція спільноти), що дозволить донести результати досліджень безпосередньо до цільової аудиторії та отримати її відгуки. Семінар проходитиме на ресурсі спільноти «Е-урядування та е-демократія в громаді», створеної з ініціативи кафедри у мережі Google+ (приєднатися до спільноти можна за посиланням: https://plus.google.com/communities/101563926882840558306?sqinv=UkVBckhNMlV5TklCU3M1VWRzNG1QdUZxNXlaN0pn). Тематика заходу також буде дещо скоригована. Цього року ми плануємо приділити увагу переважно проблематиці, яка актуальна для місцевого рівня публічного управління, й обговорити насамперед питання, що стосуються політичних, правових, організаційних, технічних, технологічних, соціальних аспектів упровадження та розвитку електронного урядування й електронної демократії в територіальних громадах».
Деталі щодо участі у семінарі – в інформаційному повідомленні на сайті інституту у рубриці «Конференції у ДРІДУ НАДУ».

Інтелектуальний конкурс "Що? Де? Коли?"

22 березня 2018 р. у Дніпропетровському регіональному інституті державного управління Національної академії держаного управління при Президентові України відбувся черговий тур традиційного конкурсу "Що? Де? Коли?".
В конкурсі взяли участь команди студентів факультету менеджменту, факультету державного управління та команда викладачів і співробітників інституту.
Перемогу в конкурсі одержала команда викладачів і співробітників інституту, команди факультетів поділили друге місце.

Підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування

З 19 березня 2018 р. у Дніпропетровському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України проходять семінари з підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування, зокрема:
- 19 - 21 березня за обласною програмою проходить тематичний семінар " Місцевий економічний розвиток" для працівників об'єднаних територіальних громад;
- 19 - 30 березня за обласною програмою семінар з підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування Дніпропетровської області, стаж роботи яких менше одного року;
- 19 - 23 березня - курсі навчання спеціалістів з питань організації та здійснення закупівель. Відкрив семінари та презентував першу лекцію П.С. Щербаков - заступник директора інституту з підвищення кваліфікації та міжнародного співробітництва.

Сесія слухачів спеціальності публічне управління та адміністрування

З 12 по 31 березня 2018 р. в інституті проходить екзаменаційна сесія слухачів факультету державного управління заочної форми навчання ІІ курсу спеціальності «Публічне управління та адміністрування».
Під час сесії 232 слухачам будуть прочитані 52 лекції, проведено 30 семінарських занять.
З дисципліни «Стратегічне управління» передбачено складання екзамену, а з дисциплін «Публічне управління в соціально-гуманітарній сфері» та «Методологія публічного управління» - заліки.

Підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування

14 -15 березня 2018 р. у Дніпропетровському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України проходять семінари з підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування, зокрема:
- за регіональною програмою проходить тематичний семінар «Децентралізація влади» для державних службовців 1 – 5 груп оплати праці центральних і місцевих органів виконавчої влади та посадових осіб місцевого самоврядування ІV категорії посад;
- за обласною програмою семінар з підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування Дніпропетровської області з теми: «Забезпечення контролю та виконавської дисципліни».
Відкрив семінар та презентував першу лекцію П.С. Щербаков – заступник директора інституту з підвищення кваліфікації та міжнародного співробітництва.

Свято Весни в інституті

Вимушені канікули перенесли день вітання жінок інституту, яке відбулося 13 березня 2018 року.
Елегантні чоловіки, заступник директора інституту з підвищення кваліфікації і міжнародного співробітництва П.С. Щербаков та начальник відділу забезпечення підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування Дніпропетровської області Ю.Е. Яворський, зустрічали в холі інституту жінок та вручали їм квіти.
В актовій залі відбулося урочисте відзначення жінок. Директор інституту С.М. Серьогін сердечно привітав жінок інституту зі святом Весни, подякував за сумлінну працю, активну життєву позицію і участь у громадському житті інституту та побажав щастя, благополуччя, сімейного затишку та миру.
С.М. Серьогін вручив жінкам Почесні грамоти.
Почесними грамотами Національної академії державного управління при Президентові України за сумлінне виконання обов’язків були нагороджені: Антонюк Раїса Іванівна, Гладка Олена Миколаївна, Сорокіна Наталія Григорівна, Чернова Анна Сергіївна.
Почесними грамотами Дніпропетровської обласної ради були нагороджені: Стрижка Марина Анатоліївна, Липовська Наталія Анатоліївна, Молоканова Валентина Михайлівна, Журіна Наталія Валентинівна, Дудник Катерина Іванівна.
Учасники зібрання тепло привітали жінок інституту з нагородами та святом Весни.

Німецько-український дидактичний семінар

12-14 березня в ДРІДУ НАДУ проходить дидактичний семінар за міжнародною участю в рамках проекту щодо впровадження Бакалаврської Програми з публічного управління та адміністрування. Проект реалізується Німецько-Українською школою врядування (НУШВ) за фінансової підтримки Німецького товариства міжнародного співробітництва (GIZ).
Семінар має на меті представити викладачам регіональних інститутів мережі НАДУ новий зміст та методологію Бакалаврської Програми з публічного управління та адміністрування.
Досвід розробки та впровадження бакалаврських програм з публічного управління та адміністрування ФРН представляють німецькі експерти Генріх Букер-Гартнер, професор, віце-президент Німецько-української школи врядування, експерт з публічного адміністрування; Томеріус Стефан, професор, експерт з публічного/адміністративного права; Кнаппе Роберт, професор, декан факультету публічного адміністрування, експерт з публічного управління.

Збори, присвячені випуску магістрів Національної академії державного управління при Президентові України

02 березня 2018 р. в інституті відбулися збори, присвячені випуску магістрів Національної академії державного управління при Президентові України. Збори провів директор інституту С.М. Серьогін.
Директор передав вітання від Президента України П.Порошенка, Прем’єр-міністра України В.Гройсмана, Голови Верховної Ради України А.Парубія, Президента Національної академії державного управління при Президентові України В.Куйбіди, голови Національного агентства України з питань державної служби К.Ващенка, керівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації та обласної ради.
Із завершенням навчання в одному з найкращих вищих навчальних закладів України й регіону випускників привітав заступник голови Дніпропетровської обласної ради по виконавчому апарату О.В.Доброгорський.
За 23 роки діяльності інституту його випускниками стали 4555 управлінців, які нині працюють в органах місцевого самоврядування та виконавчої влади України, у різних сферах економіки країни. Сьогодні до цієї когорти магістрів державного управління долучилися 275 випускників цього року. Дипломи з відзнаками отримали 21 випускник, а 32 випускникам рекомендовано продовжити навчання у аспірантурі за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування».

Докладніше...

Підсумки державної атестації слухачів

У Дніпропетровському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України завершено атестацію слухачів факультету державного управління 2018 року випуску.
За результатами навчання 235 слухачам, які виконали навчальну програму, склали державний екзамен та захистили магістерську роботу, присвоєна кваліфікація магістра державного управління (27 – за вечірньою формою навчання; 191 – за заочною формою навчання; 17 – за заочно-дистанційною формою навчання) та 40 слухачам за денною формою навчання присвоєна кваліфікація магістра публічного управління та адміністрування.
Згідно з Положенням про порядок створення та організацію роботи Екзаменаційної комісії в Дніпропетровському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України прийнято рішення про надання диплома магістра з відзнакою 21 випускнику факультету державного управління.
За результатами складання державного екзамену та захисту магістерської роботи Екзаменаційні комісії рекомендували продовжити навчання за третім (освітньо-науковим) рівнем зі спеціальності «Публічне управління та адміністрування» 32 випускникам 2018 року.

Триває тренінг з електронного урядування та електронної демократії

В інституті триває тренінг з електронного урядування та електронної демократії для представників об’єднаних територіальних громад, що проходить у межах участі ДРІДУ НАДУ у швейцарсько-українській Програмі «Електронне врядування задля підзвітності влади та участі громади» (EGAP). Слухачі опрацювали загальні підходи до розуміння суті електронного урядування й електронної демократії та напрямів їх розвитку в Україні, а також питання: використання інструментів електронної демократії на місцевому рівні, упровадження електронних інструментів у публічному управлінні в умовах зростання кібернетичних загроз, гібридної війни. Протягом другого навчального дня учасники тренінгу опановують тематику, що стосується ідентифікації суб’єктів у системах електронного урядування, технологій електронної взаємодії органів публічної влади в Україні, інструментів електронної взаємодії публічних службовців, підходів до здійснення реінжинірингу адміністративних процесів в органах публічної влади та впровадження електронного документообігу. Для набуття слухачами необхідних навичок за цією тематикою на період проведення тренінгу для навчальної групи створено єдиний освітній простір, у якому моделюються різноманітні комунікативні процеси та ситуації, наближені до реальної управлінської практики.

Сесія слухачів заочно-дистанційної форми навчання

З 26 лютого по 03 березня 2018 року в ДРІДУ НАДУ проходить сесія слухачів І курсу спеціальності «Публічне управління та адміністрування» заочно-дистанційної форми навчання.
Під час сесії слухачам буде прочитано лекції, проведено низку семінарських та практичних занять, а також вони здадуть екзамени у формі підсумкового тестування і захисту та презентації індивідуального завдання.

Тренінг з електронного урядування та електронної демократії

З 26 лютого по 3 березня в інституті у межах участі у швейцарсько-українській Програмі «Електронне врядування задля підзвітності влади та участі громади» (EGAP) проходить черговий тренінг для представників об’єднаних територіальних громад з електронного урядування та електронної демократії. Учасники тренінгу опановують загальнотеоретичні та методологічні, технологічні, безпекові, організаційні аспекти упровадження, функціонування та розвитку електронного урядування й електронної демократії на місцевому рівні публічного управління. Тренінг проходить у Центрі інновацій в електронному урядуванні інституту, де створено умови для інтерактивного навчання, виконання групових проектних завдань, застосування хмарних технологій в освітньому процесі. Також передбачено виїзні заняття, де слухачі знайомитимуться з практикою: надання громадянам адміністративних послуг в електронній формі, застосування інформаційно-комунікаційних технологій для забезпечення відкритості та прозорості органів публічної влади, формування та розвитку інфраструктури електронного урядування в області.

Слухачі факультету державного управління захищають
магістерські роботи

З 12 по 23 лютого 2018 р. у Дніпропетровському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України проходить захист магістерських робіт слухачів факультету державного управління інституту усіх форм навчання.


Атестація осіб, які претендують на вступ на державну службу

12 лютого 2018 року відбулося чергове засідання комісії ДРІДУ НАДУ з атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою.
Комісія інституту працює з 12 червня 2017 року.
Перед началом атестації голова комісії В.М. Дрешпак традиційно привітав учасників, ознайомив їх з порядком проведення атестації та побажав усім плідної роботи і гарних результатів.

Підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування

З 12 по 23 лютого 2018 р. у Дніпропетровському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України за обласною программою проходить семінар з підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування Дніпропетровської області, стаж роботи яких меньше одного року. Відкрив семінар та презентував першу лекцію П.С. Щербаков, заступник директора з підвищення кваліфікації і міжнародного співробітництва.

Державний екзамен слухачів факультету державного управління

З 06 по 10 лютого 2018 р. у Дніпропетровському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України проходить державний екзамен слухачів факультету державного управління.
7 державних екзаменаційних комісій приймають екзамени у слухачів спеціальностей «Місцеве самоврядування», «Публічне управління та адміністрування», «Державне управління у сфері охорони здоров’я» та спеціалізацій: «Регіональне управління та місцеве самоврядування», «Європейська інтеграція в умовах глобального врядування», «Управління державними інституціями», «Політичні інститути і процеси».

Консультація до випускного екзамену та захисту магістерських робіт

05 лютого 2018 р. у Дніпропетровському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України було проведено консультацію до випускного екзамену та захисту магістерських робіт для слухачів спеціальностей «Державне управління», «Державне управління у сфері охорони здоров’я», «Публічне управління та адміністрування», які з 06 лютого починають здавати державний екзамен та захищати магістерські роботи.
Консультацію провів перший заступник директора інституту Є.І. Бородін.

Засідання Вченої ради інституту

02 лютого 2018 р. у Дніпропетровському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України під головуванням директора інституту С.М. Серьогіна відбулося засідання Вченої ради.
Вчена рада розглянула та прийняла рішення з наступних питань порядку денного:
про результати діяльності спеціалізованої вченої ради інституту в 2017 р.;
про графік комплексних перевірок діяльності кафедр інституту на 2018 р.;
про результати перевірки кафедри української та іноземних мов;
про проведення тестування з державної мови;
про план роботи Вченої ради інституту на І півріччя 2018 р.;
про присвоєння вченого знання професора кафедри менеджменту та управління проектами Молокановій В.М. та інші.

Засідання профспілкового комітету інституту

31 січня 2018 р. відбулося засідання профспілкового комітету Дніпропетровського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.
Головувала на засіданні голова профспілки Журіна Наталія.
Члени профкому обговорили та погодили план роботи профспілкового комітету та організаційні заходи профспілки інституту на 2018 рік.
Пріоритетними визначені питання, що пов’язані із соціально-побутовими, культурними та спортивно-масовими заходами.
Державна атестація слухачів

З 29 по 31 січня 2018 року у Дніпропетровському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України проходить державна атестація слухачів спеціальності «Менеджмент» спеціалізації «Управління проектами» всіх форм навчання.
Слухачі вже у перший день атестації представили до захисту на набуття ступеню «Магістр» цікаві і актуальні проекти.Атестація осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою

22 січня 2018 року відбулося перше у цьому році засідання комісії ДРІДУ НАДУ з атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою.
Перед началом атестації голова комісії В.М. Дрешпак традиційно привітав учасників атестації, ознайомив з порядком її проведення та побажав усім плідної роботи і гарних результатів.
Навчальний процес

З 22 по 31 січня 2018 року
у Дніпропетровському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України слухачі факультету менеджменту складають державні іспити та захищають дипломні роботи.Об'єднані територіальні громади Дніпропетровщини отримають нові можливості економічного розвитку

На Дніпропетровщині пройшов дводенний форум "DOBRE BOOST Дніпро: Нові можливості економічного розвитку для об'єднаних територіальних громад", організатором якого виступила громадська організація "Подільська агенція регіонального розвитку" в рамках Програми DOBRE/USAID за партнерства Дніпропетровського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України
Перед представниками дванадцяти об'єднаних громад області виступили директор ДРІДУ НАДУ Сергій Серьогін, радник голови облдержадміністрації,
, експерт з місцевого економічного розвитку Програми DOBRE/USAID Мік Мюллей, голова правління "Подільська агенція регіонального розвитку" Наталія Величко.
У форумі також взяли участь науковці кафедри економіки та регіональної економічної політики інституту .
Під час форуму представники ОТГ, влади та бізнесу отримали можливість сформувати й розширити уявлення щодо сталого місцевого економічного розвитку (СМЕР), різноманітних практичних інструментів його втілення, обговорили питання взаємовідносин влади і бізнесу, механізмів залучення інвестицій у громади, та участі громадськості в економічному розвитку громад.
Цей захід є першим із серії п'яти практичних заходів, протягом яких учасники з ОТГ та експерти програми DOBRE спільно опрацюють економічні стратегії розвитку ОТГ, підготуються і розроблять плани впровадження конкретних проектів з МЕР для громад Дніпропетровської області.

Тренінг з питань електронного урядування та електронної демократії

З 18 по 22 грудня 2017 р у Центрі інновацій в електронному урядуванні Дніпропетровського регіонального інституту державного управління проходить тренінг для публічних службовців Дніпропетровської області з питань електронного урядування та електронної демократії організований в рамках освітньої компоненти програми EGAP у партнерстві з Державним агентством з питань електронного урядування, Національною академією державного управління при Президентові України та Innovabridge Foundation за підтримки Дніпропетровської обласної державної адміністрації.

ІІ міжрегіональна науково-практична конференція "Молодіжна політика та молодіжна робота"

14 грудня 2017р. В Дніпропетровському регіональному інституті державного управління НАДУ за підтримки Дніпропетровської обласної державної адміністрації та управління молоді і спорту відбулася ІІ міжрегіональна науково-практична конференція "Молодіжна політика та молодіжна робота"
На конференції обговорювалися питання державної молодіжної політики в Україні, особливостей її реалізації на місцевому та регіональному рівні, імплементації поняття "молодіжна робота" в Україні, зарубіжного досвіду формування та реалізації молодіжної політики.
Для участі у конференції були подані матеріали науковців, викладачів, посадовців органів публічної влади, практиків у сфері молодіжної політики. До збірника матеріалів конференції увійшли тези доповідей та повідомлень представників Міністерства молоді та спорту України, Державного інституту сімейної та молодіжної політики, програми "Молодіжний працівник", Програми розвитку ООН в Україні, НАДУ, регіональних інститутів академії, університетів та дослідницьких закладів Дніпра, Києва, Варшави, Одеси, Харкова, Полтави та ін.
Особливістю другої конференції стало проведення круглого столу "Молодіжна робота: теорія та практика" під егідою ДРІДУ НАДУ та управління молоді і спорту Дніпропетровської облдержадміністрації. У круглому столі брали участь представники молодіжних громадських організацій, соціальних служб, органів публічної влади, науковці, викладачі, вчителя тощо. Круглий стіл пройшов під головуванням першого заступника директора ДРІДУ НАДУ, д.і.н, професора Бородіна Є. І. На круглому столі відбулося обговорення проблем молодіжної роботи на Дніпропетровщині.

Х щорічна науково-практична конференція «Теорія та практика державної служби»

8 грудня 2017 року в інституті відбулася Х щорічна науково-практична конференція «Теорія та практика державної служби».
Модератор конференції - кафедра державного управління та місцевого самоврядування інституту.
В роботі конференції взяли участь науковці, докторанти, аспіранти інституту, слухачі спеціальності «Публічне управління і адміністрування». Тезі виступів надали 88 науковців, докторантів і аспірантів.
Відкрив конференцію директор Дніпропетровського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України д.держ.упр., професор, заслужений діяч науки і техніки України Сергій Михайлович Серьогін.

Докладніше...

Атестація осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою

11 рудня 2017 року відбулося чергове засідання комісії ДРІДУ НАДУ з атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою. Перед началом атестації заступник голови комісії Н.А. Баракатова традиційно привітала учасників атестації, ознайомила з порядком її проведення та побажала усім плідної роботи і гарних результатів.

Буккроссинг у ДРІДУ НАДУ при Президентові України

Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України долучився до всесвітнього громадського руху - буккроссингу. Це своєрідний флешмоб звільнення книг. Людина, прочитавши книгу, залишає ("звільняє") її у громадському місці
Ініціативу директора інституту Сергія Серьогіна та помічника директора з питань зв'язків з громадськістю та пресою Анатолія Курсакова підтримали співробітники, студенти та слухачі інституту.
У добірці книжок - художня й наукова література, книжки для дітей та довідники. Будинок, у якому немає книг, - говорив Цицерон, - схожий з тілом, позбавленим душі. Віднині душа нашого інституту - не лише у бібліотеці закладу, а й у імпровізованому куточку буккроссингу.

Сесія слухачів 1 курсу спеціальності "Публічне управління та адміністрування"

З 04 по 09 грудня 2017 року у Дніпропетровському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України проходить екзаменаційна сесія слухачів І курсу спеціальності « Публічне управління та адміністрування» заочно-дістанційної форми навчання.
Під час сесії слухачі прослухають лекції за тематикою «Публічна служба», «Право в публічному управлінні», «Економіка та врядування», «Технологія електронного урядування» та інші що передбачені навчальним планом, а також візьмуть участь у семінарських і практичних заняттях.
Розкладом занять передбачено здача екзаменів.

Круглий стіл молодих вчених

1 грудня 2017 р., за підтримки Управління молоді та спорту Дніпропетровської облдержадміністрації, відбувся круглий стіл, присвячений підведенню підсумків Школи молодого вченого - 2017 р. "Академічна доброчесність", координатором якого є Сорокіна Наталія Григорівна, Голова Ради молодих вчених ДРІДУ НАДУ.
На заході був презентований Кодекс академічної доброчесності молодих вчених та представлена перша колективна монографія на тему: "Академічна доброчесність: проблеми дотримання та пріоритети поширення серед молодих вчених"/ за заг. ред . Н.Г. Сорокіної, А.Є. Артюхова, І.О. Дегтярьової (Видавництво ДРІДУ НАДУ).
У заході прийняли участь представники Департаменту освіти і науки ОДА, Управління молоді та спорту ОДА, автор монографії з Сумського державного університету Артюхов А. та молоді вчені Дніпропетровщини, в тому числі РМВ ДРІДУ НАДУ.

Підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування Дніпропетровської області

З 27 листопада по 08 грудня 2017 р. у Дніпропетровському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України проходить семінар з підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування Дніпропетровської області, які займаються питаннями впровадження європейських стандартів в організацію роботи зі зверненнями громадян.
За час роботи семінару слухачам заплановані лекції з конституційно-правових засад державного управління, сутності функцій управлінської діяльності, її впливу на ефективність державного управління, впливу організаційної культури на управління персоналом, усного і письмового ділового мовлення та оформлення ділових паперів, інших актуальних аспектів організації роботи зі зверненнями громадян.
Значна частина навчального часу передбачає дискусії та самостійну роботу слухачів.

DOBRE ініціює створення Консорціуму українських вищих навчальних закладів

24 листопада 2017 р. в інституті відбулася зустріч директора Малопольської школи публічної адміністрації (м. Краків, Польща) пана Криштофа Гвуца з представниками вищих навчальних закладів Дніпропетровської області.
Підставою для зустрічі пана Криштофа Гвуца саме у ДРІДУ НАДУ є попередній позитивний досвід нашої співпраці в рамках проекту Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE).
Мета зустрічі – презентація концепції побудови Консорціуму українських вищих навчальних закладів, який буде працювати над розробкою освітніх стандартів з підготовки фахівців у сфері державного управління та місцевого самоврядування в Україні.
Зустріч відкрив директор інституту С.М. Серьогін. Він доповів присутнім про роль інституту в процесах формування освітніх стандартів для підготовки фахівців сфери державного управління і місцевого самоврядування України, представив пана Криштофа Гвуца, який під час свого виступу презентував проект створення Консорціуму, зокрема зупинився на питаннях:
- концепції побудови та програми діяльності Консорціуму, його завданнях, умовах участі, часових рамках діяльності, очікуваних результатах;
- підготовлених Міністерством освіти і науки України проектах стандартів для освітніх рівнів бакалавра та магістра з підготовки фахівців у сфері публічного адміністрування.
Під час зустрічі було обговорено значення стандартів для підготовки фахівців у сфері публічного адміністрування трьох рівнів: бакалавра та магістра та післядипломної освіти.

Впровадження електронного урядування

З 21 по 23 листопада 2017 р. у Дніпропетровському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України проходить семінар з підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування Дніпропетровської області з теми: «Захист інформації та електронне урядування».
Учасники семінару мають можливість прослухати фахові лекції та ознайомитися з роботою сучасних електронних систем і практик з електронного урядування та захисту інформації.

Сесія слухачів заочно-дістанційної форми навчання

З 20 по 24 листопада 2017 р. у Дніпропетровському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України проходить остання очна екзаменаційна сесія слухачів факультету державного управління заочно-дістанційної форми навчання спеціальності «Державне управління» 2015 року прийому на навчання.
Слухачі під час сесії мають здати 3 екзамени з дисциплін за навчальним планом.


Інтелектуальний конкурс "Що? Де? Коли?"

16 листопада 2017 р. у Дніпропетровському регіональному інституті державного управління Національної академії держаного управління при Президентові України відбувся черговий тур традиційного конкурсу "Що? Де? Коли?".
В конкурсі брали участь команди слухачів та студентів і викладачів та співробітників інституту.
Перемогу в конкурсі одержала команда викладачів та співробітників інституту.

Семінар з психології управління

15 листопада 2017 р. в інституті проходить семінар з підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування Дніпропетровської області з теми: «Психологічні засади управлінської діяльності».
У програмі семінару лекції з тем:
«Управлінська діяльність», «Психологічний клімат і мотивація діяльності працівників», «Лідерство та управлінська еліта», «Психологічні засади управлінської діяльності».

Події тижня в інституті

З 13 листопада по 02 грудня 2017 р. в інституті проходить екзаменаційна сесія слухачів ІІ курсу спеціальності «Публічне управління і адміністрування» заочної форми навчання. 233 слухача здадуть 4 екзамени і 2 заліки та, у відповідності до програми, прослухають курс лекцій.
Також з 13 по 17 листопада проходять курси з навчання спеціалістів з питань організації та здійснення закупівель.
Крім того 13 листопада відбулося чергове засідання комісії ДРІДУ НАДУ з атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою.
З 13 по 24 листопада 2017 р. за професійною програмою проходить тематичний семінар з підвищення кваліфікації державних службовців 1 – 5 груп оплати праці центральних і місцевих органів виконавчої влади та посадових осіб місцевого самоврядування ІУ категорії посад Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, кіровоградської та Черкаської областей.

XVII Всеукраїнський радіодиктант національної єдності

9 листопада 2017 року ДРІДУ НАДУ взяв участь у написанні XVII Всеукраїнського радіодиктанту національної єдності о 12-00 у 414 ауд., який цього року проходив під гаслом «Нас багато. Ми різні. Але нас об’єднує спільна мета». Цей унікальний захід був організований на Першому каналі Українського радіо. Текст під назвою «Наші пісні» читав відомий мовознавець, доцент Київського університету імені Бориса Грінченка, автор підручників і посібників з української мови Олександр Авраменко. Живий інтерес до теми тексту й фактів, викладений у ньому, пробудили в серцях учасників заходу гордість за свій народ, за нашу національну належність, що сприяло згуртованості не лише колективу закладу, але й єднанню через час і простір усіх громадян нашої країни з різних її куточків, а отже, досягненню поставленої мети.

Підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування

З 08 листопада 2017 р. у інституті проходять чергові семінари з підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, зокрема:
- 08 – 09 листопада за регіональною програмою тематичний семінар «Проблеми управління соціальним і гуманітарним розвитком» для державних службовців 1 – 5 груп оплати праці центральних і місцевих органів виконавчої влади та посадових осіб місцевого самоврядування ІV категорії посад Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Кіровоградської та Черкаської областей.
Відкрив семінар та презентував першу лекцію П.С. Щербаков, заступник директора з підвищення кваліфікації і міжнародного співробітництва.
- 08 – 10 листопада за обласною програмою семінар для працівників Дніпропетровської області з теми:«Культура ділового мовлення як інструмент кар'єрного зростання державних службовців. Публічні комунікації».

Тренінг "Основи медіаграмотності публічних службовців"

07 листопада 2017 р. в інституті відбувся тренінг «Основи медіаграмотності публічних службовців». Захід було організовано Інститутом демократії імені Пилипа Орлика (Київ) за підтримки USAID через Інтерньюз.
Як зауважив доктор наук з державного управління, професор В.М. Дрешпак, який проводив цей тренінг, для публічних службовців, з огляду на їх значущу роль у суспільстві та високий ступінь їх включеності до комунікативних процесів, володіння належним рівнем медіакомпетентностей є критично важливим. Упродовж тренінгу його учасники – молоді державні службовці та посадові особи місцевого самоврядування – у ході обговорень і ділових ігор аналізували проблеми сприйняття медіа публічними службовцями, вчилися «медіаграмотно» читати журналістські матеріали, виявляти маніпулятивні публікації. Під час фінальної дискусії «Який публічний службовець може вважатися медіаграмотним?» учасники позитивно оцінили запропоновану програму тренінгу, висловили вдячність його організаторам, а також побажання приділяти більше уваги цій тематиці – особливо актуальній для сьогодення – у програмах навчання та підвищення кваліфікації публічних службовців.

Атестація щодо вільного володіння державною мовою

03 листопада 2017 року відбулося чергове засідання комісії ДРІДУ НАДУ з атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою.
Комісія інституту працює з 12 червня 2017 року.
Перед початком атестації голова комісії В.М. Дрешпак традиційно привітав учасників атестації, познайомив їх з порядком її проведення та побажав усім плідної роботи і гарних результатів.


Засідання Вченої ради інституту

31 жовтня 2017 р. у ДРІДУ під головуванням директора інституту С.М. Серьогіна відбулося засідання Вченої ради. У відповідності з порядком денним були розглянуті питання:
про зміни в особистому складі Вченої ради інституту;
про порядок перевірки факту подання суб'єктами декларування декларацій відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» та повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання декларацій у інституті;
про затвердження планів прийому до докторантури, аспірантури у 2018 році;
про забезпечення академічної доброчесності у інституті.
З усіх розглянутих питань прийняті відповідні рішення.

Тематичний семінар "Психологичні засади управлінської діяльності"

25 – 26 жовтня 2017 р. у Дніпропетровському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України за регіональною программою проходить тематичний семінар «Психологичні засади управлінської діяльності» для державних службовців 1 – 5 груп оплати праці центральних і місцевих органів виконавчої влади та посадових осіб місцевого самоврядування ІV категорії посад Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, кіровоградської та Черкаської областей.
Відкрив семінар та презентував першу лекцію П.С. Щербаков, заступник директора з підвищення кваліфікації і міжнародного співробітництва.

Семінар з питань запобігання корупції


24 жовтня 2017 р. у Дніпропетровському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України проходить семінар з підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування Дніпропетровської області з питань запобігання корупції.Семінар за професійною програмою з підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування

23 жовтня 2017 р. в інституті за обласною програмою розпочався семінар за професійною програмою з підвищення кваліфікації для державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, які займаються питаннями організаційної та кадрової роботи. Захід відкрили заступник директора з підвищення кваліфікації і міжнародного співробітництва П.С.Щербаков та начальник відділу забезпечення підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування Дніпропетровської області Ю.Е.Яворський.
Семінар триватиме до 03 листопада 2017 року.

Програма семінару передбачає висвітлення актуальних питань розвитку державного управління та місцевого самоврядування.

Відкритий виступ ВОЛЬФҐАНҐА МЬОССІНҐЕРА, Генерального консула Генерального консульства Федеративної Республіки Німеччина в Донецьку

20 жовтня 2017 року в Дніпропетровському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України відбулася зустріч слухачів, студентів, аспірантів, докторантів та науково-педагогічних працівників інституту з ВОЛЬФҐАНҐОМ МЬОССІНҐЕРОМ, Генеральним консулом Генерального консульства Федеративної Республіки Німеччина в Донецьку, офіс Дніпро.
Пан Генеральний консул зустрівся з керівництвом інституту з метою обговорення перспектив україно-німецького співробітництва в освітній на наукових сферах, а також провів відкритий виступ на тему: «German ‚Footprint‘ in Eastern Ukraine» / «Німецький слід у Східній Україні».
Після відкритого виступу відбулася дискусія з аудиторією.

Участь у підсумкової конференції за результатами реалізації е-курсу "Децентралізація: освітній простір громади"

19 жовтня 2017 р. відбулася підсумкова конференція за результатами реалізації е-курсу “Децентралізація: освітній простір громади”, ініційованого Дніпропетровським ВПУ «Центр розвитку місцевого самоврядування» за підтримки Дніпропетровської обласної державної адміністрації, Дніпропетровської обласної ради, проекту “Підтримка децентралізації в Україні” DESPRO та участю ДРІДУ НАДУ при Президентові України.

Від інституту в роботі конференції взяли участь директор ДРІДУ НАДУ Серьогін Сергій та к. держ. упр., доцент Кірєєва Ольга.

С.М. Серьогін виступив з лекцією «Перспективи підготовки людських ресурсів в контексті виконання завдань реформування освітньої сфери на місцевому рівні» та вручив сертифікати про участь у е-курсі «Децентралізація: освітній простір громади».
О.Б. Кірєєва презентувала результати проведення е-курсу “Децентралізація: освітній простір громади”.

Семінар з підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування

19 жовтня 2017 р. в інституті за обласною программою проходить семінар з підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування Дніпропетровської області з питань запобігання корупції.
Відкрив семінар та виступив з короткою промовою С.М. Серьогін, директор інституту.
В семінарі беруть участь керівники та відповідальні працівники структурних підрозділів ДРІДУ НАДУ.

Семінар з підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування

В інституті проходить низка семінарів з підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування. Зокрема:
- за регіональною програмою
18-19 жовтня 2017 р. проходить тематичний семінар «Бюджетно-податкова політика України та особливості формування місцевих бюджетів» для державних службовців 1 – 5 груп оплати праці центральних і місцевих органів виконавчої влади та посадових осіб місцевого самоврядування ІУ категорії посад Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, кіровоградської та Черкаської областей.
Відкрив семінар та презентував першу лекцію П.С. Щербаков, заступник директора з підвищення кваліфікації і міжнародного співробітництва.
- за обласною програмою:
з 18 по 20 жовтня - для державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування Дніпропетровської області з теми: «Надання адміністративних послуг, шляхи підвищення їх якості».
За 30-ти годинною навчальною програмою для учасників семінару передбачено 10 лекцій, 10 семінарських та 10 практичних занять.

Звітно-виборні збори профспілкової організації інституту

12 жовтня 2017 р. в інституті відбулися звітно-виборні збори профспілкової організації закладу.
В ході зборів було заслухано звіт про роботу профкому інституту за період з травня 2015 року по жовтень 2017 року голови профспілкового комітету Клімович В.М. Рішенням зборів роботу профспілкового комітету було визнано задовільною.
Також збори затвердили новий склад профспілкового комітету ДРІДУ НАДУ та ревізійної комісії, а також обрали нового голову профспілкового комітету – Журіну Н.В.

Конференція за результатами стажування

11 жовтня 2017 р. в інституті під головуванням першого заступника директора Бородіна Є.І. відбулася конференція за результатами стажування слухачів факультету державного управління "Актуальні проблеми державного управління та місцевого самоврядування".
Участь у конференції взяли завідувачі та викладачі кафедр, слухачі факультету державного управління, представники навчальних підрозділів інституту. На конференції підведено підсумки стажування слухачів, обговорено найбільш актуальні питання професійної діяльності державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування в умовах викликів сьогодення, децентралізації влади в Україні в контексті європейської інтеграції, залучення громадян до управління, вдосконалення системи соціального захисту населення тощо. Матеріали конференції будуть видані окремим збірником.

Семінар з підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування на тему: "Доступ та використання публічної інформації в органах влади. Взаємодія з громадськістю"

З 10 по 12 жовтня 2017 року в інституті проводиться тематичний постійно діючий семінар з підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з теми: „Доступ та використання публічної інформації в органах влади. Взаємодія з громадськістю”.
В роботі семінару беруть участь 35 слухачів. Для них проводяться теоретичні та практичні заняття з тематики доступу та використання публічної інформації, організації зовнішньої комунікації органів влади із засобами масової інформації та громадськістю, підготовки та презентації аналітичних матеріалів, використання інформаційно-аналітичної діяльності для забезпечення відкритості влади.

Семінар з підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 6 липня 2011 року
№ 642-р „Про підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з питань запобігання і протидії проявам корупції на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування” та на виконання Державного Контракту від 25 вересня 2017 року № 58 про надання послуг з підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування з питань запобігання корупції в інституті 05 жовтня 2017 року проводиться короткостроковий семінар з підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування Дніпропетровської області з теми: „Запобігання корупції”. Чисельність учасників – 46 осіб.
Навчальні заняття проводять Липовська Наталія Анатоліївна, доктор наук з державного управління, професор кафедри державного управління та місцевого самоврядування, Лимар Андрій Петрович, кандидат історичних наук, доцент кафедри права та європейської інтеграції, Могильний Сергій Аркадійович – кандидат філософських наук, доцент кафедри державного управління та місцевого самоврядування Щербаков Павло Семенович, кандидат економічних наук, доцент, заступник директора з підвищення кваліфікації і міжнародного співробітництва

Збори науково-педагогічного колективу

У зв’язку з відзначенням Дня працівників освіти у Дніпропетровському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України відбулися збори науково-педагогічних працівників.
Директор інституту С.М. Серьогін поздоровив педагогів з Днем працівників освіти, побажав подальших успіхів у науковій і педагогічній роботі, нових творчих здобутків, особистого щастя та благополуччя.
На зборах С.М. Серьогін вручив завідувачу кафедри права та європейської інтеграції Л.Л. Прокопенко Почесну грамоту Кабінету Міністрів України, якою він нагороджений за зразкове виконання службових обов’язків, значні досягнення у підготовки кваліфікованих кадрів для органів державної влади та органів місцевого самоврядування. Колеги щиро привітали Леоніда Львовича з нагородою.

Засідання Вченої ради інституту

25 вересня 2017 р. у інституті під головуванням директора С.М. Серьогіна відбулося засідання Вченої ради.
На засіданні були обговорені та прийняті рішення з наступних питань:
про результати атестації аспірантів, докторантів, здобувачів інституту;
про надання рекомендацій вступникам до докторантури;
про затвердження анотованих звітів про виконання науково-дослідних робіт в межах комплексного наукового проекту Національної академії «Державне управління та місцеве самоврядування» за 9 місяців 2017 р.;
про рекомендацію до друку збірника наукових праць «Державне управління та місцеве самоврядування», Вип. 3(34) 2017 та ін.
Головним доповідачем на засіданні був О.М. Рудік, заступник директора інституту з наукової роботи.

Презентації кафедр

У ДРІДУ НАДУ при Президентові України протягом місяця проходять дні кафедр, які презентують свою діяльність слухачам І курсу.
Завідувачі кафедр представляють слухачам склад науково-педагогічних працівників, знайомлять з історією кафедри, науково-методичними розробками, тематикою наукових досліджень, пропонують після закінчення магістратури вступ до аспірантури у межах наукових інтересів кафедри.
Традиційно першою презентується кафедра державного управління та місцевого самоврядування.

Підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування

У інституті проходить низка семінарів з підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування.
Зокрема:
- за регіональною програмою
20-21 вересня 2017 р. проходить тематичний семінар «Підготовка аналітичних матеріалів. Технологія публічного виступу» для державних службовців 1 – 5 груп оплати праці центральних і місцевих органів виконавчої влади та посадових осіб місцевого самоврядування ІУ категорії посад Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, кіровоградської та Черкаської областей.
- за обласною програмою:
з 18 по 29 вересня - для посадових осіб місцевого самоврядування – секретарів селищних та сільских рад;
20 вересня - для державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування Дніпропетровської області з теми «Запобігання та протидія корупції».

Участь у науково-практичній конференції у рамках реалізації проекту U-LEAD з Європою

18-19 вересня 2017 р. на Дніпропетровщині за ініціативою Дніпропетровського Центру розвитку місцевого самоврядування у рамках реалізації проекту U-LEAD з Європою, проходить науково-практична конференція за участю старост об’єднаних громад одинадцяти областей України, які обмінялися досвідом з розвитку своїх територій.
Серйозною спільною роботою Центру розвитку місцевого самоврядування, наукових консультантів ДРІДУ НАДУ при Президентові України, експертів та практиків місцевого самоврядування в рамках реалізації проекту U-LEAD з Європою «Програма для України – розширення прав і можливостей на місцевому рівні, підзвітності та розвитку» стало створення «Плану дій старости: 10 кроків успішного старту», що стало підґрунтям для проведення конференції.
До учасників конференції звернулися перший заступник голови облдержадміністрації Олег Кужман, менеджер Південно-Східного ХАБу програми U-LEAD Ярослав Перепадя, директор Дніпропетровського центру розвитку місцевого самоврядування Олена Тертишна.
В конференції взяли участь і виступили з промовами директор ДРІДУ НАДУ при Президентові України Сергій Серьогін та перший заступник директора Євген Бородін.

Осіння школа молодих вчених з грантрайтингу 2017

15-17 вересня 2017 р., за підтримки Дніпропетровської обласної ради, Молодіжного Центру Дніпропетровщини та особисто Гліба Пригунова, відбувалася Осіння школа молодих вчених з грантрайтингу 2017. Учасниками школи стали 50 молодих вчених Дніпропетровської області, зокрема від ДРІДУ НАДУ брали участь Рождєственська Ірина та Голова Ради ДРІДУ НАДУ Сорокіна Наталія, яка виступила в якості ментора одного з проектів. Організатором школи була Рада молодих вчених Дніпропетровської області. Метою цієї школи було залучення молодих вчених до активної участі в написанні грантових проектів. Учасники школи, об'єднавшись в команди, на протязі 3 днів активно працювали над 7 проектами, які будуть подані на участь у різні грантові програми.

Інтелектуальний конкурс Що? Де? Коли? в інституті

15 вересня 2017 р. у Дніпропетровському регіональному інституті державного управління Національної академії держаного управління при Президентові України відбувся черговий тур традиційного конкурсу Що? Де? Коли?.
В конкурсі взяли участь команди слухачів, студентів і викладачів та співробітників інституту.
Перемогу в конкурсі одержала команда студентів факультету менеджменту.Засідання Ради молодих вчених

14 вересня 2017 р. у Дніпропетровському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України відбулося засідання Ради молодих вчених. На засіданні ради був присутній Квітка Сергій Андрійович, який розповів учасникам про важливість реєстрації всіх науковців в наукометричних базах ORCID ID, Google scholar та ін. Також було обговорено багато актуальних питань порядку денного. Зокрема, Головою Ради була надана інформація стосовно щорічних обласних конкурсів «Кращий молодий вчений» та «Краща рада молодих вчених», а також конкурсу проектів «Молоді вчені – Дніпропетровщині».

Підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування

13 – 14 вересня 2017 р. у інституті за регіональною программою проходить тематичний семінар «Реалізація державної кадрової політики. Управління персоналом» для державних службовців 1 – 5 груп оплати праці центральних і місцевих органів виконавчої влади та посадових осіб місцевого самоврядування ІV категорії посад Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Кіровоградської та Черкаської областей.
Відкрив семінар та провів першу лекцію П.С. Щербаков, заступник директора з підвищення кваліфікації і міжнародного співробітництва.

Атестація щодо вільного володіння державною мовою

12 вересня 2017 року відбулося засідання комісії ДРІДУ НАДУ з атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою.
Комісії інституту працює з 12 червня 2017 року.
Перед началом атестації голова комісії В.М. Дрешпак традиційно привітав учасників, ознайомив з порядком проведення атестації та побажав усім плідної роботи і гарних результатів.

Установча сесія слухачів спеціальності "Публічне управління та адміністрування"

З 11 по 16 вересня 2017 року у ДРІДУ НАДУ при Президентові України проходить установча сесія слухачів І курсу заочної форми навчання спеціальності «Публічне управління та адміністрування».
Під час сесії лухачі прослухають лекції з дисциплін «Публічна політика» та «Право в публічному управлінні», візьмуть участь у семінарських та практичних заняттях з сучасного ділового спілкування іноземною мовою.
Під час зустрічі з деканом факультету державного управління інституту І.В. Письменним слухачі були ознайомлені з організацією навчального процесу в цілому, проведенням сесій, а також з внутрішнім розпорядком та організацією взаємодії з деканатом і керівництвом інституту.

Семінар-тренінг "Децентралізація: освітній простір громад"

08 вересня 2017 року у Дніпропетровському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України відбувся семінар-тренінг «Децентралізація: освітній простір громад».
Організатор семінару – Дніпропетровський відокремлений підрозділ установи «Центр розвитку місцевого самоврядування» за участю Дніпропетровського регіонального інституту державного управління.
Учасники семінару – посадові особи об’єднаних територіальних громад, відповідальні за розвиток сфери освіти.
Мета семінару – презентація завдань та цілей е-курсу «Децентралізація: освітній простір громад».
Відкрили семінар директор інституту С.М. Серьогін та директор Дніпропетровського ВПУ «Центр розвитку місцевого самоврядування» О.А. Тертишна.
Перед учасниками семінару виступили працівники інституту:
Є.І. Бородін, перший заступник директора інституту з лекцією «Роль освіти у розвитку міжсекторної взаємодії в територіальній громаді»,
О.Б. Кірєєва, доцент кафедри менеджменту та управління проектами з лекцією «Організація форумів е-курсу, командна робота, специфіка виконання домашних завдань».

Екзаменаційна сесія слухачів III курсу спеціальності "Державне управління" заочно-дистанційної форми навчання

З 04 по 08 вересня 2017 року в інституті проходить екзаменаційна сесія слухачів Ш курсу спеціальності «Державне управління» заочно-дистанційної форми навчання.
Під час зустрічі зі слухачами декан факультету державного управління І.В. Письменний наголосив на програмі сесії, завданнях на навчальний рік та необхідності слухачам визначатися з темами і керівниками магістерських робіт.
За час сесії слухами прослухають лекції, візьмуть участь у практичних і семінарських заняттях та здадуть екзамени з 2-х предметів.

Підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування

04 по 15 вересня 2017 р. в інституті за професійною програмою проводиться семінар з підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування Дніпропетровської області, які займаються питаннями будівництва, архітектури, житлово-комунального господарства.
Відкрив семінар та презентував першу лекцію П.С. Щербаков – заступник директора інституту з підвищення кваліфікації і міжнародного співробітництва.
Програмою семінару слухачам передбачені лекції:
Завдання місцевої виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо реалізації державної політики з питань європейської інтеграції;
Конституційно-правові засади державного управління та місцевого самоврядування;
Взаємодія органів виконавчої влади і місцевого самоврядування;
Сутність і функції управлінської діяльності та її вплив на ефективність державного управління;
Інструменти системного мислення в прийнятті управлінських рішень;
Організація інноваційної діяльності та управління інвестиційним процесом в Україні та інші.
Також передбачено проведення круглих столів та тестування слухачів.

Урочисті збори з нагоди початку нового навчального 2017-2018 року

01 вересня 2017 року у Дніпропетровському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України відбулися урочисті збори з нагоди початку нового навчального 2017-2018 року.
У зборах взяли участь викладачі, співробітники, слухачі і студенти інституту, а також Кришень Олена Вікторівна – начальник Міжрегіонального управління Національного агентства України з питань державної служби по Дніпропетровській та Запорізькій областях.
Відкрив і провів збори директор інституту Сергій Михайлович Серьогін.
Учасників зборів, слухачів і студентів привітала О.В.Кришень.

Докладніше...

Серпнева нарада в інституті

31 серпня 2017 року у Дніпропетровському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України відбулася серпнева нарада.
З доповіддю на нараді виступив директор інституту С.М. Серьогін. Він проаналізував підсумки діяльності інституту у 2016-2017 навчальному році та визначив завдання навчального закладу на 2017-2018 навчальний рік.
Особливу увагу директор приділив питанням статутної діяльності інстиуту, аналізу результатів прийому на навчання, кадровому забезпеченню навчального процесу, сучасному стану та аналізу проблем навчально-методичній діяльності та стажування слухачів та студентів інстиуту, підвищенню кваліфікації, підготовці науково-педагогічних та наукових кадрів, науковій та науково-дослідній роботі, у т.ч., діяльності вченої та спеціалізованої вченої ради, а також іншим перспективним завданням розвитку інституту у цілому.
Зокрема, у доповіді відзначалося, що у 2016-2017 продовжено процедуру приведення основних нормативних документів інституту у відповідність до Закону України «Про вищу освіту», зокрема отримана безстрокова ліцензія та надісланий до МОН пакет документів на переоформлення сертифікатів про акредитацію за існуючими в інституті спеціальностями.
20 слухачів галузі знань «Публічне управління та адміністрування» пройшли стажування в центральних органах державної влади, органах місцевого самоврядування та за кордоном.

Докладніше...

Засідання Вченої ради інституту

30 серпня 2017 р. у ДРІДУ НАДУ під головуванням директора інституту С.М. Серьогіна відбулося засідання Вченої ради.
Обговорені та прийняті рішення з наступних питань порядку денного:
про персональний склад Вченої ради;
про стан виконання обсягу навчальної роботи у 2016 – 2017 н.р.;
про результати випуску та працевлаштування випускників денної форми навчання спеціальності «Державне управління»;
про результати прийому на навчання до інституту;
про результати державної атестації слухачів та студентів факультету менеджменту;
про рекомендацію призначення іменної стипендії кращим студентам вищих навчальних закладів Дніпропетровської області;
про рекомендацію до друку навчального посібника «Ситуаційні вправи та тестові завдання з дисципліни «Управління проектами (МУП)»;
про обрання науково-педагогічних працівників інституту та інші.

Атестація осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою

З 12 червня 2017 року відповідно до Закону України "Про державну службу" та постанови Кабінету Міністрів України "Про організацію проведення атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою" від 26.04.2017 № 301 у Дніпропетровському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України проводиться атестація осіб, які претендують на вступ на державну службу щодо вільного володіння державною мовою.
15 серпня 2017 року відбулося чергове засідання комісії.
Голова атестаційної комісії В.М. Дрешпак привітав учасників атестації, познайомив з порядком її проведення та побажав усім плідної роботи і гарних результатів.

Засідання Організаційного комітету з проведення ІІ туру Всеукраїнського конкурсу "Кращій державний службовець"

26 червня 2017 року у Дніпропетровському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України відбулося чергове засідання Організаційного комітету з проведення ІІ туру Всеукраїнського конкурсу "Кращій державний службовець" у Дніпропетровській області.

Організатори конкурсу - міжрегіональне управління Національного агентства України з питань державної служби у Дніпропетровській та Запорізькій областях та Дніпропетровська обласна державна адміністрація.
За результатами І туру конкурсу визначено 46 переможців, у т.ч. в номінаціях:
"Кращій керівник" - 23 службовця,
"Кращій спеціаліст" - 23 службовця, які сьогодні змагаються у ІІ турі за право представляти Дніпропетровську область у ІІІ турі конкурсу, що проводиться у м. Києві у вересні-жовтні 2017 р.
Відкрив засідання Організаційного комітету та привітав його учасників П.С. Щербаков - заступник директора інституту з підвищення кваліфікації та міжнародного співробітництва.

Засідання Вченої ради інституту

20 червня 2017 р. у Дніпропетровському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України під головуванням директора інституту С.М. Серьогіна відбулося засідання Вченої ради.

Перед розглядом питань порядку денного директор інституту С.М. Серьогін вручив працівникам інституту Почесні грамоти Національної академії державного управління при Президентові України за самовіддану працю та з нагоди днів науки:
Антоновій О.В. - вченому секретарю Вченої ради інституту;
Бобровській О.Ю. - завідувачу кафедри економіки і регіональної економічної політики;
Овчаренко С.В. - начальнику організаційно-господарського відділу;
Павленко Л.В. - доценту кафедри української та іноземних мов;
Рудіку О.М. - заступнику директора з наукової роботи.

Докладніше...

Атестація осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою

Відповідно до Закону України "Про державну службу" та постанови Кабінету Міністрів України "Про організацію проведення атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою" від 26.04.2017 № 301 у Дніпропетровському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України проводиться атестація осіб, які претендують на вступ на державну службу щодо вільного володіння державною мовою.

З 12 червня 2017 року розпочала роботу атестаційна комісія інституту.

Секретар комісії Ю.Є. Яворський ознайомив осіб, що прийшли на атестацію з порядком її проведення, визначення результатів та отримання відповідних документів.

Голова атестаційної комісії В.М. Дрешпак привітав учасників атестації, познайомив з членами комісії та побажав усім плідної роботи і гарних результатів.

Вступна кампанія - 2017

З 12 червня 2017 року у Дніпропетровському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України розпочався вступна кампанія для осіб, які подали документи для вступу до магістратури за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування".

12, 13 і 15 червня проводяться іспити з комп'ютерного тестування із державно-управлінських, соціально-економічних, політико-правових, історико-культурних питань.

Семінари для вступників до інституту

07 - 09 червня 2017 р. у Дніпропетровському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України за обласною і регіональною програмами проходять семінари з підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування за тематикою: "Актуальні питання державного управління та місцевого самоврядування".

За доброю традицією інституту щорічно семінари с названою тематикою проводяться для вступників до інституту за спеціальністю "державне управління".

Відкрив семінар, звернув увагу на його змістовну складову, директор інституту С.М. Серьогін. Він побажав слухачам успішних іспитів на шляху до магістратури інституту.

Провідні вчені інституту прочитають слухачам семінару лекції з широкого кола питань державного управління і місцевого самоврядування і проведуть практичні заняття. Також передбачено тестування слухачів за програмою семінару.