Система дистанційного навчання "Прометей"

рисочка
головна сторінка
абітурієнту · контакти

УВАГА!

Звертаємо увагу, що з 1 липня 2016 р. набрав чинності Державний стандарт України "Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання" (ДСТУ 8302:2015).

За консультацією звертатися у видавничий відділ (каб. 105).

ЗМІНА РЕКВІЗИТІВ

УВАГА !

З 1 січня 2016 р. змінилися рахунки інституту в органі Державної казначейської служби України.

Прохання здійснювати платежі за навчання ЗА НОВИМИ РЕКВІЗИТАМИ.

Фінансово-економічний відділ

Новини

Підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування

У відповідності до плану в інституті проходять чергові семінари з підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування. Зокрема:
- 26 жовтня 2016 року за обласною програмою проходить семінар державних службовців та працівників органів місцевого самоврядування Дніпропетровської області з теми: «Запобігання та протидія проявам корупції на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування»;
- 26-27 жовтня 2016 року за регіональною програмою для працівників місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, посади яких віднесено до IV категорії, керівників територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади, керівників державних підприємств, установ, організацій, науково-педагогічних працівників системи підвищення кваліфікації тематичний семінар «Психологічні засади управлінської діяльності».
Відкрив семінари та презентував першу лекцію заступник директора інституту з підвищення кваліфікації і міжнародного співробітництва П.С. Щербаков.

Курси з підвищення кваліфікації для спеціалістів у сфері державних закупівель

25 – 26 жовтня 2016 р. у ДРІДУ НАДУ проходять курси з підвищення кваліфікації спеціалістів з організації і здійснення закупівель за державні кошти органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, організацій і установ Дніпропетровської області «Правові та практичні аспекти державних (публічних) закупівель в Україні».

Засідання Вченої ради інституту

24 жовтня 2016 р. під головуванням директорі інституту С.М. Серьогіна відбулося засідання Вченої ради .
Вчена рада розглянула, обговорила та прийняла рішення з питань порядку денного.
Були затверджені додаткові програми до кандидатських іспитів зі спеціальностей 25.00.01, 25.00.03 та 25.00.04
Рекомендовано до друку журнал «Розумовські зустрічі».
Прийняті рішення з інших питань порядку денного.

Екзаменаційна сесія слухачів спеціальності "Державне управління"

З 17 жовтня по 05 листопада 2016 року в ДРІДУ НАДУ проходить екзаменаційна сесія слухачів ІІІ курсу спеціальності "Державне управління" заочної форми навчання.

Під час зустрічі слухачів з першим заступником директорі інституту Є.І. Бородіним та деканом факультету державного управління І.В. Письменним визначено коло питань що виникають на фініші навчального процесу. Обговорено порядок поточної сесії, підготовка до написання магістерських робіт та їх захист тощо.

Конференція за результатами стажування слухачів факультету державного управління

19 жовтня 2016 р. в Дніпропетровському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України відбулася конференція за результатами стажування слухачів факультету державного управління "Актуальні проблеми державного управління та місцевого самоврядування". На конференції підведено підсумки стажування слухачів, обговорено найбільш актуальні проблем взаємодії влади і політичних партій, приєднання України до Європейського Союзу, залучення громадян до управління, регіональної бюджетної політики та місцевих фінансів, удосконалення системи соціального захисту населення. За результатами конференції планується видати збірку матеріалів.

Підвищення кваліфікації

У Дніпропетровському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління у відповідності до плану проходять чергові семінари з підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, зокрема:

- 19 жовтня 2016 року за обласною програмою проходить семінар для працівників органів місцевого самоврядування Дніпропетровської області з теми "Запобігання та протидія проявам корупції на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування";

- 19 - 20 жовтня за регіональною програмою для працівників місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, керівників територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади, керівників державних підприємств, установ, організацій, науково-педагогічних працівників системи підвищення кваліфікації тематичний семінар "Бюджетно-податкова політика України та особливості формування місцевих бюджетів".

Виїзне засідання клубу "Південне сузір'я"

13.10. 2016 р. Рада молодих вчених ДРІДУ НАДУ з іншими науковцями Дніпропетровської області відвідала виїзне засідання клубу "Південне сузір'я", яке проходило в с. Гречено, Петриківського району. Програма заходу включала в себе презентацію доповіді д.держ. упр. Євсєєвої Г.П. щодо інтер'єру української хати. Також всі пройшли майстер-класи від майстрині витинанки та майстрині Петриківського розпису. Молоді науковці спробували себе в якості майстрів та зробили свої власні шедеври з цих двох мистецтв.

Використання публічної інформації в органах влади

11 - 13 жовтня 2016 р. у ДРІДУ НАДУ за обласною програмою проходить тематичний постійно діючій семінар з підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування Дніпропетровської області з теми: "Доступ та використання публічної інформації в органах влади. Взаємодія з громадськістю".

Програмою передбачено лекції, практичні заняття та самостійна робота слухачів з наступних тем порядку семінару: "Доступ до публічної інформації та зв'язки з громадськістю", "Командний менеджмент", "Краудсорсинг як інноваційний механізм взаємодії влади та громадськості", "Захист інформації в системах електронного урядування", "Інструменти нового публічного управління в розвитку територіальних громад", "Організація зовнішньої комунікації органів влади із засобами масової інформації та громадськістю".

Підвищення кваліфікації

10 жовтня 2016 р. у ДРІДУ НАДУ за обласною програмою проходить семінар з підвищення кваліфікації посадових осіб органів місцевого самоврядування Дніпропетровської області з теми: "Проектний підхід у загальному контексті стратегічного планування".

Відкрив семінар заступник директора інституту з підвищення кваліфікації і міжнародного співробітництва П.С. Щербаков.

Для слухачів семінару досвідчені вчені інституту прочитають лекції: "Специфічні види проектів в публічному управлінні"; "Стратегічне планування. Основи проектного підходу"; "Практичні аспекти розробки проектів муніципального розвитку" та обговорять питання, що виникнуть під час семінару та виникають у практичній роботі слухачів.

Підвищення кваліфікації

У Дніпропетровському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління проходять чергові семінари з підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування. Зокрема:

- 05 жовтня 2016 року за обласною програмою проходить семінар для працівників органів місцевого самоврядування Дніпропетровської області з теми "Запобігання та протидія проявам корупції на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування";
- 05-06 жовтня за регіональною програмою для працівників місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, посади яких віднесено до IV категорії, керівників територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади, керівників державних підприємств, установ, організацій, науково-педагогічних працівників системи підвищення кваліфікації тематичний семінар "Інноваційні технології в управлінні".

Журнал "Аспекти публічного управління" індексуватиметься в Index Copernicus International

В серпні 2016 р. журнал "Аспекти публічного управління" пройшов реєстрацію в Index Copernicus International (ICI) і отримав сертифікат ICI Journals Master List.

Журнал виходить з 2013 р. щомісяця. Засновником журналу є Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. "Аспекти публічного управління" є фаховим виданням з державного управління (Наказ Міністерства освіти і науки України № 642 від 26.05.2014). У виданні публікуються результати наукових досліджень вітчизняних та зарубіжних авторів українською, англійською та російською мовами.

З метою запезпечення високої якості публікацій редколегією проводиться зовнішнє та внутрішнє рецензування поданих статей. З кожним роком ми удосконалюємо нашу роботу, щоб публікації наших авторів були доступні на міжнародному рівні і отримували відповідні рейтинги та індекси цитованості.

Index Copernicus International (ICI) - одна з найавторитетніших міжнародних наукометричних баз даних, яка має всі відповідні інструменти оцінки наукової продуктивності, які дозволяють відстежувати і встановлювати значимість наукових публікацій, внеску окремих вчених та науково-дослідних установ.

Редакційна колегія

Підвищення кваліфікації

03 - 07 жовтня 2016 р. у ДРІДУ НАДУ проходять курси з навчання спеціалістів з організації і здійснення закупівель за державні кошти органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, організацій і установ Дніпропетровської області "Державні (публічні) закупівель в Україні".

Презентація кафедр інституту

У вересні 2016 р. в ДРІДУ НАДУ відбулися традиційні презентації кафедр інституту слухачам спеціальності "Публічне управління та адміністрування" денної форми навчання.

Завідувачі кафедр інституту презентували слухачам відомості щодо історії створення та розвитку кафедр, напрямів діяльності і наукових розробок, підготовки науковців і науково-педагогічних праць та запросили до тісної співпраці під час навчання.

Підвищення кваліфікації

27 - 28 вересня 2016 р. у ДРІДУ НАДУ проходить семінар з підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, організацій і установ Дніпропетровської області, які займаються організацій закупівель за державні кошти. Тема семінару "Правові та практичні аспекти державних закупівель в Україні".

Підвищення кваліфікації

З 26 вересня по 07 жовтня 2016 р. у ДРІДУ НАДУ за обласною програмою проходить семінар з підвищення кваліфікації для працівників органів місцевого самоврядування Дніпропетровської області, стаж роботи яких менше одного року.

Програмою семінару передбачено 32 лекції, 8 практичних і 22 самостійних робіт.

Нормативна складова навчального плану містить підрозділи: "Конституційне право в Україні. Напрями нового конституційного процесу"; "Системні аспекти державного управління та місцевого самоврядування"; "Державна служба та служба в органах місцевого самоврядування: історія розвитку та особливості модернізації"; "Державна кадрова політика"; "Система державних та місцевих фінансів"; "Основи державного управління економічними процесами. Напрями реалізації соціально-економічних реформ в Україні"; "Запобігання і протидія проявам корупції в органах державної влади, органах місцевого самоврядування".

Варіантна частина передбачає тематику європейської інтеграції України.

Функціональна складова програми присвячена питанням менеджменту в органах місцевого самоврядування; управлінням знаннями при наданні адміністративних послуг; комунікаціям в державному управлінні; культурі ділового мовлення державного службовця.

В галузевої складової заплановано теми "Інноваційні технології в управлінні"; " Сутність і зміст управлінської діяльності та їх вплив на ефективність державного управління"; "Взаємодії державних органів і органів місцевого самоврядування"; "Стратегічне планування. Основи проектного підходу".

Лекції для слухачів семінару читають досвідчені науково-педагогічні працівники інституту

Підвищення кваліфікації

21 - 22 вересня 2016 р. у ДРІДУ НАДУ за регіональною програмою проходить семінар з підвищення кваліфікації працівників місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, посади яких віднесено до IV категорії, керівників територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади, керівників державних підприємств, установ, організацій з теми:"Підготовка аналітичних матеріалів. Технологія публічного виступу".

Слухачі семінару - працівники Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Кіровоградської та Черкаської областей.

Лекції з формування позитивного іміджу керівників державних інституцій, професійного розвитку персоналу державної служби, методів професійної взаємодії у колективі та підготовки аналітичних матеріалів для слухачів семінару читають досвідчені науковці інституту.

Засідання Вченої ради інституту

20 вересня 2016 р. під головуванням директорі інституту С.М. Серьогіна відбулося засідання Вченої ради Дніпровського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.

Вчена рада розглянула, обговорила та прийняла рішення з питань порядку денного, а саме:
- про затвердження результатів атестації докторантів, аспірантів, здобувачів;
- про рекомендацію до друку збірника наукових праць "Державне управління та місцеве самоврядування", Вип.3 (30) 2016;
- про рекомендацію до друку наукових статей, поданих до наукового журналу "Аспекти публічного управління" № 6-7 2016 та інших.

Підвищення кваліфікації

20 вересня 2016 р. у ДРІДУ НАДУ за обласною програмою проходить тематичний семінар "Запобігання та протидія проявам корупції на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування" для державних службовців та працівників органів місцевого самоврядування Дніпропетровської області.

Відкрив семінар заступник директора інституту з підвищення кваліфікації і міжнародного співробітництва П.С. Щербаков.

Для слухачів семінару заплановані лекції з законодавчого забезпечення протидії корупції та боротьбі з її проявами, соціально-психологічними коріннями явища корупції та практичне заняття "Електронне декларування: мета, порядок здійснення, технічні процедури".

Ознайомлення першокурсників бакалаврату зі спеціальності "Публічне управління та адміністрування" з науковою діяльністю інституту

16 вересня 2016 р. в управлінні з наукової роботи відбулась зустріч заступника директора з наукової роботи О. М. Рудіка, начальника відділу координації, маркетингу та моніторингу наукових досліджень О. В. Літвінова, завідувачки сектора підготовки науково-педагогічних кадрів О. В. Тинкован та доцента кафедри державного управління та місцевого самоврядування С. І. Соколовського з першокурсниками бакалаврату інституту зі спеціальності "Публічне управління та адміністрування".

Студенти та студентки ознайомились з основними завданнями та напрямами роботи управління з наукової роботи, діяльністю аспірантури та видавничого відділу, науковими фаховими виданнями інституту. Під час зустрічі було наголошено на тому, що в інституті створені належні умови для науково-дослідної роботи студентської молоді, регулярно проводяться наукові комунікативні заходи, у тому числі студентські, є можливість публікуватись в наукових виданнях інституту та інших регіональних інститутів, брати участь у стажуваннях. Національної академії державного управління при Президентові України. О.М. Рудік запросив студентів/студенток до активної участі у науковій діяльності інституту, співпраці в організації та проведенні наукових комунікативних заходів, обміну актуальною інформацією.

Підвищення кваліфікації

14 - 15 вересня 2016 р. у ДРІДУ НАДУ за регіональною програмою проходить семінар з підвищення кваліфікації працівників місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, посади яких віднесено до IV категорії, керівників територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади, керівників державних підприємств, установ, організацій з теми:" Реалізація державної кадрової політики. Управління персоналом". Слухачі семінару - працівники Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Кіровоградської та Черкаської областей.

Відкрив семінар заступник директора інституту з підвищення кваліфікації і міжнародного співробітництва П.С. Щербаков.

Лекції з формування позитивного іміджу керівників державних інституцій, зарубіжного досвіду професійного публічних службовців, запобігання та протидії корупції, формування та реалізації державної кадрової політики в Україні, реформування державної служби в контексті політичної реформи для слухачів семінару читають досвідчені науковці інституту.

Підвищення кваліфікації

З 12 по 23 вересня 2016 р. у ДРІДУ НАДУ за регіональною програмою проходить семінар з підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, які займаються питаннями організаційної та кадрової роботи.

Відкрив семінар заступник директора інституту з підвищення кваліфікації і міжнародного співробітництва П.С. Щербаков.

Лекції для слухачів семінару читають досвідчені науково-педагогічні працівники інституту.

В програмі семінару, у складі якої загальна. Функціональна та галузева складові, 51 лекція, 21 практична та 36 самостійних робіт.

Cесія слухачів спеціальності "Публічне управління та адміністрування"

З 12 по 17 вересня 2016 р. у ДРІДУ НАДУ проходить перша сесія слухачів нової спеціальності "Публічне управління та адміністрування" заочної форми навчання.

242 слухача приступили до навчального процесу.

Під час короткотермінової сесія їм буде прочитано 14 публічних лекцій, проведено 8 семінарів та 8 практичних занять.

Всеукраїнська конференція за міжнародною участю
СПІВРОБІТНИЦТВО АДМІНІСТРАЦІЙ ТА ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ У СФЕРІ НАДАННЯ СУСПІЛЬНИХ ПОСЛУГ

З метою реалізації спільного з Асоціацією "Час. Простір. Тотожність" (м. Щецин, Республіка Польща) проекту "Співробітництво адміністрації та громадських організацій у сфері надання суспільних послуг", який передбачає участь та підготовку посадових осіб органів державної влади та органів місцевого самоврядування 9 вересня 2016 року у Дніпропетровському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України (далі - Інститут) проходить всеукраїнська конференція за міжнародною участю "Співробітництво адміністрацій та громадських організацій у сфері надання суспільних послуг".
Відкрив конференцію, та привітав учасників Серьогін Сергій Михайлович - директор Дніпропетровського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України (далі - ДРІДУ НАДУ), д. держ. упр., професор, заслужений діяч науки і техніки України.
З польської сторони на конференції були присутні:
САУЕР Адам - член правління фонду "Міжнародної Солідарності", керівник програм Польсько-Канадської Програми Підтримки Демократії;
СОБОЛЕВСЬКИЙ Антоній - голова правління товариства "Час. Простір. Тотожність", (м. Щецин, Польща);
ЧУБАРА Томаш - координатор проекту з польської сторони, к. держ. упр.
На конференції були зазначені такі вагомі аспекти, як можливості органів місцевого самоврядування в контексті делегування суспільних послуг в Україні; спроможність інститутів громадянського суспільства відносно реалізації делегованих завдань в Україні; теоретичні аспекти співпраці органів влади і громадського сектору в Україні: загальний огляд; Закон Республіки Польща "Про суспільно-корисну діяльність і волонтерство". Можливості законодавства України для делегування послуг. Також учасники конференції розглянули практичний досвід делегування послуг в органах місцевого самоврядування Дніпропетровської області.

Підвищення кваліфікації

06 вересня 2016 року в Дніпропетровськом регіональном інституті державного управління проходить тематичний постійно діючий семінар з підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування "Заходи щодо подолання проявів корупції та підвищення відповідальності державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування за корупційні дії".

Cемінар-тренінг "Співробітництво адміністрацій та громадських організацій у сфері надання суспільних послуг"

05-08 вересня 2016 року у Дніпропетровському регіональному інституті державного управління в рамках Польсько-Канадської Програми Підтримки Демократії проходить семінар-тренінг "Співробітництво адміністрацій та громадських організацій у сфері надання суспільних послуг" для працівників органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

Участь у семінарі-тренінгу беруть представники 8 областей: Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Кіровоградської, Полтавської, Харківської, Херсонської та Черкаської. У якості консультантів проекту виступають науковці інституту Євгеній Бородін, Валерій Дрешпак, Тетяна Маматова, Тетяна Серьогіна, Ірина Дегтярьова.

Відкрив семінар-тренінг директор ДРІДУ НАДУ, доктор наук з державного управління Сергій Серьогін та координатор Проекту "Співробітництво адміністрацій та громадських організацій у сфері надання суспільних послуг" польсько-канадської програми Томаш Чубара.

Докладніше...

Урочисті збори з нагоди початку 2016 - 2017 навчального року

1 вересня 2016 року в Дніпропетровському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України відбулися урочисті збори з нагоди Дня знань та початку нового навчального року.

Збори відкрив і провів директор інституту Сергій Михайлович Серьогін.

У зборах взяли участь викладачі, співробітники, випускники інституту, слухачі і студенти факультетів державного управління і менеджменту, керівники органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та управління державної служби Головдержслужби України в Дніпропетровській області.

Докладніше...

Щорічна серпнева нарада

29 серпня 2016 р. у Дніпропетровському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України відбулася щорічна серпнева нарада, на якій було розглянуто основні події і результати діяльності інституту, його кафедр і факультетів, інших структурних підрозділів щодо виконання навчальних та наукових програм у 2015-2016 н.р, та пріоритетні завдання на 2016-2017 н.р.

Докладніше...

Засідання Вченої ради інституту

29 серпня 2016 р. під головуванням директорі інституту С.М. Серьогіна відбулося засідання Вченої ради Дніпровського регіонального інституту Державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.

Вчена рада розглянула, обговорила та прийняла рішення з питань порядку денного, а саме:

- про стан виконання навчального навантаження у 2015-2016 н.р.;
- про результати випуску та працевлаштування випускників денної форми навчання спеціальності "Державне управління;
- про результати прийому на навчання до інституту;
- про результати державної атестації слухачів та студентів факультету менеджменту;
- про рекомендацію призначення іменної стипендії кращим студентам вищих навчальних закладів Дніпропетровської області;
- про стан прийому документів на вступ до аспірантури і докторантури інституту у 2016 р. та інших.

Навчання спеціалістів з питань організації та здійснення державних закупівель

З 18 по 22 липня 2016 року у ДРІДУ НАДУ в рамках програми підвищення кваліфікації кадрів проходять курси з підготовки спеціалістів з питань організації та здійснення державних закупівель "Державні закупівлі Україні".

Відкрив семінар та презентував першу лекцію курсу заступник директора інституту з підвищення кваліфікації і міжнародного співробітництва П.С. Щербаков

Засідання приймальної комісії

07 липня 2016 року під головуванням першого заступника директора інституту Є.І. Бородіна відбулося засідання приймальної комісії ДРІДУ НАДУ.
Комісія розглянула и прийняла рішення з багатьох питань поряду денного, зокрема:
- про зміну обсягів прийому на денну форму навчання за спеціальністю 074 "Публічне управління та адміністрування" за державним замовленням;
- про рекомендацію до зарахування осіб, що склали вступні екзамени в червні п.р. на здобуття ступені "магістра" та уклали договори на підготовку за спеціальністю 074 "Публічне управління та адміністрування";
- про початок вступної кампанії на здобуття ступеня "бакалавр" за спеціальностями 073 "Менеджмент" та 074 "Публічне управління та адміністрування", на ступінь "магістр" за спеціальністю "Менеджмент" спеціалізації "Управління проектами", на освітньо-кваліфікаційний рівень "спеціаліст" за спеціальністю "Менеджмент"

ДРІДУ НАДУ отримав ліцензію на провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти на третьому освітньо-науковому рівні

Наказом МОН України «Про ліцензування освітньої діяльності на третьому освітньо-науковому рівні» від 4 липня 2016 р. № 771 розширено провадження Дніпропетровським регіональним інститутом державного управління НАДУ при Президентові України освітньої діяльності у сфері вищої освіти на третьому освітньо-науковому рівні в галузі знань 07 «Управління та адміністрування» за спеціальностями 073 «Менеджмент» (ліцензійний обсяг – 9 осіб) та 074 «Публічне управління та адміністрування» (ліцензійний обсяг – 25 осіб).
В 2016 р. прийом до аспірантури інституту проводитиметься за спеціальностями 073 «Менеджмент» та 074 «Публічне управління та адміністрування», а до докторантури – за спеціальністю 074 «Публічне управління та адміністрування».
Документи приймаються з 1 по 29 серпня 2016 р.
Вступні іспити до аспірантури (спеціальність, іноземна мова, філософія) проводитимуться з 30 серпня по 9 вересня 2016 р.
Зарахування в аспірантуру з 1 жовтня 2016 р.
Підготовка наукових та науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації здійснюється в інституті з 1998 р. З часу заснування аспірантури і докторантури інституту її випускниками успішно захищені 21 докторська та 99 кандидатських дисертацій.
З січня 2004 р. по вересень 2015 р. в інституті діяла спеціалізована вчена рада К 08.866.01. За цей час в ній було захищено 110 кандидатських дисертацій, з яких 80 були підготовлені аспірантами або здобувачами інституту. Наказом МОН України від 16 травня 2016 р. № 515 в інституті утворена спеціалізована вчена рада Д 08.866.01, яка прийматиме до захисту кандидатські та докторські дисертації в галузі знань «Державне управління» за спеціальностями: 25.00.01 – теорія та історія державного управління; 25.00.03 – державна служба; 25.00.04 – місцеве самоврядування.

Конкурсний відбір виконавців державного замовлення

04 липня 2016 року відбулось чергове засідання Конкурсної комісії Національного агентства України з питань державної служби з відбору виконавців державного замовлення на підготовку магістрів за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування з питань запобігання та протидії корупції у 2016 році.
Членами Конкурсної комісії розглянуто конкурсні пропозиції вищих навчальних закладів на виконання державного замовлення з підготовки магістрів за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» галузі знань «Управління та адміністрування» та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування з питань запобігання та протидії корупції у 2016 році. До критеріїв відбору виконавців державного замовлення було віднесено досвід підготовки фахівців відповідної спеціальності, кадрове, навчально-методичне, матеріально-технічне забезпечення, науково-дослідницька та міжнародна діяльність, показники економічної ефективності (вартість навчання одного слухача за один місяць за формами навчання). Затверджено результати рейтингового оцінювання вищих навчальних закладів, що беруть участь у конкурсному відборі.

Докладніше...

Пішов із життя Юрій Петрович СУРМІН

Колектив Дніпропетровського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України із сумом і скорботою сповіщає, що на 68-му році пішов із життя доктор соціологічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, дійсний член Української Академії політичних наук Юрій Петрович СУРМІН.
Юрій Петрович почав працювати в інституті з квітня 1998 р. на посаді начальника інформаційного відділу. З 1999 р. по 2002 р. Ю. П. Сурмін очолював кафедру філософії, соціології державного управління інституту. Саме Юрій Петрович об’єднав колектив кафедри, сформував її інтелектуальний осередок, визначив пріоритетні напрями діяльності. Ю. П. Сурмін є автором понад 600 наукових праць в галузях науки державного управління, соціології, політології.
Світла пам’ять про Юрія Петровича зігріватиме душу кожного, хто мав щастя навчатися, працювати, спілкуватися з видатним науковцем і визначною людиною.
Висловлюємо найщиріші співчуття рідним та близьким Юрія Петровича.

ІІ тур щорічного Всеукраїнського конкурсу "Кращий державний службовець"

29 червня 2016 року у Дніпропетровському регіональному інституті державного управління відбувся ІІ тур щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець» у Дніпропетровській області.
Організаторі конкурсу – Межрегіональне управління Національного агентства України з питань державної служби у Дніпропетровській та Запорізькій областях.
Відкрив конкурс та привітав його учасників і членів Організаційного комітету з проведення ІІ туру заступник директора інституту з підвищення кваліфікації і міжнародного співробітництва П.С. Щербаков.
За результатами І туру конкурсу було визначено 39 переможців, в т.ч. в номінаціях: «Кращий керівник» - 19 службовців та «Кращий спеціаліст» - 20 службовців, які змагалися в ІІ турі конкурсу за право представляти Дніпропетровську область у ІІІ турі конкурсу, якиій у вересні-жовтні 2016 року відбудеться у м.Києві.

Літня школа "Новий закон "Про державну службу" - нова якість державного управління"

29 червня 2016 р. у Дніпропетровському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України була проведена літня школа «Новий закон «Про державну службу» – нова якість державного управління». Зі вступним словом до учасників літньої школи звернувся заступник директора з наукової роботи О. М. РУДІК, який зазначив, що метою проведення заходу є підвищення професійної компетентності учасників літньої школи в сфері державної служби. З вітальним словом до учасників літньої школи звернувся начальник управління організації фундаментальних та прикладних досліджень Національної академії державного управління при Президентові України С. В. ЗАГОРОДНЮК, який наголосив на надзвичайній актуальності теми літньої школи в умовах набуття чинності з 1 травня 2016 р. нового Закону Країни «Про державну службу».

Докладніше...

Візит до Інституту Медсестринства та Наук про Здоров'я Польщі

В рамках євроінтеграційного курсу України та з метою ознайомлення зі структурою навчально-методичного забезпечення підготовки медичних та управлінських кадрів, а також налагодження ефективної наукової співпраці та програм обміну із зарубіжними навчальними закладами з 21 по 24 червня 2016 року відбувся навчальний візит слухачів та викладачів ДРІДУ НАДУ, Харківського національного медичного університету та лікарів-практиків до Інституту Медсестринства та Наук про Здоров’я Польщі.
Під час візиту досліджено систему підготовки кадрів у сфері публічного управління та адміністрування (сектор охорони здоров’я). Директор Інституту Медсестринства і Наук про Здоров’я Жешувського Університету проф. Б. Пенар-Задарко ознайомила українську делегацію з особливостями підготовки кадрів за напрямом «Громадське здоров’я», службу».

Докладніше...

Громадське обговорення проекту Закону України "Про молодь"

22 червня 2016 року в інституті відбулося Громадське обговорення проекту Закону України «Про молодь» за участі Міністерства молоді та спорту України при підтримці представництва ЮНІСЕФ в Україні та фонду Співпраці з Німеччиною.
В обговоренні взяли участь заступник міністра молоді та спорту України Олександр Ярема, співавтор законопроекту «Про молодь» Юрій Юзич, перший заступник директора ДРІДУ НАДУ при Президентові України Євгеній Бородін, представники управління молоді і спорту Дніпропетровської облдержадміністрації, молодіжних громадських організацій.
В ході обговорення були надані пропозиції до розділу законопроекту «Організація молодіжної роботи» та закону в цілому.

Програма DAAD "Підтримка демократії в Україні"

В рамках програми «Підтримка демократії в Україні», яка фінансується Німецькою службою академічних обмінів, слухачі денної форми навчання факультету державного управління Юлія Андрієвська та Юлія Миколенко у складі української делегації з представників 9 вищих навчальних закладів з усієї України взяли участь у роботі Літньої школи з правових та адміністративних наук 2016. Захід проходив на базі Берлінської школі економіки та права, у період з 05 по 16 червня 2016 року.

Докладніше...

Семінар для викладачів з розвитку інформаційно-комунікаційної компетентності

У рамках участі ДРІДУ НАДУ у Програмі Фонду Східна Європа «Електронне урядування для підзвітності влади та участі громадян» (EGAP) відбувся семінар «Розвиток інформаційно-комунікаційної компетентності науково-педагогічних працівників», участь в якому взяли викладачі та співробітники інституту. Під керівництвом координатора напряму «Електронна демократія» програми EGAP, тренера Майкрософт Україна Артура Кочаряна (м. Київ) учасники семінару ознайомилися з сучасними підходами щодо використання інформаційних ресурсів і технологій у навчальній діяльності та отримали необхідні методичні рекомендації з їх запровадження на практиці.

Семінар-тренінг "Співробітництво адміністрацій та громадських організацій у сфері надання суспільних послуг"

6-9 червня 2016 року в інституті відбувається семінар-тренінг "Співробітництво адміністрацій та громадських організацій у сфері надання суспільних послуг" для слухачів магістратури, що навчаються на денній формі навчання за спеціальностями "Державне управління", "Місцеве самоврядування" та "Державне управління у сфері охорони здоров'я". Під час інтерактивних лекцій та обговорень у малих групах учасники опанують 5 тем, які підготували радники проекту:
1. Політико-правові передумови реалізації Моделі делегування суспільних послуг (Тетяна Серьогіна).
2. Типи делегування: Делегування послуги. Регрантинг: бони на активність (Ірина Дегтярьова).
3. Типи делегування: Делегування управління інституцією. Кооперативне вирішення проблем (Євгеній Бородін).
4. Підготовка до змін у сфері надання суспільної послуги (Валерій Дрешпак).
5. Впровадження змін. Оцінювання процесу змін (Тетяна Маматова).

Семінар для вступників до інституту

08 - 10 червня 2016 року в інституті за регіональною програмою проходить тематичний семінар "Актуальні питання державного управління та місцевого самоврядування" для підготовки до вступних іспитів працівників місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, посади яких віднесено до IV категорії та їх кадровий резерв, керівників територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади, керівників державних підприємств, установ, організацій. Учасники семінару - абітурієнти інституту 2016 року, які подали документи для вступу в інститут за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" на денну, вечірню та заочну форми навчання. Підготовка до вступних іспитів передбачає:
- огляд питань, знання яких необхідне для проходження конкурсного відбору до ДРІДУ НАДУ (державно-управлінських, політико-правових, соціально-економічних, історико-культурних);
- проходження пробного комп'ютерного тестування.

Конференція випускників інституту - магістрів державного управління

04 червня 2016 року в інституті відбулася конференція, присвячена зустрічі випускників інституту 1995 – 2016 рр., яка була організована регіональною асоціацією магістрів державного управління.
У конференції взяли участь випускники усіх років випуску та форм навчання.
Відкрив та провів конференцію голова асоціації, випускник 2003 року Мазур В.Г.
З доповіддю перед випускниками виступив директор інституту С.М. Серьогін. Він розповів про понад 20-річну діяльність інституту з підготовки управлінців для держави, і зазначив, що за ці роки в інституті було підготовлено близько 4 тис. магістрів державного управління.

Докладніше...